9IC
Series:
 • PS
 • Richco, CBABS
 • TCBNS
 • MSPM
 • RLCBSK
 • LCBSB-M
 • MSPS
 • ALBSTO
 • MSPT
 • STS
 • Richco, RLCBSK
 • LCBS-TF
 • Richco, RLCBSC
 • LCBS-TM
 • Richco, RLCBSB
 • Richco, LCBS-HT
 • Richco, RLCBSA
 • Richco, LCBS
 • Richco, MSPM
 • Richco, CBTFS
 • LCSP
 • Richco, CBS
 • Richco, RLCBSR
 • CBLS
 • Richco, MSPE
 • MSPE
 • WA-SNFR
 • Richco, UBM
 • RV
 • CLCBST
 • HLCBS
 • Richco, MSP
 • Richco, SFCBS
 • Richco, CCBST
 • Richco, SP1
 • Richco, SP2
 • Richco, SP3
 • Richco, RLEHCBS
 • SS
 • Richco, MSNE
 • Richco, TCBNS
 • Richco, CBDLS
 • DMSP
 • SCBS
 • Richco, PS
 • Richco, HMSP-TM
 • Richco, CHCBST
 • Richco, CRLCBSK-2
 • HLCBSE2
 • Richco, LCBSB-M
 • Richco, MDLSP1
 • Richco, CPST
 • KYP
 • Richco, MDLSP3
 • Richco, MDLSP2
 • Richco, EHCBS
 • Richco, PSBM
 • VD
 • TMSP
 • MMP
 • Richco, DLCBS
 • Richco, LMSP
 • LCBS-M
 • Richco, LCBS-TM
 • Richco, DLMSP
 • DLP
 • Richco, DLMSPM
 • Richco, SMLCBS
 • LCBS-6
 • Richco, CBS-TMM
 • LLP
 • LCBS-3
 • Richco, LCBS-L
 • WA-SNSN
 • Richco, LCBS-M
 • Richco, REHCBS
 • WA-SNSR
 • WA-SNSH
 • TCBN
 • Richco, PCBEH
 • Richco, CBS-TM
 • Richco, BHDF
 • REHCBS
 • WA-SNTE
 • Richco, CBS-TF
 • Richco, BHDL
 • Richco, TCEHCBS
 • CBSB
 • CBS-TMM
 • HSCBS
 • Richco, SRLCBS
 • Richco, LCBS-2
 • Richco, LCBSA-6
 • Richco, LCBS-4
 • Richco, LCBSA-3
 • Richco, LCBS-6
 • Richco, LCBS-5
 • Richco, LCBS-8
 • Richco, LCBS-7
 • Richco, LNCBS
 • Richco, PSB
 • Richco, PSC
 • Richco, PSD
 • LCBSTF
 • Richco, RLCBSPR
 • Richco, PSE
 • KSLSP
 • Richco, DLCBS3
 • Richco, CBRLDS
 • Richco, DLCBS2
 • Richco, CBSB
 • Richco, PSM
 • Richco, SRS8
 • Richco, PCBEHE2
 • Richco, TCBS
 • Richco, DLCBSM
 • Richco, PST
 • CBS-TF
 • Richco, TCBN
 • Richco, CRLCBSR
 • Richco, RLCBSR1
 • Richco, CBSS
 • Z-Ray
 • Richco, CBSP
 • Richco, BHC
 • Richco, BHL
 • TCSP
 • WA-SNAD
 • Richco, DLCBST
 • WA-SNRM
 • Richco, RLCBSRE
 • TEHCBS
 • Richco, RLCBSRS
 • Richco, SSRS8
 • Richco, LCBST
 • LNCBS
 • Richco, SSRS6
 • FTP
 • Richco, LCBS-TF
 • Richco, CBSPM
 • Richco, SSRS4
 • Richco, KSLSP
 • Richco, LCBSM
 • Richco, SRS8-2
 • Richco, LCBSBM
 • Richco, SRSCBS
 • Richco, SCBSM
 • Richco, SN
 • Richco, SCBST
 • MSP
 • LAD
 • Richco, TEHCBS
 • Richco, LCBSB
 • Richco, UBMC
 • Richco, SRS6
 • Richco, SRS4
 • LCBSB
 • Richco, DLSP-1
 • Richco, SCBSB
 • Richco, DLSP-3
 • Richco, CBMSP
 • Richco, KSLBN
 • MTP
 • Richco
 • Richco, FLCBS
 • Richco, CBS-TFM
 • PCBEHE2
 • LMTP
 • DSP
 • MP
 • Richco, CRLCBSRE
 • LSP
 • Richco, MSPMST
 • Richco, SCBS
 • LMSP
 • Richco, CBLSP
 • EHCBS
 • Richco, SRLAHS
 • Richco, GCBS
 • Richco, CBEHS
 • Richco, CBLS
 • TCS
 • Richco, MSPS
 • LTP
 • Richco, DLCBSAT
 • Richco, CDLCBST
 • CBP
 • Richco, CRCBSRE
 • Richco, LCCBS-TF
 • MLMTP
 • Richco, RCBSR
 • Richco, CBSBT
 • MSNE
 • Richco, SCBSST
thêm dữ liệu
Mfr:
 • RAF Electronic Hardware
 • Pacer Instruments
 • Würth Elektronik
 • Panduit Corp
 • Amphenol Air LB
 • Harwin Inc.
 • Molex
 • Samtec Inc.
 • Essentra Components
 • Keystone Electronics
thêm dữ liệu
Package:
 • Bag
 • Box
 • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
LCBST-7-01
LCBST-7-01
Holding Type: Snap Lock Mounting Type: Snap Lock Material: Nylon Between Board Height: 0.438" (11.13mm) 7/16" Length - Overall: 0.924" (23.46mm)

0,73000 US$

1400

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,73000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
8810
8810
Holding Type: Snap Lock Mounting Type: Snap Lock Material: Nylon Between Board Height: 0.500" (12.70mm) 1/2" Length - Overall: 1.180" (29.97mm)

0,27000 US$

9143

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,27000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
9026
9026
Holding Type: Snap Lock Mounting Type: Snap Lock Material: Nylon Between Board Height: 1.000" (25.40mm) 1" Length - Overall: 1.280" (32.50mm)

0,40000 US$

6

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,40000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
8888
8888
Holding Type: Snap Lock Mounting Type: Snap Lock Material: Nylon Between Board Height: 0.125" (3.18mm) 1/8" Length - Overall: 0.425" (10.80mm)

0,40000 US$

89737

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,40000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
9041
9041
Holding Type: Snap Lock Mounting Type: Screw Mount Material: Nylon Between Board Height: 0.250" (6.35mm) 1/4" Length - Overall: 0.650" (16.50mm)

0,45000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,45000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
SRS4-4-01
SRS4-4-01
Holding Type: Snap Lock Mounting Type: Screw Mount Material: Nylon Between Board Height: 0.250" (6.35mm) 1/4" Length - Overall: 0.378" (9.60mm)

0,48000 US$

170918

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,48000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
LCBSM-10-01
LCBSM-10-01
Holding Type: Snap Lock Mounting Type: Snap Lock Material: Nylon Between Board Height: 0.625" (15.88mm) 5/8" Length - Overall: 1.224" (31.10mm)

0,78000 US$

1024

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,78000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
SRS6-4-01
SRS6-4-01
Holding Type: Snap Lock Mounting Type: Screw Mount Material: Nylon Between Board Height: 0.250" (6.35mm) 1/4" Length - Overall: 0.378" (9.60mm)

0,53000 US$

164878

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,53000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
SSRS4-3-01
SSRS4-3-01
Holding Type: Snap Lock Mounting Type: Screw Mount Material: Nylon Between Board Height: 0.188" (4.78mm) 3/16" Length - Overall: 0.315" (8.00mm)

0,56000 US$

37490

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,56000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MSPM-4-01
MSPM-4-01
Holding Type: Snap Fit Mounting Type: Snap Lock Material: Nylon Between Board Height: 0.250" (6.35mm) 1/4" Length - Overall: 0.543" (13.80mm)

0,42000 US$

7784

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,42000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DLCBST-3-01
DLCBST-3-01
Holding Type: Snap Lock Mounting Type: Snap Lock Material: Nylon Between Board Height: 0.188" (4.78mm) 3/16" Length - Overall: 0.475" (12.06mm)

0,67000 US$

14390

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,67000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DLMSPM-5-01
DLMSPM-5-01
Holding Type: Snap Lock Mounting Type: Snap Lock Material: Nylon Between Board Height: 0.313" (7.95mm) 5/16" Length - Overall: 0.594" (15.09mm)

0,43000 US$

6317

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,43000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
8848
8848
Holding Type: Snap Lock Mounting Type: Snap Lock Material: Nylon Between Board Height: 0.472" (12.00mm) Length - Overall: 0.850" (21.60mm)

0,44000 US$

610487

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,44000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
LMSP-7-01
LMSP-7-01
Holding Type: Snap Lock Mounting Type: Snap Lock Material: Nylon Between Board Height: 0.438" (11.13mm) 7/16" Length - Overall: 0.967" (24.57mm)

0,54000 US$

21438

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,54000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DLCBST-1-01
DLCBST-1-01
Holding Type: Snap Lock Mounting Type: Snap Lock Material: Nylon Between Board Height: 0.063" (1.60mm) 1/16" Length - Overall: 0.349" (8.86mm)

0,61000 US$

4227

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,61000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DLCBST-7-01
DLCBST-7-01
Holding Type: Snap Lock Mounting Type: Snap Lock Material: Nylon Between Board Height: 0.438" (11.13mm) 7/16" Length - Overall: 0.723" (18.36mm)

0,76000 US$

5842

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,76000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DLCBST-8-01
DLCBST-8-01
Holding Type: Snap Lock Mounting Type: Snap Lock Material: Nylon Between Board Height: 0.500" (12.70mm) 1/2" Length - Overall: 0.786" (19.96mm)

0,80000 US$

23713

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,80000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
8807
8807
Holding Type: Snap Lock Mounting Type: Snap Lock Material: Nylon Between Board Height: 0.188" (4.78mm) 3/16" Length - Overall: 0.867" (22.01mm)

0,23000 US$

85453

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,23000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
9018
9018
Holding Type: Snap Lock Mounting Type: Snap Lock Material: Nylon Between Board Height: 0.125" (3.18mm) 1/8" Length - Overall: 0.406" (10.30mm)

0,25311 US$

218928

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,25311 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
KSLSP2-6-01
KSLSP2-6-01
Holding Type: Snap Lock Mounting Type: Key Slot Material: Nylon Between Board Height: 0.375" (9.53mm) 3/8" Length - Overall: 0.688" (17.48mm) 11/16"

0,55000 US$

1000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,55000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail