9IC
Series:
 • COM
 • R
 • Load
 • SAA
 • 6000
 • 6200
 • 600
 • INCH
thêm dữ liệu
Mfr:
 • RAFI USA
 • Makeblock Co., LTD.
 • Murrplastik Systems, Inc.
 • Mechatronics Bearing Group
 • Boca Bearing Company
 • Molex
 • Igus
 • TE Application Tooling
 • TE Connectivity Deutsch Connectors
thêm dữ liệu
Package:
 • Bag
 • Box
 • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
B1212
B1212
3/4X1X3/4" NEEDLE BEARING

12,42000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 12,42000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
SR188 #5(X)
SR188 #5(X)
Type: Radial Bearing Material: Stainless Steel Inner Diameter: 0.250" (6.35mm) Outer Diameter: 0.500" (12.70mm) Width: 0.125" (3.18mm)

12,59000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 12,59000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
SR156 #3
SR156 #3
Type: Radial Bearing Material: Stainless Steel Inner Diameter: 0.188" (4.76mm) Outer Diameter: 0.313" (7.94mm)

7,99000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 7,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
B1314
B1314
Type: Needle Bearing Inner Diameter: 0.813" (20.64mm) Outer Diameter: 1.063" (26.99mm) Width: 0.875" (2.23mm)

13,74000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 13,74000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
R16
R16
Type: Ball Bearing Material: Bearing Steel Inner Diameter: 1.000" (25.40mm) 1" Outer Diameter: 2.000" (50.80mm) Width: 0.375" (9.53mm)

2,79000 US$

42

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,79000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
B34
B34
Type: Needle Bearing Inner Diameter: 0.188" (4.76mm) Outer Diameter: 0.344" (8.73mm) Width: 0.250" (6.35mm)

13,74000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 13,74000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
SR155 #3C
SR155 #3C
Type: Radial Bearing Material: Stainless Steel Inner Diameter: 0.156" (3.97mm) Outer Diameter: 0.313" (7.94mm) Width: 0.109" (2.78mm)

5,57000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5,57000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
SR3 #7
SR3 #7
Type: Radial Bearing Material: Stainless Steel Inner Diameter: 0.188" (4.76mm) Outer Diameter: 0.500" (12.70mm) Width: 0.156" (3.97mm)

12,42000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 12,42000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
SR6 #3(X)
SR6 #3(X)
Type: Radial Bearing Material: Stainless Steel Inner Diameter: 0.375" (9.53mm) Outer Diameter: 0.875" (2.23mm) Width: 0.219" (5.56mm)

13,74000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 13,74000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
SR188 #3(X)
SR188 #3(X)
Type: Radial Bearing Material: Stainless Steel Inner Diameter: 0.250" (6.35mm) Outer Diameter: 0.500" (12.70mm) Width: 0.125" (3.18mm)

9,72000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 9,72000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
SR12 #3 AF2
SR12 #3 AF2
Type: Radial Bearing Material: Stainless Steel Inner Diameter: 0.750" (19.05mm) Width: 0.313" (7.94mm)

36,74000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 36,74000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
SR155 #5C
SR155 #5C
Type: Radial Bearing Material: Stainless Steel Inner Diameter: 0.156" (3.97mm) Outer Diameter: 0.313" (7.94mm) Width: 0.109" (2.78mm)

6,97000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 6,97000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
SR6C #3
SR6C #3
Type: Radial Bearing Material: Ceramic, Stainless Steel Inner Diameter: 0.375" (9.53mm) Outer Diameter: 0.875" (2.23mm)

34,44000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 34,44000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
SR12
SR12
Type: Radial Bearing Material: Stainless Steel Inner Diameter: 0.750" (19.05mm) Width: 0.313" (7.94mm)

34,44000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 34,44000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
R6
R6
Type: Radial Bearing Inner Diameter: 0.375" (9.53mm) Outer Diameter: 0.875" (2.23mm) Width: 0.219" (5.56mm)

9,14000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 9,14000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
R10
R10
Type: Ball Bearing Material: Bearing Steel Inner Diameter: 0.625" (15.88mm) 5/8" Outer Diameter: 1.375" (34.93mm) Width: 0.281" (7.14mm) 9/32"

1,52000 US$

330

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,52000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
SR14
SR14
Type: Radial Bearing Material: Stainless Steel Inner Diameter: 0.875" (22.23mm) Outer Diameter: 0.875" (22.23mm) Width: 0.375" (9.53mm)

57,44000 US$

637

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 57,44000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
SFR3 #3(X)
SFR3 #3(X)
Type: Radial Bearing Material: Stainless Steel Inner Diameter: 0.188" (4.76mm) Outer Diameter: 0.500" (12.70mm) Width: 0.156" (3.97mm)

11,44000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 11,44000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
B1316
B1316
Type: Needle Bearing Inner Diameter: 0.813" (20.64mm) Outer Diameter: 1.063" (26.99mm) Width: 1.000" (25.40mm)

13,74000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 13,74000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
B66
B66
Type: Needle Bearing Inner Diameter: 0.375" (9.53mm) Outer Diameter: 0.563" (14.29mm) Width: 0.375" (9.53mm)

12,42000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 12,42000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail