9IC
Series:
 • PKGP
 • 42004
 • GN 5435
 • 42006
 • EN 590
 • EN 591
 • VRTP
 • GN 5339.5
 • VB-FP-H
 • EYK
 • MPKG
 • 2820 (Metric)
 • Perma-Proto
 • GN 6335.9
 • GN 5445
 • 11K
 • VDN-XX
 • 2830 (Metric)
 • Versa-Knob
 • SC
 • GN 6335.1
 • VCHT
 • BT
 • GN 6335.4
 • GN 6335.5
 • 0025
 • GN 6335.2
 • KFS
 • GN 834
 • GN 835
 • EKK
 • KRSKB
 • GP1
 • GN 6336.5
 • 0033
 • VMT
 • MicroPlastics, RN
 • DD
 • 3081 (Metric)
 • FKZS
 • Innovative Components, 3P
 • PKJT
 • 3035 (Metric)
 • VB
 • Innovative Components, B
 • EMW
 • Innovative Components, F
 • 1940
 • 0055
 • VL
 • Innovative Components, K
 • 0030 (Metric)
 • Innovative Components, 4S
 • VP
 • DIN 6303
 • Innovative Components, R
 • Innovative Components, 4P
 • VR
 • Innovative Components, T
 • Innovative Components, S
 • FPK
 • VPA
 • 3025 (Metric)
 • DDSPT
 • 3022 (Metric)
 • VC.192
 • Innovative Components, RT
 • VPZ
 • B.193
 • GP
 • CKS
 • 3P-B
 • 1400 (Metric)
 • VAD
 • GTE
 • HD
 • HK
 • DIN 653
 • EN 5337.5
 • KLN
 • 0033 (Metric)
 • 3084 (Metric)
 • VBA
 • Innovative Components, HEX
 • 3P-P
 • Innovative Components, PL
 • GN 535
 • FSK
 • ZB
 • 3000 (Metric)
 • OED
 • MicroPlastics
 • EN 5337.2
 • EN 5337.4
 • OEJ
 • ZP
 • Neopixel
 • GN 421
 • JD
 • GN 420
 • 1510 (Metric)
 • OES
 • EN 530
 • EN 531
 • VCT
 • VTD
 • EN 534
 • 2965 (Metric)
 • VTL
 • PKAP
 • VTRM
 • KNS
 • 2965
 • VDA
 • 3018
 • VDC
 • VTR
 • VDSC
 • KB
 • VTT
 • EWW-XX
 • KD
 • GN 433
 • DIN 6336
 • DIN 6335
 • GN 431
 • MBT
 • GN 434
 • 1221 (Metric)
 • 4902
 • VDN
 • KN
 • 43021
 • VDS
 • VDT
 • KS
 • 3035
 • GN 6336.10
 • GN 6336.13
 • GN 6336.12
 • KX
 • 2980 (Metric)
 • Vectorbord Circbord
 • 3025
 • ETK
 • I.150
 • MCT
 • VCRT
 • VC.692
 • KPN
 • ETW
 • MDA
 • Innovative Components, LT
 • V3-B-FP
 • FPKS
 • GN 6336.4
 • GN 6336.1
 • GN 6336.2
 • EN 5337
 • VH.153
 • ML
 • PKB
 • PKA
 • 8500
 • PKD
 • DIN 466
 • PKF
 • DIN 467
 • PKE
 • PKG
 • PKJ
 • 3050
 • DIN 464
 • VBR.2
 • VBR.4
 • PKS
 • PKX
 • 0025 (Metric)
 • GN 5334
 • GN 5335
 • GN 5336
 • PKES
 • 1227 (Metric)
 • P.131
 • MicroPlastics, M
 • DDS
 • MPKES
 • MicroPlastics, R
 • DIP Clip
 • FKTH
 • 1230 (Metric)
 • MicroPlastics, WN
 • KRSK
 • PLX
 • 1500 (Metric)
 • MicroPlastics, W
 • EGH
 • 1246 (Metric)
 • FKBH
 • Innovative Components, KS
 • V3-B-P
 • CTD
 • GN 6303.1
 • PH
 • PK
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Littelfuse Inc.
 • Grayhill Inc.
 • Rogan Corporation
 • Vishay Sfernice
 • APEM Inc.
 • Keystone Electronics
 • Kilo International
 • Bulgin
 • NTE Electronics, Inc
 • Honeywell Sensing and Productivity Solutions
 • SparkFun Electronics
 • Davies Molding, LLC
 • Essentra Components
 • Power Dynamics, Inc.
 • J.W. Winco
 • Adafruit Industries LLC
 • Galco Industrial Electronics
 • RAFI USA
 • Molex
 • TE Application Tooling
 • CLIFF Electronic Components Ltd
 • TE Connectivity ALCOSWITCH Switches
 • TubeDepot
 • Dreyer Electronics LLC
 • Elesa USA Corporation
 • Ohmite
 • JW Winco/Otto Ganter
thêm dữ liệu
Package:
 • Tray
 • Bag
 • Box
 • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
PK50B1/4
PK50B1/4
Type: Knurled, Straight Indicator: Dot on Skirt Shaft Size: 0.250" (6.35mm) Material: Plastic Color: Black Style: Cylindrical with Skirt

1,90000 US$

3367

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,90000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PKG40B1/8
PKG40B1/8
Type: Ribbed Indicator: Line on Side Shaft Size: 0.126" (3.20mm) Material: Plastic Color: Black Style: Cylindrical

2,90000 US$

6646

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,90000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PKE60B1/4
PKE60B1/4
Type: Fluted Indicator: Line on Side Shaft Size: 0.250" (6.35mm) Material: Plastic Color: Black Style: Cylindrical

2,04240 US$

4219

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,04240 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
KN1251B1/4
KN1251B1/4
Type: Knurled, Straight Indicator: No Indicator Shaft Size: 0.250" (6.35mm) Material: Metal Color: Black Style: Cylindrical

18,05000 US$

1178

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 18,05000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1246
1246
Type: Serrated Indicator: Line on Side Shaft Size: 0.236" (6.00mm) Material: Plastic Color: Black Style: Cylindrical

1,97000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,97000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1110
1110
Type: Fluted Indicator: Line on Side and Skirt Shaft Size: 0.250" (6.35mm) Material: Phenolic Color: Black Style: Cylindrical with Skirt

2,12000 US$

2862

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,12000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1150
1150
Type: Serrated Indicator: Dot on Top Shaft Size: 0.250" (6.35mm) Material: Phenolic Color: Black Style: Cylindrical with Skirt

2,33000 US$

2056

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,33000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PKA50B1/8
PKA50B1/8
Type: Ribbed Indicator: Line on Skirt Shaft Size: 0.126" (3.20mm) Material: Plastic Color: Black Style: Cylindrical with Skirt

1,52460 US$

9215

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,52460 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1400
1400
Type: Knurled, Straight Shaft Size: 0.250" (6.35mm) Material: Phenolic Color: Black Style: Cylindrical with Pointer

2,51000 US$

2070

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,51000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2300BM
2300BM
Type: Smooth Indicator: Line on Top Shaft Size: 0.250" (6.35mm) Material: Phenolic Color: Black Style: Cylindrical with Pointer

2,55000 US$

1944

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,55000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PKG50B1/4
PKG50B1/4
Type: Ribbed Indicator: Line on Side Shaft Size: 0.250" (6.35mm) Material: Plastic Color: Black Style: Cylindrical

2,68000 US$

4083

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,68000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PKA50B1/4
PKA50B1/4
Type: Ribbed Indicator: Line on Skirt Shaft Size: 0.250" (6.35mm) Material: Plastic Color: Black Style: Cylindrical with Skirt

2,68000 US$

855

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,68000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PKES60B1/4
PKES60B1/4
Type: Fluted Indicator: Line on Side and Skirt Shaft Size: 0.250" (6.35mm) Material: Plastic Color: Black Style: Cylindrical with Skirt

2,94000 US$

1375

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,94000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PKES60B1/8
PKES60B1/8
Type: Fluted Indicator: Line on Side and Skirt Shaft Size: 0.126" (3.20mm) Material: Plastic Color: Black Style: Cylindrical with Skirt

2,98000 US$

3251

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,98000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PKA70B1/4
PKA70B1/4
Type: Ribbed Indicator: Line on Skirt Shaft Size: 0.250" (6.35mm) Material: Plastic Color: Black Style: Cylindrical with Skirt

3,34000 US$

393

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3,34000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PKES120B1/4
PKES120B1/4
Type: Fluted Indicator: Line on Side and Skirt Shaft Size: 0.250" (6.35mm) Material: Plastic Color: Black Style: Cylindrical with Skirt

3,41000 US$

19

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3,41000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
11K5013-KCNB
11K5013-KCNB
Type: Smooth Indicator: Notch on Top Shaft Size: 0.250" (6.35mm) Material: Plastic Color: Black Style: Cylindrical

3,58000 US$

6091

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3,58000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PKES90B1/4
PKES90B1/4
Type: Fluted Indicator: Line on Side and Skirt Shaft Size: 0.250" (6.35mm) Material: Plastic Color: Black Style: Cylindrical with Skirt

3,59000 US$

2349

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3,59000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PKD70B101/4
PKD70B101/4
Type: Knurled, Straight Indicator: Numbers on Skirt Shaft Size: 0.250" (6.35mm) Material: Plastic with Aluminum Skirt Color: Black, Natural Style: Cylindrical with Skirt

3,63000 US$

158

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3,63000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
8555
8555
Type: Knurled, Straight Indicator: Line on Top Shaft Size: 0.250" (6.35mm) Material: Plastic Color: Black Style: Cylindrical

7,32000 US$

1304

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 7,32000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail