9IC
Series:
 • 7000
 • G172
 • GRM172
 • 5300
 • 06
 • 08
 • HEF070
 • 09
 • 3000
 • G254
 • Richco
 • LFG
 • PFG
 • W2E143
 • G119
 • QLM
 • W2E142
 • QF
 • GRM92
 • PMFAT
 • 4700
 • PMFA
 • Tarzan
 • QSB
 • 8000
 • GRM120
 • 6000
 • Richco, RCP
 • QSG
 • HEF500
 • 6400
 • HEF160
 • M4Q
 • 7F
 • GRM40
 • G109
 • GRM60
 • R87F
 • 400
 • GRM80
 • W1G180
 • 600
 • R87B
 • FlowGrid
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Altech Corporation
 • Qualtek
 • CUI Devices
 • Sanyo Denki America Inc.
 • Galco Industrial Electronics
 • NMB Technologies Corporation
 • Mechatronics Fan Group
 • Gardtec Incorporated
 • Keystone Electronics
 • Hoffman Enclosures, Inc.
 • Panasonic Industrial Automation Sales
 • Orion Fans
 • Sunon Fans
 • NTE Electronics, Inc
 • Comair Rotron
 • Omron Electronics Inc-EMC Div
 • ebm-papst Inc.
 • ABB Power Electronics Inc.
 • Finder Relays, Inc.
 • Delta Electronics
 • Essentra Components
thêm dữ liệu
Package:
 • Bag
 • Box
 • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
8447
8447
Fan Accessory Type: Finger Guard Fits Fan Size: 40mm Sq Material: Nickel, Chrome Plated Features: 2 Rings

4,20000 US$

500

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4,20000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
G60-4
G60-4
Fan Accessory Type: Finger Guard Fits Fan Size: 60mm Sq For Use With/Related Products: OA60, OD6010, OD6015, OD6020, OD6025 Series Material: Steel, Chrome Plated Features: 4 Rings

0,60000 US$

29984

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,60000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
LZ30-6
LZ30-6
Fan Accessory Type: Finger Guard Fits Fan Size: 119mm Sq For Use With/Related Products: 4000, 9000 Series Material: Plastic Features: 6 Rings

9,06000 US$

121

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 9,06000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
09080-G
09080-G
Fan Accessory Type: Finger Guard Fits Fan Size: 80mm Sq Material: Plastic Features: 3 Rings

0,73000 US$

28641

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,73000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
G92-16
G92-16
Fan Accessory Type: Finger Guard Fits Fan Size: 92mm Sq For Use With/Related Products: OA92, OA938 OD9220, OD9225 Series Material: Steel, Chrome Plated Features: 6 Rings

0,84000 US$

23992

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,84000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
8455
8455
Fan Accessory Type: Finger Guard Fits Fan Size: 150mm Dia Material: Nickel, Chrome Plated Features: 9 Rings

7,27000 US$

36

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 7,27000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
G109-15AB
G109-15AB
Fan Accessory Type: Finger Guard Fits Fan Size: 120mm Sq For Use With/Related Products: OA109, OA125, OA4715, OD1225, OD1238 Series Material: Steel, Modified Epoxy Resin Coating Features: 8 Rings

1,02000 US$

46013

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,02000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
KM120
KM120
Fan Accessory Type: Finger Guard Fits Fan Size: 120mm Sq For Use With/Related Products: Axial Fans Material: Nickel, Chrome Plated Features: 8 Rings

1,08000 US$

17969

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,08000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
8466
8466
Fan Accessory Type: Finger Guard Fits Fan Size: 40mm Sq Material: Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) Features: 3 Rings

2,73000 US$

1360

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,73000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
G172-10HA
G172-10HA
Fan Accessory Type: Finger Guard Fits Fan Size: 172mm Dia For Use With/Related Products: OA162S, OA172, OA5920, OD172 Series Material: Steel, Chrome Plated Features: 10 Rings

1,77000 US$

23121

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,77000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
8467
8467
Fan Accessory Type: Finger Guard Fits Fan Size: 60mm Sq Material: Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) Features: 3 Rings

3,17000 US$

263

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3,17000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
09362-F/30
09362-F/30
Fan Accessory Type: Filter Guard Assembly Fits Fan Size: 92mm Sq Material: Plastic

1,88000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,88000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
09325-M/45
09325-M/45
Fan Accessory Type: Replacement Filter Element Fits Fan Size: 80mm Sq Material: Foam

2,42000 US$

9

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,42000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
09450-M/45
09450-M/45
Fan Accessory Type: Replacement Filter Element Fits Fan Size: 120mm Sq Material: Foam

3,05000 US$

10

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3,05000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
92162-2-2929
92162-2-2929
BARBED GUARD 075/076

4,02000 US$

20

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4,02000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
92164-2-2929
92164-2-2929
Fan Accessory Type: Finger Guard Fits Fan Size: 119mm Sq For Use With/Related Products: W2G110 Series Material: Plastic Features: Barbed Inserts

4,10000 US$

306

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4,10000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
QSB-40-01
QSB-40-01
Fan Accessory Type: EMI Filter Shield Fits Fan Size: 40mm Sq For Use With/Related Products: QLM Sleeves Material: Steel

2,13730 US$

6287

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,13730 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
LZ23
LZ23
Fan Accessory Type: Finger Guard Fits Fan Size: 92mm Sq For Use With/Related Products: 3000 Series Material: Metal Features: 6 Rings

6,15000 US$

8067

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 6,15000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
LZ25
LZ25
Fan Accessory Type: Finger Guard Fits Fan Size: 135mm Sq For Use With/Related Products: 5100, 5600 Series Material: Metal Features: 5 Rings

7,54000 US$

25066

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 7,54000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
LZ30P
LZ30P
Fan Accessory Type: Finger Guard Fits Fan Size: 119mm Sq For Use With/Related Products: 4000, 9000 Series Material: Plastic Features: 6 Rings

5,21000 US$

1695

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5,21000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail