9IC
Series:
 • EN 154
 • C
 • GN 7231
 • EN 157
 • Mesan
 • GN 7233
 • EN 159
 • GN 7237
 • GN 437.2
 • GN 437.1
 • GN 437.4
 • GN 437.3
 • EN 151
 • GN 136
 • GN 235
 • GN 139.5
 • GN 337
 • GN 238
 • GN 437
 • GN 139.1
 • GN 138
 • GN 237
 • GN 7241
 • GN 7243
 • GN 7247
 • EN 151.3
 • EN 151.2
 • EN 237.1
 • GN 237.3
 • GN 161
 • GN 1366
 • GN 161.1
 • GN 1364
 • GN 161.2
 • GN 129.5
 • GN 1362
 • GN 2294
 • GN 129.3
 • GN 2295
 • GN 2292
 • GN 128
 • GN 128.2
 • GN 129
 • GN 129.2
 • GN 2291
 • GN 127
thêm dữ liệu
Mfr:
 • J.W. Winco
 • Adafruit Industries LLC
 • Elesa USA Corporation
 • Makeblock Co., LTD.
 • SparkFun Electronics
 • Essentra Access Solutions
thêm dữ liệu
Package:
 • Bag
 • Box
 • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
90012
90012
Type: Leaf Hinge Material: Zamak Plating: Black Coating

10,93000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 10,93000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1215
1215
HDWR HINGE PLASTIC 20X20 EXTRUSN

0,95000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail