9IC
Series:
 • BB
 • LTM455U
 • CERAFIL, SFKLF
 • FFE
 • LR
 • CERAFIL, SFELF
 • SFECF
 • Monoblock LR
 • CERAFIL, SFTLF
 • CERAFIL, SFVLA
 • SC
 • CFTC U
 • SG
 • LTC455
 • CFULA
 • CERAFIL, SFVLF
 • CFWLA
 • SL
 • CFULB
 • AFC10.7M
 • GA
 • SN
 • CFWLB
 • SP
 • DCBC
 • CFTC W
 • LFB18
 • CDSCB
 • CF
 • CFULB_Y
 • CFULA_Y
 • CERAFIL, SFSKA
 • CERAFIL, SFSKB
 • CERAFIL, SFECF
 • SFSCE
 • CERAFIL, SFECS
 • RCF
 • CFWKA
 • CFUKF
 • CDBC
 • BA
 • CERAFIL, SFECV
 • CFUKG
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Mini-Circuits
 • TGS
 • ECS Inc.
 • Johanson Technology Inc.
 • Transko Electronics, Inc.
 • Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic Components
 • Raltron Electronics
 • WTL
 • Murata Electronics
 • Skyworks Solutions Inc.
 • RFMi
 • Anatech Electronics Inc.
 • TDK Corporation
 • Abracon LLC
thêm dữ liệu
Package:
 • Strip
 • Tray
 • Tape & Box (TB)
 • Tape & Reel (TR)
 • Bag
 • Box
 • Cut Tape (CT)
 • Bulk
thêm dữ liệu
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
SFECF10M7HA00S0-R0
SFECF10M7HA00S0-R0
Filter Type: FM Frequency: 10.7MHz Center Bandwidth: 180 kHz Insertion Loss: 6dB Impedance: 330Ohm Mounting Type: Surface Mount

32,10878 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 32,10878 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
CER0295C
CER0295C
Filter Type: Band Pass Frequency: 2.593GHz Center Bandwidth: 234 MHz Insertion Loss: 1.8dB Mounting Type: Surface Mount

26,07663 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 26,07663 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
SFECF10M9GK00S1-R0
SFECF10M9GK00S1-R0
Filter Type: FM Frequency: 10.9MHz Center Mounting Type: Surface Mount

31,68000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 31,68000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
LFB212G45BA1B759
LFB212G45BA1B759
Filter Type: Band Pass Frequency: 2.45GHz Center Bandwidth: 50 MHz Insertion Loss: 3.5dB Mounting Type: Surface Mount

0,10734 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 429,34000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
CER0325C
CER0325C
Filter Type: Band Pass Frequency: 3.5GHz Center Bandwidth: 200 MHz Insertion Loss: 1.4dB Mounting Type: Surface Mount

51,40750 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 51,40750 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
LFB212G45BA1B763
LFB212G45BA1B763
Filter Type: Band Pass Frequency: 2.45GHz Center Bandwidth: 50 MHz Insertion Loss: 3.5dB Mounting Type: Surface Mount

0,10734 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 429,34000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
SFECF10M9GKN0S3-R0
SFECF10M9GKN0S3-R0
Filter Type: FM Frequency: 10.9MHz Center Mounting Type: Surface Mount

18,92350 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 18,92350 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
LFB212G45SG8A125
LFB212G45SG8A125
Filter Type: Band Pass Frequency: 2.45GHz Center Mounting Type: Surface Mount

0,10734 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 429,34000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
LFB212G45SG8A131
LFB212G45SG8A131
Filter Type: Band Pass Frequency: 2.45GHz Center Mounting Type: Surface Mount

0,11154 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 446,14800 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
LFB212G45SG8A143
LFB212G45SG8A143
Filter Type: Band Pass Frequency: 2.45GHz Center Bandwidth: 50 MHz Insertion Loss: 2.7dB Mounting Type: Surface Mount

0,10734 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 429,34000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
LFB182G45CG8D300
LFB182G45CG8D300
CER FILTER BANDPASS 2.45GHZ 0603

0,13589 US$

4000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 543,56800 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
CER0347B
CER0347B
Filter Type: Band Pass Bandwidth: 100 MHz Insertion Loss: 1.7dB Mounting Type: Surface Mount

29,82800 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 29,82800 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
LFB212G45SG8B742
LFB212G45SG8B742
Filter Type: Band Pass Frequency: 2.45GHz Center Mounting Type: Surface Mount

0,17120 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 684,81200 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
LFB212G49SG8B830
LFB212G49SG8B830
Filter Type: Band Pass Frequency: 2.49GHz Center Bandwidth: 195 MHz Insertion Loss: 2.4dB Mounting Type: Surface Mount

0,16198 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 647,90000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
LFB213G60SG8B831
LFB213G60SG8B831
Filter Type: Band Pass Frequency: 3.6GHz Center Bandwidth: 300 MHz Insertion Loss: 1.5dB Mounting Type: Surface Mount

0,21923 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 876,92800 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
CDSCB10M7GA135-R0
CDSCB10M7GA135-R0
Filter Type: Discriminator Frequency: 10.7MHz Center Bandwidth: 155 kHz Insertion Loss: 3dB Mounting Type: Surface Mount

1,12000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,12000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
LFB215G12SG8A183
LFB215G12SG8A183
Filter Type: Band Pass Frequency: 5.12GHz Center Bandwidth: 225 MHz Insertion Loss: 1.5dB Mounting Type: Surface Mount

0,10734 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 429,34000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
LFB215G25SG8A144
LFB215G25SG8A144
Filter Type: Band Pass Frequency: 5.25GHz Center Bandwidth: 100 MHz Insertion Loss: 1.5dB Mounting Type: Surface Mount

0,10734 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 429,34000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
CDSCB10M7GA119-R0
CDSCB10M7GA119-R0
Filter Type: Discriminator Frequency: 10.7MHz Center Bandwidth: 500 kHz Insertion Loss: 3dB Mounting Type: Surface Mount

0,75597 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,75597 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
LFB215G37SG8A180
LFB215G37SG8A180
Filter Type: Band Pass Frequency: 5.37GHz Center Bandwidth: 475 MHz Insertion Loss: 1.8dB Mounting Type: Surface Mount

0,18355 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 734,20800 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail