9IC
Series:
 • SLH-16
 • Richco, PCB-MB
 • Richco
 • iCE40 UltraPlus
Mfr:
 • Kübler
 • Advantech Corp
 • Dakota Micro, Inc.
 • Fechometal USA
 • Panduit Corp
 • MACH SYSTEMS
 • ATGBICS
 • Belden Inc.
 • Parallax Inc.
 • Essentra Components
 • JW Winco/Otto Ganter
 • Keystone Electronics
thêm dữ liệu
Package:
 • Bag
 • Box
 • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
4335
4335
Type: Bracket, Non-Threaded Hole(s) Shape: Short L Material: Steel, Nickel Plated

0,51000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,51000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4332
4332
Type: Bracket, Threaded Hole(s) Shape: Short L Material: Brass, Nickel Plated

0,94000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,94000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1568
1568
Type: Bracket, Non-Threaded Hole(s) Shape: Tall L Material: Steel, Nickel Plated

0,63730 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 63,73000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1647
1647
MOUNTING BRACKET 6-32 BRASS

21,57200 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 21,57200 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
627
627
Type: Bracket, Non-Threaded Hole(s) Shape: Tall L Material: Aluminum

14,31400 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 14,31400 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1617
1617
MOUNTING HARDWARE PROD

13,96400 US$

10

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 13,96400 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
612
612
Type: Bracket, Threaded Hole(s) Shape: Short L Material: Steel, Zinc Plated

0,33000 US$

35451

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,33000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
614
614
Type: Bracket, Threaded Hole(s) Shape: Short L Material: Brass, Tin Plated

0,38000 US$

47795

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,38000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
621
621
Type: Bracket, Threaded Hole(s) Shape: Short L Material: Steel, Zinc Plated

0,42000 US$

41764

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,42000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
618
618
Type: Bracket, Non-Threaded Hole(s) Shape: Short L Material: Brass, Tin Plated

0,63000 US$

25081

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,63000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
616
616
Type: Bracket, Threaded Hole(s) Shape: Short L Material: Brass, Tin Plated

0,64000 US$

2

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,64000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
634
634
Type: Bracket, Threaded Hole(s) Shape: Short L Material: Brass, Nickel Plated

0,68000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,68000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
708
708
Type: Bracket, Threaded Hole(s) Shape: Tall L Material: Steel, Nickel Plated

1,01000 US$

8458

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,01000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
633
633
Type: Bracket, Non-Threaded Hole(s) Shape: Short L Material: Brass, Nickel Plated

0,25000 US$

2

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,25000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
615
615
Type: Bracket, Non-Threaded Hole(s) Shape: Short L Material: Brass, Tin Plated

0,29000 US$

6556

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,29000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
619
619
Type: Bracket, Non-Threaded Hole(s) Shape: Short L Material: Steel, Tin Plated

0,35000 US$

7952

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,35000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
611
611
Type: Bracket, Threaded Hole(s) Shape: Short L Material: Brass, Tin Plated

0,45000 US$

15

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,45000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
613
613
Type: Bracket, Non-Threaded Hole(s) Shape: Short L Material: Brass, Nickel Plated

0,43675 US$

6

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,43675 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4334
4334
Type: Bracket, Threaded Hole(s) Shape: Short L Material: Steel, Nickel Plated

0,49000 US$

31537

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,49000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
620
620
Type: Bracket, Non-Threaded Hole(s) Shape: Tall L Material: Steel, Tin Plated

0,55000 US$

7559

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,55000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail