9IC
Series:
  • CLAW
  • Scotch
  • Command
Mfr:
  • Galco Industrial Electronics
  • 3M
Package:
  • Box
  • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
SRA-4
SRA-4
SMALL RUG GRIPPER SRA-4 4 PAIR/P

5,09600 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 50,96000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
17001
17001
Type: Hook Size: Medium Color: White

15,34525 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 15,34525 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
17042
17042
Type: Hook Size: Large Color: White

5,83640 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5,83640 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
17043
17043
Type: Hook Size: Large Color: White

7,66286 US$

21

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 7,66286 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail