9IC
Series:
 • CP15-M
 • CP45H, arcTEC
 • NL1010T
 • NL1022T
 • eTEC, Nextreme
 • CP30H, arcTEC
 • CP130
 • CP105H, arcTEC
 • CP34-M
 • PolarTEC
 • CP50-2, arcTEC
 • PL030-6
 • CP07-M
 • LCC12-10
 • NL1011T
 • NL1023T
 • TG12-8
 • CP150
 • TG12-6
 • RC6-6
 • TG12-4
 • RC6-4
 • TG12-2.5
 • RC6-8
 • CP85
 • CP140
 • RH
 • CP68H-2, arcTEC
 • CPM-2H, arcTEC
 • ZT
 • NL2076
 • CP39H-2, arcTEC
 • Performance
 • CP120, arcTEC
 • ThermaTEC
 • PL020-4
 • NL1012T
 • OptoTEC OTX
 • LCC12-8
 • CP90H
 • NL2021T
 • SH
 • CP110
 • CP40, arcTEC
 • CP35, arcTEC
 • PL054-6
 • PL105-7.5
 • Cycling
 • CP08-M
 • NL1013T
 • NL1025T
 • CP90H, arcTEC
 • CP36H-2, arcTEC
 • CP
 • CP200, arcTEC
 • CP20
 • Centum
 • CM23-1.9
 • CP140, arcTEC
 • SP2402
 • OptoTEC HTX
 • CP39H, arcTEC
 • RC12-8
 • RC12-9
 • CP28-2
 • CP85H, arcTEC
 • RC12-4
 • CM35-1.9
 • RC12-6
 • CP60H, arcTEC
 • CP30
 • NL2063T
 • CP85-2
 • CM29-1.9
 • CP100, arcTEC
 • PL036-4
 • HiTemp ET
 • Power-Cycling
 • RC24-3
 • UltraTEC
 • NL3026T
 • ET
 • CPM-2F, arcTEC
 • CP100
 • NL2022T
 • CP40
 • CP20-M
 • RC3-2.5
 • FC
 • CP39H
 • CP180, arcTEC
 • NL3021T
 • CP14-M
 • PCX
 • CPM-2C, arcTEC
 • NL1020T
 • CP60H-2, arcTEC
 • CP18-M
 • A3200
 • CP70, arcTEC
 • HiTemp ETX
 • SP2394
 • CM30-1.9
 • CP10-M
 • CP20H, arcTEC
 • Multistage
 • NL1021T
 • CP50, arcTEC
 • RC3-6
 • RC3-4
 • RC12-2.5
 • PL080-8.5
 • RC3-8
 • RC6-2.5
 • TEC
 • CP125, arcTEC
 • OptoTEC
 • TEG
 • CP60
 • NL2012T
 • Triton Ice
thêm dữ liệu
Mfr:
 • CUI Devices
 • Laird Thermal Systems, Inc.
 • Wakefield-Vette
 • Seeed Technology Co., Ltd
 • MikroElektronika
 • Honeywell Sensing and Productivity Solutions
 • Sheetak
 • Thermoelectric Conversion Systems Ltd
 • Marlow Industries, Inc.
 • SparkFun Electronics
 • DFRobot
 • ASAHI RUBBER INC.
 • European Thermodynamics Ltd
thêm dữ liệu
Package:
 • Tray
 • Bag
 • Box
 • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
XLT2427-03AC
XLT2427-03AC
Size / Dimension: Rectangular - 76.68mm L x 16.76mm W Height: 2.67mm Current - Max: 7.5 A Voltage - Max: 15.8 V Operating Temperature: 125°C

84,73000 US$

777

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 84,73000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
CP40136
CP40136
Size / Dimension: Square - 15.00mm L x 15.00mm W Height: 3.58mm Current - Max: 4 A Voltage - Max: 3.8 V Operating Temperature: 80°C

17,90500 US$

297

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 17,90500 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
CP40236
CP40236
Size / Dimension: Square - 20.00mm L x 20.00mm W Height: 3.61mm Current - Max: 4 A Voltage - Max: 8.6 V Operating Temperature: 80°C

17,11000 US$

1457

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 17,11000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
22000-001
22000-001
FLEXIBLE HEATER

612,36000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 612,36000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
16505-302
16505-302
Size / Dimension: Square - 30.00mm L x 30.00mm W Height: 6.45mm Current - Max: 2.8 A Voltage - Max: 15.6 V Operating Temperature: 80°C

122,37000 US$

6

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 122,37000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
430860-505
430860-505
Size / Dimension: Rectangular - 7.60mm L x 6.00mm W Height: 2.01mm Current - Max: 1.6 A Voltage - Max: 2 V Operating Temperature: 80°C

35,30570 US$

7

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 35,30570 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail