9IC
Series:
 • CTTX504335BF
 • CTTX504424SF
 • WE-WPCC
 • B.193
 • CTRX103010BF
 • AWCCA-53N53
 • AWCCA-107T52
 • AWCCA-38R32
 • CTTX505035BF
 • WTM
 • WRM
 • CTRX324815BF
 • AWCCA-50N50
 • CTTX1065360SF
 • WCC
 • CTRX324517SF
 • AWCCA
 • NuCurrent, PowerLife, 146179
 • WR
 • WT
 • CTTX505024SF
 • SWC
 • AWCCA-48R32
 • RWC
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Adafruit Industries LLC
 • RDI, Inc.
 • ITG Electronics, Inc.
 • PulseLarsen Antennas
 • Molex
 • Würth Elektronik
 • Signal Transformer
 • Vishay Dale
 • QST
 • Laird-Signal Integrity Products
 • TDK Corporation
 • Blu Element
 • Central Technologies
 • Abracon LLC
thêm dữ liệu
Package:
 • Tray
 • Bag
 • Box
 • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
WR222230-26M8-G
WR222230-26M8-G
Type: 1 Coil, 2 Layer Inductance: 27H DC Resistance (DCR): 1.1Ohm Max Function: Receiver

0,79950 US$

6094

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,79950 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
WR483245-15F5-G
WR483245-15F5-G
Type: 1 Coil, 1 Layer Inductance: 13H DC Resistance (DCR): 200mOhm Function: Receiver

5,73000 US$

4001

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5,73000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
WT303012-12F2-ID
WT303012-12F2-ID
Type: 1 Coil, 2 Layer Inductance: 6.3H Tolerance: ±5% DC Resistance (DCR): 90mOhm Function: Transmitter

3,02679 US$

5285

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3,02679 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
760308102207
760308102207
Type: 1 Coil, 1 Layer, Bifilar Inductance: 8H Tolerance: ±10% DC Resistance (DCR): 60mOhm Function: Receiver Operating Temperature: -20°C ~ 105°C

10,20000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 10,20000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
760308111
760308111
Type: 1 Coil, 2 Layer, Bifilar Inductance: 6.3H Tolerance: ±10% DC Resistance (DCR): 24mOhm Max Function: Transmitter Operating Temperature: -20°C ~ 105°C

13,21000 US$

3246

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 13,21000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
WR301025-19M8-G
WR301025-19M8-G
Type: 1 Coil, 2 Layer Inductance: 12.8H DC Resistance (DCR): 1.27Ohm Max Function: Receiver

4,57936 US$

8448

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4,57936 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
WR121210-27M8-ID
WR121210-27M8-ID
Type: 1 Coil, 1 Layer Inductance: 8.32H Tolerance: ±5% DC Resistance (DCR): 950mOhm Function: Receiver

1,22755 US$

678

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,22755 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2114
2114
UNIVERSAL QI WIRELESS CHARGING M

24,95000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 24,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
WT151512-22F2-ID
WT151512-22F2-ID
Type: 1 Coil, 2 Layer Inductance: 6.8H Tolerance: ±5% DC Resistance (DCR): 170mOhm Function: Transmitter

2,00818 US$

3021

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,00818 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
IWAS4832FFEB9R7J50
IWAS4832FFEB9R7J50
Type: 1 Coil, 1 Layer, Bifilar Inductance: 9.7H Tolerance: ±5% DC Resistance (DCR): 200mOhm Function: Receiver

7,23635 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 7,23635 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
WR303050-15F5-G
WR303050-15F5-G
Type: 1 Coil, 2 Layer Inductance: 12.3H DC Resistance (DCR): 410mOhm Function: Receiver

4,54000 US$

1009

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4,54000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
IWAS3827ECEB100J50
IWAS3827ECEB100J50
Type: 1 Coil, 1 Layer Inductance: 10.7H Tolerance: ±5% DC Resistance (DCR): 183mOhm Function: Receiver

7,80948 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 7,80948 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
WR-383250-17M2-G
WR-383250-17M2-G
Type: 1 Coil, 1 Layer, Bifilar Inductance: 11.1H Tolerance: ±5% DC Resistance (DCR): 270mOhm Max Function: Receiver Operating Temperature: -30°C ~ 70°C

16,93600 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 16,93600 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
WR483265-15F5-G
WR483265-15F5-G
Type: 1 Coil, 1 Layer Inductance: 13.3H DC Resistance (DCR): 200mOhm Function: Receiver

13,85270 US$

2329

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 13,85270 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
760308101216
760308101216
Type: 1 Coil, 6 Layer Inductance: 7.2H Tolerance: ±10% DC Resistance (DCR): 440mOhm Max Function: Receiver Operating Temperature: -20°C ~ 105°C

8,54000 US$

200

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 8,54000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
IWAS4832FEEB150J50
IWAS4832FEEB150J50
Type: 1 Coil, 1 Layer Inductance: 16.2H Tolerance: ±5% DC Resistance (DCR): 366mOhm Function: Receiver

5,50600 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5,50600 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
WT505090-20K2-A10-G
WT505090-20K2-A10-G
Type: 1 Coil, 2 Layer Inductance: 24H DC Resistance (DCR): 100mOhm Function: Transmitter

8,74000 US$

195

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 8,74000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
760308103206
760308103206
Type: 1 Coil, 1 Layer Inductance: 7.5H Tolerance: ±10% DC Resistance (DCR): 340mOhm Function: Receiver Operating Temperature: -20°C ~ 105°C

10,20000 US$

30

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 10,20000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
WT505090-10F2-LP-G1
WT505090-10F2-LP-G1
Type: 1 Coil, 1 Layer Inductance: 6.3H DC Resistance (DCR): 60mOhm Function: Transmitter

5,20000 US$

115

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5,20000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
WR383245-17F5-G
WR383245-17F5-G
Type: 1 Coil, 1 Layer Inductance: 13.9H DC Resistance (DCR): 310mOhm Function: Receiver

5,94000 US$

153

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5,94000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail