9IC
Series:
 • MCF
 • XDCAF
 • XDCAG
 • ECS-38SMF
 • ECS-75SMF
 • XDCAH
 • ECS-96SMF
thêm dữ liệu
Mfr:
 • ECS Inc.
 • Anatech Electronics Inc.
 • Murata Electronics
Package:
 • Tape & Box (TB)
 • Tape & Reel (TR)
 • Box
 • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
ECS-10.7-15A
ECS-10.7-15A
Frequency - Center: 10.7 MHz Bandwidth: 15 kHz Insertion Loss: 2dB Number of Poles: 2 Operating Temperature: -20°C ~ 70°C Mounting Type: Through Hole

1,41000 US$

10580

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,41000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
ECS-75SMF45A30B
ECS-75SMF45A30B
Frequency - Center: 45 MHz Bandwidth: 30 kHz Insertion Loss: 3dB Number of Poles: 4 Operating Temperature: -30°C ~ 80°C Mounting Type: Surface Mount

19,79000 US$

5295

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 19,79000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
ECS-96SMF21A15
ECS-96SMF21A15
Frequency - Center: 21.4 MHz Bandwidth: 15 kHz Insertion Loss: 2dB Number of Poles: 2 Operating Temperature: -30°C ~ 80°C Mounting Type: Surface Mount

6,88000 US$

3122

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 6,88000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
ECS-21K-15B
ECS-21K-15B
Frequency - Center: 21.4 MHz Bandwidth: 15 kHz Insertion Loss: 2dB Number of Poles: 4 Operating Temperature: -20°C ~ 70°C Mounting Type: Through Hole

3,79000 US$

254

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3,79000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
ECS-96SMF21A30
ECS-96SMF21A30
Frequency - Center: 21.4 MHz Bandwidth: 30 kHz Insertion Loss: 2dB Number of Poles: 2 Operating Temperature: -30°C ~ 80°C Mounting Type: Surface Mount

7,55000 US$

7446

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 7,55000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
ECS-21K-15A
ECS-21K-15A
Frequency - Center: 21.4 MHz Bandwidth: 15 kHz Insertion Loss: 1.5dB Number of Poles: 2 Operating Temperature: -20°C ~ 70°C Mounting Type: Through Hole

3,94000 US$

1200

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3,94000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
ECS-21K-30A
ECS-21K-30A
Frequency - Center: 21.4 MHz Bandwidth: 30 kHz Insertion Loss: 1.5dB Number of Poles: 2 Operating Temperature: -20°C ~ 70°C Mounting Type: Through Hole

4,09000 US$

247

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4,09000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
ECS-21K-30B
ECS-21K-30B
Frequency - Center: 21.4 MHz Bandwidth: 30 kHz Insertion Loss: 2dB Number of Poles: 4 Operating Temperature: -20°C ~ 70°C Mounting Type: Through Hole

4,39000 US$

699

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4,39000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
ECS-10.7-7.5A
ECS-10.7-7.5A
Frequency - Center: 10.7 MHz Bandwidth: 7.5 kHz Insertion Loss: 1.5dB Number of Poles: 2 Operating Temperature: -20°C ~ 70°C Mounting Type: Through Hole

4,69000 US$

321

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4,69000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
ECS-10.7-15B
ECS-10.7-15B
Frequency - Center: 10.7 MHz Bandwidth: 15 kHz Insertion Loss: 2.5dB Number of Poles: 4 Operating Temperature: -20°C ~ 70°C Mounting Type: Through Hole

5,71000 US$

1205

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5,71000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
ECS-10.7-7.5B
ECS-10.7-7.5B
Frequency - Center: 10.7 MHz Bandwidth: 7.5 kHz Insertion Loss: 2.5dB Number of Poles: 4 Operating Temperature: -20°C ~ 70°C Mounting Type: Through Hole

10,09000 US$

511

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 10,09000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
ECS-21K-7.5A
ECS-21K-7.5A
Frequency - Center: 21.4 MHz Bandwidth: 7.5 kHz Insertion Loss: 2dB Number of Poles: 2 Operating Temperature: -20°C ~ 70°C Mounting Type: Through Hole

4,09000 US$

419

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4,09000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
ECS-96SMF45A30
ECS-96SMF45A30
Frequency - Center: 45 MHz Bandwidth: 30 kHz Insertion Loss: 2dB Number of Poles: 2 Operating Temperature: -30°C ~ 80°C Mounting Type: Surface Mount

8,86000 US$

8304

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 8,86000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
ECS-75SMF45A7.5B
ECS-75SMF45A7.5B
Frequency - Center: 45 MHz Bandwidth: 7.5 kHz Insertion Loss: 4dB Number of Poles: 4 Operating Temperature: -30°C ~ 80°C Mounting Type: Surface Mount

19,79000 US$

163

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 19,79000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
ECS-10.7-30A
ECS-10.7-30A
Frequency - Center: 10.7 MHz Bandwidth: 30 kHz Insertion Loss: 1.5dB Number of Poles: 2 Operating Temperature: -20°C ~ 70°C Mounting Type: Through Hole

3,94000 US$

1836

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3,94000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
ECS-10.7-30B
ECS-10.7-30B
Frequency - Center: 10.7 MHz Bandwidth: 30 kHz Insertion Loss: 2.5dB Number of Poles: 4 Operating Temperature: -20°C ~ 70°C Mounting Type: Through Hole

7,36000 US$

3450

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 7,36000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
ECS-21K-7.5B
ECS-21K-7.5B
Frequency - Center: 21.4 MHz Bandwidth: 7.5 kHz Insertion Loss: 2.5dB Number of Poles: 4 Operating Temperature: -20°C ~ 70°C Mounting Type: Through Hole

8,59000 US$

2

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 8,59000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
ECS-38SMF45A15
ECS-38SMF45A15
Frequency - Center: 45 MHz Bandwidth: 15 kHz Insertion Loss: 2dB Number of Poles: 2 Operating Temperature: -30°C ~ 80°C Mounting Type: Surface Mount

9,31000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 9.310,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail