9IC
Series:
 • AVR ATmega
 • MicroPlastics, SC
 • SW
 • Alliance Plastics, FBM
 • MicroPlastics, CW
 • Richco, MNI-HT
 • Richco, MNI
 • Heyco
 • VersaDamp V-2000
 • Alliance Plastics, FB
 • Alliance Plastics, WS
 • ISODAMP C-1000
 • MicroPlastics, SW
 • WS
thêm dữ liệu
Mfr:
 • RAF Electronic Hardware
 • 3M - Aearo Technologies, LLC
 • Switchcraft Inc.
 • Bivar Inc.
 • Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation
 • Taica North America Corporation
 • TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
 • Essentra Components
 • Keystone Electronics
thêm dữ liệu
Package:
 • Bag
 • Box
 • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
3049
3049
Material: Nylon Diameter - Outside: 0.218" (5.54mm) Diameter - Inside: 0.115" (2.92mm) Diameter - Shoulder: 0.135" (3.43mm) Length - Below Head: 0.031" (0.79mm) 1/32" Thickness - Overall: 0.072" (1.83mm)

0,16456 US$

100

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,16456 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MNI#2-6
MNI#2-6
Material: Nylon Diameter - Outside: 0.181" (4.60mm) Diameter - Inside: 0.090" (2.29mm) Diameter - Shoulder: 0.120" (3.05mm) Length - Below Head: 0.093" (2.36mm) Thickness - Overall: 0.140" (3.56mm)

0,63600 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,63600 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
7721-7PPSG
7721-7PPSG
Material: Polyphenylene Sulfide, Glass Filled Diameter - Outside: 0.215" (5.46mm) Diameter - Inside: 0.139" (3.53mm) Diameter - Shoulder: 0.116" (2.95mm) Length - Below Head: 0.032" (0.81mm) Thickness - Overall: 0.072" (1.83mm)

0,29000 US$

106447

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,29000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
7721-10PPSG
7721-10PPSG
Material: Polyphenylene Sulfide, Glass Filled Diameter - Outside: 0.300" (7.62mm) Diameter - Inside: 0.117" (2.97mm) Diameter - Shoulder: 0.300" (7.62mm) Length - Below Head: 0.095" (2.41mm) Thickness - Overall: 0.150" (3.80mm)

0,69000 US$

19508

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,69000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3232
3232
Material: Fibre Diameter - Outside: 0.375" (9.53mm) 3/8" Diameter - Inside: 0.140" (3.56mm) Diameter - Shoulder: 0.210" (5.30mm) Length - Below Head: 0.031" (0.79mm) 1/32" Thickness - Overall: 0.093" (2.36mm)

0,18000 US$

14179

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,18000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MNI#2-8
MNI#2-8
Material: Nylon Diameter - Outside: 0.181" (4.60mm) Diameter - Inside: 0.090" (2.29mm) Diameter - Shoulder: 0.120" (3.05mm) Length - Below Head: 0.125" (3.18mm) 1/8" Thickness - Overall: 0.173" (4.40mm)

0,25800 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,25800 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MNI#2-12
MNI#2-12
Material: Nylon Diameter - Outside: 0.181" (4.60mm) Diameter - Inside: 0.090" (2.29mm) Diameter - Shoulder: 0.120" (3.05mm) Length - Below Head: 0.188" (4.78mm) 3/16" Thickness - Overall: 0.234" (5.94mm)

0,23606 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,23606 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MNI#2-16
MNI#2-16
Material: Nylon Diameter - Outside: 0.181" (4.60mm) Diameter - Inside: 0.090" (2.29mm) Diameter - Shoulder: 0.120" (3.05mm) Length - Below Head: 0.250" (6.35mm) 1/4" Thickness - Overall: 0.297" (7.54mm)

0,52600 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,52600 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MNI#2-24
MNI#2-24
Material: Nylon Diameter - Outside: 0.181" (4.60mm) Diameter - Inside: 0.090" (2.29mm) Diameter - Shoulder: 0.120" (3.05mm) Length - Below Head: 0.375" (9.53mm) 3/8" Thickness - Overall: 0.422" (10.7mm) 27/64"

0,32652 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,32652 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MNI#10-2
MNI#10-2
Material: Nylon Diameter - Outside: 0.399" (10.13mm) Diameter - Inside: 0.200" (5.08mm) Diameter - Shoulder: 0.260" (6.60mm) Length - Below Head: 0.031" (0.79mm) 1/32" Thickness - Overall: 0.094" (2.39mm) 3/32"

0,24000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,24000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3102
3102
Material: Nylon Diameter - Outside: 0.235" (5.97mm) Diameter - Inside: 0.115" (2.92mm) Diameter - Shoulder: 0.145" (3.68mm) Length - Below Head: 0.125" (3.18mm) 1/8" Thickness - Overall: 0.173" (4.40mm)

0,17000 US$

42

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,17000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3054
3054
Material: Nylon Diameter - Outside: 0.290" (7.37mm) Diameter - Inside: 0.140" (3.56mm) Diameter - Shoulder: 0.170" (4.32mm) Length - Below Head: 0.125" (3.18mm) 1/8" Thickness - Overall: 0.173" (4.40mm)

0,17000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,17000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3229
3229
Material: Fibre Diameter - Outside: 0.250" (6.35mm) 1/4" Diameter - Inside: 0.093" (2.36mm) Diameter - Shoulder: 0.123" (3.12mm) Length - Below Head: 0.025" (0.64mm) Thickness - Overall: 0.072" (1.83mm)

0,19000 US$

16782

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,19000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3057
3057
Material: Nylon Diameter - Outside: 0.399" (10.13mm) Diameter - Inside: 0.200" (5.08mm) Diameter - Shoulder: 0.260" (6.60mm) Length - Below Head: 0.500" (12.70mm) 1/2" Thickness - Overall: 0.563" (14.30mm)

0,19000 US$

173

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,19000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3235
3235
Material: Fibre Diameter - Outside: 0.313" (7.95mm) 5/16" Diameter - Inside: 0.170" (4.32mm) Diameter - Shoulder: 0.218" (5.54mm) Length - Below Head: 0.031" (0.79mm) 1/32" Thickness - Overall: 0.093" (2.36mm)

0,19000 US$

12904

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,19000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3239
3239
Material: Fibre Diameter - Outside: 0.500" (12.70mm) 1/2" Diameter - Inside: 0.196" (4.98mm) Diameter - Shoulder: 0.240" (6.10mm) Length - Below Head: 0.031" (0.79mm) 1/32" Thickness - Overall: 0.093" (2.36mm)

0,22000 US$

2900

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,22000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3240
3240
Material: Fibre Diameter - Outside: 0.625" (15.88mm) 5/8" Diameter - Inside: 0.265" (6.73mm) Diameter - Shoulder: 0.359" (9.12mm) Length - Below Head: 0.031" (0.79mm) 1/32" Thickness - Overall: 0.093" (2.36mm)

0,25000 US$

7841

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,25000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3241
3241
Material: Fibre Diameter - Outside: 0.750" (19.05mm) 3/4" Diameter - Inside: 0.385" (9.78mm) Diameter - Shoulder: 0.498" (12.65mm) Length - Below Head: 0.031" (0.79mm) 1/32" Thickness - Overall: 0.093" (2.36mm)

0,21530 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 21,53000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4684
4684
Material: Nylon Diameter - Outside: 0.180" (4.57mm) Diameter - Inside: 0.139" (3.53mm) Diameter - Shoulder: 0.180" (4.57mm) Thickness - Overall: 0.064" (1.63mm)

0,06040 US$

3100

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 30,20000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3103
3103
Material: Nylon Diameter - Outside: 0.235" (5.97mm) Diameter - Inside: 0.115" (2.92mm) Diameter - Shoulder: 0.145" (3.68mm) Length - Below Head: 0.188" (4.78mm) 3/16" Thickness - Overall: 0.234" (5.94mm)

0,17000 US$

38959

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,17000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail