9IC
Series:
 • TT
 • T
 • TTD
 • CPC102
 • TT100
 • 4279
 • LF
 • 5092
 • M
 • TT160
 • 4803
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Crest Electronics
 • Tensility International Corp
 • Switchcraft Inc.
 • Schurter Inc.
 • Omron Automation and Safety
 • CNC Tech
 • QualGear
 • QVS
 • Bel Inc.
 • Cinch Connectivity Solutions AIM-Cambridge
 • SparkFun Electronics
 • Sanoxy
 • IO Audio Technologies
 • Adafruit Industries LLC
 • ElectronicMaster
 • RDI, Inc.
 • Pomona Electronics
 • Tripp Lite
 • Khadas
 • CLIFF Electronic Components Ltd
 • TPI (Test Products Int)
 • HIFIMAN Electronics
 • TubeDepot
 • Belden Inc.
 • Assmann WSW Components
 • FIRST CABLE LINE INC.
thêm dữ liệu
Package:
 • Bag
 • Box
 • Bulk
 • Retail Package
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
4066
4066
Color: Gold 1st Connector: Phone Plug, 3.5mm (1/8") 2nd Connector: Phone Plug, 3.5mm (1/8") Channels: Stereo Length: 3.3' (1.00m)

2,95000 US$

34

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4069
4069
Color: Black 1st Connector: Phone Plug, 3.5mm (1/8") 2nd Connector: Phone Plug, 3.5mm (1/8") Channels: Stereo Length: 3.3' (1.00m)

2,95000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
876
876
Color: Black 1st Connector: Phone Plug, 3.5mm (1/8") 2nd Connector: Phone Plug, 3.5mm (1/8") Channels: Stereo (3 Conductor, TRS) Length: 6.0' (1.83m)

2,95000 US$

10

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3030
3030
Color: Gray 1st Connector: Phone Plug, 6.35mm (1/4", 0.25") 2nd Connector: Phone Plug, 6.35mm (1/4", 0.25") Channels: Stereo (3 Conductor, TRS) Length: 3.0' (91.44cm)

21,79000 US$

2

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 21,79000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3031
3031
Color: Gray 1st Connector: Phone Jack, 6.35mm (1/4", 0.25") 2nd Connector: Phone Plug, 6.35mm (1/4", 0.25") Channels: Stereo (3 Conductor, TRS) Length: 3.0' (91.44cm)

21,79000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 21,79000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4067
4067
Color: Silver 1st Connector: Phone Plug, 3.5mm (1/8") 2nd Connector: Phone Plug, 3.5mm (1/8") Channels: Stereo Length: 3.3' (1.00m)

2,95000 US$

12

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4068
4068
Color: Copper 1st Connector: Phone Plug, 3.5mm (1/8") 2nd Connector: Phone Plug, 3.5mm (1/8") Channels: Stereo Length: 3.3' (1.00m)

7,93794 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 7,93794 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail