9IC
Series:
 • Richco, SRSG
 • MicroPlastics
 • VersaDamp V-2000
 • Richco, EG-x
 • SG8-250
 • ISODAMP C-1000
 • ISODAMP C-8000
 • ISOLOSS HD
 • Richco
 • ISODAMP C-6000
 • ISOLOSS SL
thêm dữ liệu
Mfr:
 • 3M - Aearo Technologies, LLC
 • GC Electronics
 • TubeDepot
 • Belden Inc.
 • Essentra Components
 • Keystone Electronics
thêm dữ liệu
Package:
 • Bag
 • Box
 • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
770
770
Material: Rubber Color: Blue Screw Size: #6-32 Head Diameter: 0.378" (9.60mm)

1,11000 US$

57617

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,11000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
765
765
Material: Rubber Color: Black Screw Size: #6-32 Head Diameter: 0.378" (9.60mm)

1,04000 US$

5562

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,04000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail