9IC
Series:
 • KBS, Kyocera
 • CEB
 • AB
 • APS
 • BSU
 • 7SB
 • CPT
 • 7BB
 • 7NB
 • FT
 • BSP
thêm dữ liệu
Mfr:
 • PUI Audio, Inc.
 • KYOCERA AVX
 • DB Unlimited
 • CUI Devices
 • Challenge Electronics
 • BeStar Technologies, Inc.
 • Murata Electronics
thêm dữ liệu
Package:
 • Tray
 • Bag
 • Box
 • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
7BB-12-9
7BB-12-9
BUZZER ELEMENT STD 9KHZ 12MM

0,57895 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,57895 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
7BB-20-3
7BB-20-3
BUZZER ELEMENT STD 3.6KHZ 20MM

0,34000 US$

156745

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,34000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
7BB-35-3
7BB-35-3
BUZZER ELEMENT STD 2.8KHZ 35MM

0,43965 US$

2

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,43965 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
7BB-27-4L0
7BB-27-4L0
BUZZER ELEMENT STD 4.6KHZ 27MM

0,50060 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,50060 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
AB2040B
AB2040B
BUZZER ELEMENT STD 4KHZ 20MM

0,53252 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,53252 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
7BB-27-4
7BB-27-4
BUZZER ELEMENT STD 4.6KHZ 27MM

0,37291 US$

1957

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,37291 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
7BB-20-6L0
7BB-20-6L0
BUZZER ELEMENT STD 6.3KHZ 20MM

0,42731 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,42731 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
AB2720B
AB2720B
BUZZER ELEMENT STD 2KHZ 27MM

0,62828 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,62828 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
7BB-35-3L0
7BB-35-3L0
BUZZER ELEMENT STD 2.8KHZ 35MM

0,62973 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,62973 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
CEB-27D44
CEB-27D44
BUZZER ELEMENT STD 4.6KHZ 27MM

0,69648 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,69648 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
7BB-41-2L0
7BB-41-2L0
BUZZER ELEMENT STD 2.2KHZ 41MM

0,80531 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,80531 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
AB1548B
AB1548B
BUZZER ELEMENT STD 4.8KHZ 15MM

0,53252 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,53252 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
7BB-20-6
7BB-20-6
BUZZER ELEMENT STD 6.3KHZ 20MM

0,36565 US$

3495

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,36565 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
7BB-35-3C
7BB-35-3C
BUZZER ELEMENT FDBK 2.8KHZ 35MM

0,41261 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,41261 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
CPT-3526-L100
CPT-3526-L100
BUZZER ELEMENT STD 2.6KHZ 35MM

0,78209 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,78209 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
7BB-15-6
7BB-15-6
BUZZER ELEMENT STD 6KHZ 15MM

0,11923 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 953,84000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
7BB-15-6L0
7BB-15-6L0
BUZZER ELEMENT STD 6KHZ 15MM

0,51220 US$

1174

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,51220 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MLT-8530
MLT-8530
驱动方式:无源(外部驱动) 构造类型:电磁式 额定电压:3.6V 频率:2.7kHz 声压(SPL):80dB@5V,10cm

0,14170 US$

230

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,14170 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
HMB1275-03B
HMB1275-03B
驱动方式:有源(内含驱动线路) 构造类型:电磁式 额定电压:3V 频率:2.3kHz 声压(SPL):85dB@3V,10cm

0,13240 US$

23

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,13240 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
HMB1206-03
HMB1206-03
驱动方式:有源(内含驱动线路) 构造类型:电磁式 额定电压:3V 频率:2.3kHz 声压(SPL):85dB@3V,10cm

0,16860 US$

85

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,16860 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail