9IC
Series:
 • SEELOC
 • RW
 • Bare Conductive
 • AMPLIMITE
 • Alliance Plastics, MFW
 • Richco
 • M
 • Heyco
 • MicroPlastics, WRT
 • FW
 • MicroPlastics, M
 • SmartiPI
 • MicroPlastics, SW
 • Alliance Plastics, FW
 • Alliance Plastics, RWM
 • B.259
 • MicroPlastics, W
 • Skiffy
 • AVR ATmega
 • Micro Plastics, FW
 • AMP
 • SW
 • MicroPlastics, FW
 • PIC
 • Alliance Plastics, RW
 • MicroPlastics
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Earnest
 • Altech Corporation
 • Littelfuse Inc.
 • Switchcraft Inc.
 • TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
 • Winchester Interconnect
 • Kanebridge
 • Keystone Electronics
 • TE Connectivity Deutsch Connectors
 • RAF Electronic Hardware
 • Amphenol RF
 • Honeywell Sensing and Productivity Solutions
 • TE Connectivity AMP Connectors
 • B&F Fastener Supply
 • Essentra Components
 • Galco Industrial Electronics
 • Vector Electronics
 • Century Spring Corp
 • Makeblock Co., LTD.
 • Mechatronics Bearing Group
 • Heyco Products Corporation
 • Bud Industries
 • Molex
 • Brighton-Best
 • TE Application Tooling
 • Titan Fasteners
 • Panduit Corp
 • Weidmüller
 • TubeDepot
 • 3M
 • APM Hexseal
 • Laird Technologies EMI
thêm dữ liệu
Package:
 • Bag
 • Box
 • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
75122
75122
Type: Sealing Material: Stainless Steel Thread/Screw/Hole Size: 3/8" Diameter - Outside: 1.000" (25.40mm) 1" Diameter - Inside: 0.375" (9.53mm) 3/8" Thickness: 0.078" (1.98mm)

2,87000 US$

1930

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,87000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
5205820-3
5205820-3
Type: Flat Material: Steel Thread/Screw/Hole Size: #4 Diameter - Outside: 0.219" (5.56mm) Diameter - Inside: 0.125" (3.18mm) 1/8" Thickness: 0.032" (0.81mm)

0,10000 US$

69614

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,10000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2245
2245
Type: Flat, Retaining Material: Nylon Thread/Screw/Hole Size: #4 Diameter - Outside: 0.256" (6.50mm) Diameter - Inside: 0.102" (2.59mm) Thickness: 0.032" (0.81mm)

0,10000 US$

99680

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,10000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3358
3358
Type: Flat Material: Nylon Thread/Screw/Hole Size: #4 Diameter - Outside: 0.250" (6.35mm) 1/4" Diameter - Inside: 0.120" (3.05mm) Thickness: 0.062" (1.57mm) 1/16"

0,10000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,10000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3162
3162
Type: Flat Material: Nylon Thread/Screw/Hole Size: #6 Diameter - Outside: 0.250" (6.35mm) 1/4" Diameter - Inside: 0.140" (3.56mm) Thickness: 0.047" (1.19mm) 3/64"

0,10000 US$

11

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,10000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
345
345
Type: Flat Material: Nylon Thread/Screw/Hole Size: #4 Diameter - Outside: 0.250" (6.35mm) 1/4" Diameter - Inside: 0.120" (3.05mm) Thickness: 0.047" (1.19mm) 3/64"

0,10000 US$

12

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,10000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3116
3116
Type: Flat Material: Fibre Thread/Screw/Hole Size: #4 Diameter - Outside: 0.250" (6.35mm) 1/4" Diameter - Inside: 0.120" (3.05mm) Thickness: 0.032" (0.81mm)

0,10000 US$

213110

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,10000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3122
3122
Type: Flat Material: Nylon Thread/Screw/Hole Size: #6 Diameter - Outside: 0.250" (6.35mm) 1/4" Diameter - Inside: 0.140" (3.56mm) Thickness: 0.032" (0.81mm)

0,10000 US$

88907

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,10000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4693
4693
Type: Split Lock Material: Steel Thread/Screw/Hole Size: #4 Diameter - Outside: 0.205" (5.21mm) Diameter - Inside: 0.117" (2.97mm) Thickness: 0.031" (0.79mm) 1/32"

0,10000 US$

100

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,10000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3111
3111
Type: Flat Material: Fibre Thread/Screw/Hole Size: #2 Diameter - Outside: 0.188" (4.78mm) 3/16" Diameter - Inside: 0.098" (2.49mm) Thickness: 0.032" (0.81mm)

0,10000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,10000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3368
3368
Type: Flat Material: Fibre Thread/Screw/Hole Size: #4 Diameter - Outside: 0.250" (6.35mm) 1/4" Diameter - Inside: 0.120" (3.05mm) Thickness: 0.062" (1.57mm) 1/16"

0,10000 US$

128975

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,10000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3138
3138
Type: Flat Material: Nylon Thread/Screw/Hole Size: 1/4" Diameter - Outside: 0.438" (11.13mm) 7/16" Diameter - Inside: 0.260" (6.60mm) Thickness: 0.032" (0.81mm)

0,10000 US$

100

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,10000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4700
4700
Type: Split Lock Material: Steel Thread/Screw/Hole Size: #6 Diameter - Outside: 0.250" (6.35mm) 1/4" Diameter - Inside: 0.144" (3.66mm) Thickness: 0.033" (0.84mm)

0,10000 US$

38

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,10000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3120
3120
Type: Flat Material: Fibre Thread/Screw/Hole Size: #6 Diameter - Outside: 0.313" (7.95mm) 5/16" Diameter - Inside: 0.140" (3.56mm) Thickness: 0.032" (0.81mm)

0,10000 US$

89621

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,10000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3359
3359
Type: Flat Material: Nylon Thread/Screw/Hole Size: #4 Diameter - Outside: 0.313" (7.95mm) 5/16" Diameter - Inside: 0.120" (3.05mm) Thickness: 0.032" (0.81mm)

0,10000 US$

88005

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,10000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
348
348
Type: Flat Material: Fibre Thread/Screw/Hole Size: #4 Diameter - Outside: 0.313" (7.95mm) 5/16" Diameter - Inside: 0.120" (3.05mm) Thickness: 0.032" (0.81mm)

0,10000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,10000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3356
3356
Type: Flat Material: Nylon Thread/Screw/Hole Size: #2 Diameter - Outside: 0.188" (4.78mm) 3/16" Diameter - Inside: 0.098" (2.49mm) Thickness: 0.062" (1.57mm) 1/16"

0,10000 US$

57453

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,10000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3360
3360
Type: Flat Material: Nylon Thread/Screw/Hole Size: #6 Diameter - Outside: 0.250" (6.35mm) 1/4" Diameter - Inside: 0.140" (3.56mm) Thickness: 0.062" (1.57mm) 1/16"

0,10000 US$

23963

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,10000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2244
2244
Type: Flat, Retaining Material: Nylon Thread/Screw/Hole Size: #2 Diameter - Outside: 0.203" (5.16mm) 13/64" Diameter - Inside: 0.075" (1.90mm) Thickness: 0.032" (0.81mm)

0,10000 US$

21947

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,10000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3127
3127
Type: Flat Material: Nylon Thread/Screw/Hole Size: #8 Diameter - Outside: 0.313" (7.95mm) 5/16" Diameter - Inside: 0.171" (4.34mm) Thickness: 0.032" (0.81mm)

0,10000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,10000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail