9IC
Mfr:
 • IndustrialSupplies.com
 • Dri-Eaz
 • Stadler Form
 • eco4life
 • Turonic
 • XPower
 • Uvex By Honeywell
 • Global Industrial
 • Vornado
 • SPT Security
 • Aircare
 • Hamilton Home Products
 • Envirco
 • Novatek
 • Essick Air
 • Aprilaire
 • Fantech
 • Novair
 • OdorStop
 • Queenaire
thêm dữ liệu
Package:
 • Box
 • Bulk
 • Retail Package
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
P500
P500
HEPA AIR PURIFIER WITH UV LIGHT

169,97000 US$

110

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 169,97000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail