9IC
Series:
 • 45
 • DK
 • C3100
 • C3200
 • RKF
 • C3400
 • SRL
 • DR
 • SRP
 • 24v
 • 12v
 • RKP
 • BS0
 • 53
thêm dữ liệu
Mfr:
 • TurboFlex Heaters
 • Thermo Heating Elements
 • Honeywell Sensing and Productivity Solutions
 • All Flex Inc.
 • BriskHeat
 • Birk Manufacturing
thêm dữ liệu
Package:
 • Box
 • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành

Trống

Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail