9IC
Series:
 • CS400
 • MHP
 • TGVC
 • VC
Mfr:
 • Advanced Thermal Solutions Inc.
 • t-Global Technology
 • Radian
 • Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation
 • Cooling Source
 • AMEC Thermasol
 • Wakefield-Vette
thêm dữ liệu
Package:
 • Bag
 • Box
 • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
124657
124657
Type: Heat Pipe Shape: Round Diameter: 0.236" (6.00mm) OD Length: 2.756" (70.00mm) Material: Copper Power - Cooling: 35.0W @ 70mm

3,62620 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3,62620 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
120231
120231
Type: Heat Pipe Shape: Flat Length: 3.937" (100.00mm) Material: Copper Power - Cooling: 25.0W @ 100mm

11,26190 US$

219

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 11,26190 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
124642
124642
Type: Heat Pipe Shape: Round Diameter: 0.118" (3.00mm) OD Length: 3.937" (100.00mm) Material: Copper Power - Cooling: 8.0W @ 100mm

5,33350 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5,33350 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
124652
124652
Type: Heat Pipe Shape: Round Diameter: 0.197" (5.00mm) OD Length: 5.906" (150.00mm) Material: Copper Power - Cooling: 35.0W @ 150mm

5,17780 US$

12

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5,17780 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
124643
124643
Type: Heat Pipe Shape: Round Diameter: 0.118" (3.00mm) OD Length: 5.906" (150.00mm) Material: Copper Power - Cooling: 10.0W @ 150mm

4,95350 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4,95350 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
124682
124682
Type: Heat Pipe Shape: Round Diameter: 0.315" (8.00mm) OD Length: 2.756" (70.00mm) Material: Copper Power - Cooling: 45.0W @ 70mm

4,02930 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 402,93000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
124654
124654
Type: Heat Pipe Shape: Round Diameter: 0.197" (5.00mm) OD Length: 9.843" (250.00mm) Material: Copper Power - Cooling: 25.0W @ 250mm

4,37840 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 437,84000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
124647
124647
Type: Heat Pipe Shape: Round Diameter: 0.157" (4.00mm) OD Length: 9.843" (250.00mm) Material: Copper Power - Cooling: 8.0W @ 250mm

4,72900 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 472,90000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
124645
124645
Type: Heat Pipe Shape: Round Diameter: 0.157" (4.00mm) OD Length: 11.811" (300.00mm) Material: Copper Power - Cooling: 5.0W @ 300mm

4,88300 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 488,30000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
124649
124649
Type: Heat Pipe Shape: Round Diameter: 0.197" (5.00mm) OD Length: 13.780" (350.00mm) Material: Copper Power - Cooling: 10.0W @ 350mm

5,07640 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 507,64000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
124670
124670
Type: Heat Pipe Shape: Round Diameter: 0.472" (12.00mm) OD Length: 2.756" (70.00mm) Material: Copper Power - Cooling: 50.0W @ 70mm

6,12490 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 612,49000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
124671
124671
Type: Heat Pipe Shape: Round Diameter: 0.472" (12.00mm) OD Length: 3.937" (100.00mm) Material: Copper Power - Cooling: 130.0W @ 100mm

6,47400 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 647,40000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
124665
124665
Type: Heat Pipe Shape: Round Diameter: 0.394" (10.00mm) OD Length: 17.717" (450.00mm) Material: Copper Power - Cooling: 45.0W @ 450mm

8,35510 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 835,51000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
124674
124674
Type: Heat Pipe Shape: Round Diameter: 0.472" (12.00mm) OD Length: 9.843" (250.00mm) Material: Copper Power - Cooling: 115.0W @ 250mm

8,35510 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 835,51000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
124675
124675
Type: Heat Pipe Shape: Round Diameter: 0.472" (12.00mm) OD Length: 11.811" (300.00mm) Material: Copper Power - Cooling: 100.0W @ 300mm

9,05480 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 905,48000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
124677
124677
Type: Heat Pipe Shape: Round Diameter: 0.472" (12.00mm) OD Length: 15.748" (400.00mm) Material: Copper Power - Cooling: 65.0W @ 400mm

10,45080 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.045,08000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
124680
124680
Type: Heat Pipe Shape: Round Diameter: 0.472" (12.00mm) OD Length: 21.654" (550.00mm) Material: Copper Power - Cooling: 42.0W @ 550mm

11,72400 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.172,40000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
124667
124667
Type: Heat Pipe Shape: Round Diameter: 0.394" (10.00mm) OD Length: 21.654" (550.00mm) Material: Copper Power - Cooling: 35.0W @ 550mm

11,78130 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 11,78130 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
121719
121719
Type: Heat Pipe Shape: Flat Length: 9.843" (250.00mm) Material: Copper

16,98000 US$

49

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 16,98000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
124650
124650
Type: Heat Pipe Shape: Round Diameter: 0.197" (5.00mm) OD Length: 2.756" (70.00mm) Material: Copper

3,62620 US$

18

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3,62620 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail