9IC
Series:
 • Sil-Pad 2000
 • WE-TTT
 • WE-TINS
 • THINC
 • SF100
 • Sil-Pad 900-S
 • TG-A486G
 • T62
 • Tflex HD90000
 • TG-A2200
 • PK700
 • λGEL RE
 • T69
 • T68
 • AF100
 • THERMFLOW T725
 • TG-A4500
 • T-WING
 • THERM-A-GAP HSC10
 • TG-A20KX
 • 9876
 • SILTEL SF.20-TC3.0-SIL1
 • Tputty 502
 • Sil-Pad K-10
 • Q-Pad II
 • SILTEL SP.15-SIL1
 • GT30
 • ThermalsilIII
 • Tgard
 • Tflex 600
 • TG-A20KF
 • Gap Pad HC 3.0
 • SILTEL SG.50-TC6.0
 • Gap Pad 1500R
 • Tpcm 580S
 • Bond-Ply 800
 • ST6000
 • Sil-Pad 1500ST
 • 9882
 • Tpcm FSF-52
 • Tflex SF10
 • 9885
 • TG-A38KX
 • Tflex SF600 DF
 • Tflex P100
 • AT8389
 • Bond-Ply 660P
 • Tflex XS400
 • TG-A1250
 • TG-A38KF
 • TG-AL373
 • Gap Pad 3000ULM
 • CPU Pad
 • Gap Pad A2000
 • DTT65
 • PC93
 • GP-Extreme
 • PK605
 • PC94
 • 9890
 • 5590H
 • TG
 • TG-APC93
 • PC96
 • Tflex 700
 • TG-APC94
 • PC99
 • Tgon 9000
 • PC98
 • DeltaPad 174-9
 • Tflex HR600
 • Bond-Ply 660B
 • Tflex HP34
 • GP2000
 • Gap Pad EMI 1.0
 • Tflex HD80000
 • Gap Pad 1000SF
 • Tflex HD400
 • 5590PI
 • TGF30SF
 • TG-A6050
 • WE-TGFG
 • Bond-Ply 100
 • TG6050
 • Tpcm AL-52
 • PK223
 • Tpli 200
 • WE-TGS
 • Tgard 400
 • TG-A126X
 • 5591S
 • CHO-THERM T500
 • DTT44
 • Sil-Pad 1000
 • HSP
 • Tgard 3000
 • T-work7000
 • H48-6S
 • Thermalfilm
 • GP-ULTIMATE
 • SF600G
 • Graphite-PAD
 • SF400
 • Graphite-TIM
 • Gap Pad HC 5.0
 • DeltaPad 173-9
 • T-top81
 • 5592S
 • H48-6C
 • AT910
 • DeltaPad 173-7
 • H48-6A
 • Tgon 800
 • T-work8000
 • Tgon 805
 • Tflex HD300
 • SF100S
 • Gap Pad 6000ULM
 • TG-V833
 • Tflex P300
 • 5549S
 • 175
 • TGF50
 • 5519
 • Tgard 500
 • AF200
 • Tflex 200T V0
 • 5514
 • THERM-A-GAP 579
 • 5516
 • TH994
 • Tgon 810
 • TH997
 • WE-TGF
 • Gap Pad 2500S20
 • TGF60
 • TG-AH486
 • Tflex 500
 • TG-V838
 • BS75K
 • Gap Pad 7000ULM
 • Li-2000
 • 5570N
 • THERM-A-GAP 569
 • Tmate 2900
 • Sil-Pad Tube
 • Gap Pad 3004SF
 • PCM20
 • SILTEL SG.50-TC3.0
 • TG994
 • Tgard 20
 • 5515-20
 • Tgon 820
 • TG997
 • AF500
 • 8810
 • HS
 • SILTEL SG.50-TC3.0S-A1
 • 5515S
 • BS89
 • N800
 • BS87
 • Tpcm 680
 • Tgard 200
 • L37-3
 • Li-98
 • TGF30
 • TGF35
 • 5595S
 • SILTEL SF.20-TC3.0
 • 5571N
 • 5583S
 • L37-5
 • 8926
 • 8805
 • THERMATTACH T418
 • 8820
 • THERMATTACH T412
 • L37-3S
 • Hi-Flow 115-AC
 • L37-3F
 • H48-2K
 • Sil-Pad K-4
 • 5516S
 • L37-3L
 • TGF40
 • Gap Pad 10000ULM
 • TG-A2030
 • SF600
 • Sil-Pad K-6
 • Sil-Pad 400
 • Tflex UT20000
 • TGF45
 • NASBIS
 • THERMATTACH T411
 • Thermo-Pad
 • PGS
 • Tflex 200 V0
 • 8815
 • SILTEL SG.50-TC2.0
 • Tpcm 900
 • 8711
 • Tpcm 580
 • TG4040SA
 • N700
 • Tflex SF800
 • SF500G
 • Tgard 300
 • TGF10
 • TGF15
 • ulTIMiFlux
 • CHO-THERM T441
 • SH1500
 • SILTEL SF.20-TC2.0
 • TG996-3
 • TG-A6200F
 • TG2030
 • CoolZorb 500
 • AT900
 • TG-A4500F
 • S282
 • KK
 • TGF20SF
 • 5571
 • TH832
 • Soft-PGS
 • L37-5S
 • T-work9000
 • SILTEL SF.20-TC2.0-SIL1
 • Gap Pad HC1000
 • WE-PCM
 • 5550H
 • TG4040S
 • Gap Pad 1500
 • SF500
 • TGF20
 • Tflex 300
 • Tflex HR200
 • TGF25
 • THERM-A-GAP G974
 • Poly-Pad K-10
 • H48-6
 • SILTEL SG.50-TC1.5
 • Q-Pad 3
 • H48-2
 • SILTEL SG.50-TC1.2
 • THERMFLOW T558
 • 5584
 • TG832
 • Gap Pad 3000S30
 • 5586
 • Tpcm HP105
 • 5519S
 • Richco, TO-2xx
 • Tgard K52
 • TG2030S
 • Gap Pad VO Ultimate
 • Gap Pad
 • Ti900
 • PK504
 • SILTEL SP.15
 • λGEL COH
 • TG-A6200
 • Tflex RB300
 • Sil-Pad A2000
 • 5591
 • 5592
 • 5595
 • Apex Precision Power
 • TG-A3500F
 • Sil-Pad 600
 • TG-A1660
 • Gap Pad VO Ultra Soft
 • TG-A1780
 • THERMFLOW T777
 • TG4040
 • CoolZorb-Ultra
 • CHO-THERM 1671
 • 5589H
 • Gap Pad 5000S35
 • Tflex HD700
 • GT20
 • CHO-THERM 1674
 • Tflex SF600
 • TG-A1450
 • PK404
 • THERM-A-GAP 976
 • Tgard 5000
 • Gap Pad 12000ULM
 • PR27
 • TG-T1000
 • 5578H
 • THERM-A-GAP 974
 • In-Sil-8
 • TG-P100
 • SSM
 • TG-A4040
 • Tpcm 670
 • GT15
 • PC99AL
 • Tflex HR400
 • TG-A373S
 • TG-A3500
 • Tflex B200
 • Li-2000A
 • Tflex 300TG
 • Gap Pad 3500ULM
thêm dữ liệu
Mfr:
 • 3M (TC)
 • Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation
 • Leader Tech Inc.
 • Apex Microtechnology
 • Wakefield-Vette
 • Keystone Electronics
 • Sensata-Crydom
 • NTE Electronics, Inc
 • Gelid Solutions LLC
 • Panasonic Electronic Components
 • SparkFun Electronics
 • Shiu Li Technology Co., Ltd.
 • Essentra Components
 • Carlo Gavazzi Inc.
 • t-Global Technology
 • Adafruit Industries LLC
 • Penchem Technologies Sdn Bhd
 • CUI Devices
 • Würth Elektronik
 • 3G Shielding Specialties LP
 • Timtel Thermal
 • Parker Chomerics
 • Taica North America Corporation
 • Laird Technologies - Thermal Materials
 • Jones Tech
 • 3M
 • Bergquist
 • Laird Technologies EMI
 • Ohmite
 • European Thermodynamics Ltd
thêm dữ liệu
Package:
 • Strip
 • Tray
 • Tape & Reel (TR)
 • Bag
 • Box
 • Roll
 • Bulk
 • Sheet
 • Retail Package
thêm dữ liệu
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
8810
8810
Type: Transfer Tape, Roll Outline: 32.92m x 38.10mm Color: White Material: Acrylic Thickness: 0.0984" (2.500mm) Thermal Conductivity: 0.6W/m-K

244,40000 US$

368201

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 244,40000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
CD-02-05-C-54
CD-02-05-C-54
Type: Pad, Sheet Outline: 53.49mm x 53.49mm Color: Orange Material: Phase Change Compound Thickness: 0.0030" (0.076mm)

1,84210 US$

8

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,84210 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4672
4672
Type: Die-Cut Pad, Sheet Outline: 21.84mm x 13.21mm Material: Mica Thickness: 0.0030" (0.076mm)

0,13000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,13000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4673
4673
Type: Die-Cut Pad, Sheet Outline: 21.84mm x 13.21mm Material: Mica Thickness: 0.0030" (0.076mm)

0,13000 US$

25920

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,13000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4651
4651
Type: Die-Cut Pad, Sheet Outline: 41.28mm x 27.76mm Material: Mica Thickness: 0.0030" (0.076mm)

41,47393 US$

15

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 41,47393 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4636
4636
Type: Die-Cut Pad, Sheet Outline: 42.04mm x 27.00mm Material: Mica Thickness: 0.0030" (0.076mm)

0,18000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,18000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PL-05-5-1016
PL-05-5-1016
Type: Gap Filler Pad, Sheet Outline: 101.60mm x 101.60mm Color: Gold Material: Silicone Elastomer Thickness: 0.0197" (0.500mm) Thermal Conductivity: 5.0W/m-K

12,42180 US$

3

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 12,42180 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
173-9-230P
173-9-230P
Type: Pad, Sheet Outline: 19.10mm x 12.70mm Color: Gray Thickness: 0.0090" (0.229mm) Thermal Conductivity: 1.2W/m-K

0,51710 US$

7824

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,51710 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
53-77-4G
53-77-4G
Type: Pad, Sheet Outline: 19.05mm x 12.70mm Color: Gray, Green Material: Silicone Rubber Thickness: 0.0060" (0.152mm) Thermal Conductivity: 0.9W/m-K

0,65000 US$

8381

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,65000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
53-77-9ACG
53-77-9ACG
Type: Pad, Sheet Outline: 18.42mm x 13.21mm Color: Gray, Green Material: Silicone Rubber Thickness: 0.0060" (0.152mm) Thermal Conductivity: 0.9W/m-K

0,73000 US$

6400

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,73000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
175-6-240P
175-6-240P
Type: Pad, Sheet Outline: 19.10mm x 12.70mm Color: Gray Thickness: 0.0060" (0.152mm) Thermal Conductivity: 0.5W/m-K

0,62830 US$

36150

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,62830 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
175-6-220P
175-6-220P
Type: Pad, Sheet Outline: 18.00mm x 12.70mm Color: Gray Thickness: 0.0060" (0.152mm) Thermal Conductivity: 0.5W/m-K

0,70240 US$

51546

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,70240 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
175-6-230P
175-6-230P
Type: Pad, Sheet Outline: 19.10mm x 12.70mm Color: Gray Thickness: 0.0060" (0.152mm) Thermal Conductivity: 0.5W/m-K

0,76800 US$

10246

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,76800 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
CD-02-05-C-46
CD-02-05-C-46
Type: Pad, Sheet Outline: 46.00mm x 46.00mm Color: Orange Material: Phase Change Compound Thickness: 0.0030" (0.076mm)

1,24210 US$

242

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,24210 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
173-7-230P
173-7-230P
Type: Pad, Sheet Outline: 19.05mm x 12.70mm Color: Gray Thickness: 0.0070" (0.178mm) Thermal Conductivity: 1.2W/m-K

0,54080 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.622,40000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
53-77-9G
53-77-9G
Type: Pad, Sheet Outline: 18.42mm x 13.21mm Color: Gray, Green Material: Silicone Rubber Thickness: 0.0060" (0.152mm) Thermal Conductivity: 0.9W/m-K

0,49000 US$

5232

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,49000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
173-7-220P
173-7-220P
Type: Pad, Sheet Outline: 17.81mm x 12.70mm Color: Gray Thickness: 0.0070" (0.178mm) Thermal Conductivity: 1.2W/m-K

0,52960 US$

41888

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,52960 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4171G
4171G
Type: Insulator Outline: 16.51mm x 12.70mm Material: Aluminum Oxide Ceramic Thickness: 0.0701" (1.780mm)

0,60000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,60000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4170G
4170G
Type: Insulator Outline: 19.30mm x 13.97mm Material: Aluminum Oxide Ceramic Thickness: 0.0701" (1.780mm)

0,63000 US$

25284

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,63000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
173-7-240A
173-7-240A
Type: Pad, Sheet Outline: 19.10mm x 12.70mm Color: Gray Thickness: 0.0070" (0.178mm) Thermal Conductivity: 1.2W/m-K

0,79920 US$

13768

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,79920 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail