9IC
Series:
 • StairWorks
 • B
 • D
 • STM32F4
 • NFA
 • Standard Mini
 • HS
 • 150
 • Heyco
 • SES V2
 • Bioloid
 • Frameworks
 • 50
 • 75
 • Gravity
 • V-Gard
 • AVR ATmega
 • ActivityBot
 • MP 3000
 • PING)))
 • ClampWorks
 • 100
 • 125
 • MCL
 • Neopixel
 • NTA
 • Tradesman Pro
 • DYNAMIXEL
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Kübler
 • IndustrialSupplies.com
 • AndyMark
 • Interion By Global Industrial
 • Lynxmotion
 • Wakefield-Vette
 • Casters, Wheels & Industrial Handling
 • Murrplastik Systems, Inc.
 • Carrdan Corporation
 • Rubbermaid
 • Seeed Technology Co., Ltd
 • Nexel
 • Digilent, Inc.
 • Vestil
 • Pololu Corporation
 • SparkFun Electronics
 • Kitronik Ltd.
 • ROBOTIS
 • J.W. Winco
 • Adafruit Industries LLC
 • Rose+Krieger
 • Pimoroni Ltd
 • Makeblock Co., LTD.
 • PVC Pipeworks
 • Global Industrial
 • RoCom Couplings Corp
 • Ruland Manufacturing
 • Schmidt Kupplung
 • 80/20 Inc.
 • Faultless
 • Stainless Steel Products
 • Circle Caster Engineering
 • JW Winco/Otto Ganter
 • Reliance Precision Limited
 • Marathon Industries
 • Algood Casters
 • Parallax Inc.
 • Remington Industries
 • Hamilton
 • DFRobot
 • Essentra Components
 • Olympic Storage
 • TinyCircuits
 • OSEPP Electronics LTD
 • Molex
 • Belden Universal
 • TokyLabs
 • Elesa USA Corporation
 • Helix Linear
 • Genesis
thêm dữ liệu
Package:
 • Tray
 • Tube
 • Bag
 • Box
 • Bulk
 • Retail Package
thêm dữ liệu
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
1175
1175
COUPLER FLEX SHAFT ALUM 5MM-5MM

4,95000 US$

37

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1178
1178
RADIAL BALL BEARING 608ZZ 4PK

6,95000 US$

26

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 6,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3837
3837
MACHINED ALUMINUM SERVO ARM

4,50000 US$

41

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4,50000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3763
3763
THIN WHITE WHEEL FOR TT DC GEARB

1,50000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,50000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3407
3407
SILICONE TIRE 32X7MM WHEELS 2PK

215,00000 US$

14

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 215,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3530
3530
BLACK ROMI CHASSIS CASTER KIT

2,95000 US$

97

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
951
951
BALL CASTER WITH 3/8" METAL BALL

1,99000 US$

373

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
953
953
BALL CASTER WITH 1/2" METAL BALL

1,99000 US$

394

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
950
950
BALL CASTER WITH 3/8" PLASTIC

1,99000 US$

377

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
952
952
BALL CASTER WITH 1/2" PLASTIC

1,99000 US$

321

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3409
3409
SILICONE TIRE 60X8MM/70X8MM 2PK

2,95000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3539
3539
WHITE ROMI CHASSIS CASTER KIT

2,95000 US$

90

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1011
1011
LEGO WHEELS SHAFT ADAPTER (PAIR)

2,95000 US$

58

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3435
3435
STND-SIZE SERVO MTG BRKT

2,49000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,49000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1086
1086
MICRO METAL GEARMTR BRACKET PAIR

2,95000 US$

6735

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3526
3526
BLUE ROMI CHASSIS MTR CLIP 2PK

3,95000 US$

35

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
954
954
BALL CASTER WITH 3/4" PLASTIC

3,99000 US$

64

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1437
1437
WHEEL 90X10MM PAIR - YELLOW

7,95000 US$

75

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 7,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1438
1438
WHEEL 90X10MM PAIR - BLUE

7,95000 US$

74

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 7,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3129
3129
ZUMO CHASSIS WHT RPLMNT SPROCKET

5,95000 US$

19800

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail