9IC
Series:
 • PowerMag XL
 • Trailblazer
 • Trailblazer Deluxe
 • Terminator 2-In-1
 • Long Reach PowerMag
 • Economag
 • PowerMag
 • Load Release Roadmag
 • Multi-Surface
 • Roadmag
 • Lever Release Roadmag
 • Magnet P.I.
thêm dữ liệu
Mfr:
 • IndustrialSupplies.com
 • Master Magnetics
 • A.M.K. Magnetics Inc
Package:
 • Box
 • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
443023
443023
Type: Hang-Type Magnetic Sweeper Cleaning Width: 84" Height (Inches): 1-3/4

901,22000 US$

10

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 901,22000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail