9IC
Series:
 • PICO
 • Edge-V Max
 • Condor
 • Raspberry Pi Compute Module 4 - Colophon - CM4002008
 • SK513-T7BD
 • MicroSoM i2eX
 • Raspberry Pi 3 Model B
 • Anaconda
 • Raspberry Pi Compute Module 4 - Colophon - CM4001032
 • Raspberry Pi Compute Module 4 - Colophon - CM4002000
 • Falcon
 • GW6903 - Newport
 • Lynx
 • Lion
 • Advanced Plus
 • Raspberry Pi Compute Module 4 - Colophon - CM4104032
 • RSB
 • Raspberry Pi Compute Module 4 - Colophon - CM4002016
 • POC
 • Wildcat
 • conga-TS370
 • Skylake-U
 • OP7200
 • Coyote
 • Raven
 • Swordtail
 • PPC
 • C
 • EDM1
 • EDM2
 • Raspberry Pi Compute Module 4 - Colophon - CM4008008
 • Tiger
 • SB
 • HummingBoard Pro
 • HummingBoard Pulse
 • Raspberry Pi Zero v1.3
 • Raspberry Pi Compute Module 4 - Colophon - CM4008000
 • SOM iMX8M Mini Quad
 • Raspberry Pi Compute Module 4 - Colophon - CM4104016
 • Manx
 • Wolf
 • HummingBoard Base
 • Puma
 • Cougar
 • Raspberry Pi Compute Module 4 - Colophon - CM4008016
 • Copperhead
 • Nitrogen8M
 • Raspberry Pi Compute Module 4 - Colophon - CM4002032
 • HummingBoard Ripple
 • Nitrogen8M Mini SOM
 • Kabylake-U
 • ClearFog Pro
 • COMe Type 6
 • COMe Type 7
 • OP6810
 • DS
 • Raspberry Pi Compute Module
 • Core U
 • Rico Board
 • Raspberry Pi Compute Module 4 - Colophon - CM4108032
 • Cubietruck
 • GW6400 - Newport
 • Nitrogen8M Mini
 • AdvanceD Thermofuse
 • Coffee Lake
 • conga-B7XD
 • Odyssey
 • SK513-T6CL
 • OP6700
 • FOX
 • PCA
 • XetaEdge
 • Ocelot
 • HummingBoard Edge
 • PCE
 • Raspberry Pi Compute Module 4 - Colophon - CM4008032
 • Raspberry Pi Compute Module 3 Lite
 • PCI
 • KIT
 • Raspberry Pi Compute Module 4 - Colophon - CM4104008
 • Jaguar
 • PCM
 • SK513-T6SL
 • Raspberry Pi Compute Module 4 - Colophon - CM4104000
 • conga-JC370
 • Tomcat
 • Raspberry Pi Compute Module 4 - Colophon - CM4108016
 • Raspberry Pi Compute Module 4 - Colophon - CM4004008
 • Edge Pro
 • BL1720
 • Raspberry Pi Compute Module 4 - Colophon - CM4004000
 • Newt
 • conga-QMX8
 • OP7210
 • Raspberry Pi 400 unit Keyboard
 • UNO
 • Raspberry Pi 1 Model A+
 • Raspberry Pi Compute Module 4 - Colophon - CM4102032
 • MicroSoM i1
 • Bengal
 • Stellaris
 • MicroSoM i2
 • Grizzly
 • OP6800
 • Cheetah
 • Raspberry Pi Compute Module 4 - Colophon - CM4004016
 • Tiger Lake-UP3
 • GW5910 - Ventana
 • OP7100
 • SandCat
 • Liger
 • UC-8100-ME-T
 • Raspberry Pi Zero 2 W
 • Raspberry Pi 1 Model B+
 • EPC
 • Raspberry Pi Compute Module 3+ Lite
 • conga-SA5
 • UC-2100
 • GW7300 - Venice
 • Iguana
 • CuBox-i Base
 • Raspberry Pi Compute Module 4 - Colophon - CM4102016
 • Raspberry Pi Compute Module 4 - Colophon - CM4108008
 • Raspberry Pi Compute Module 4 - Colophon - CM4004032
 • conga-TR4
 • Raspberry Pi 3 Model B+
 • Raspberry Pi Compute Module 4 - Colophon - CM4108000
 • MicroSoM i4×4
 • conga-B7E3
 • conga-QMX8X
 • ESRP
 • DPX
 • HoneyComb
 • Raspberry Pi 2 Model B
 • BayCat
 • Mamba
 • Raspberry Pi 3 Model A+
 • UBC
 • Edge-V Pro
 • Sidewinder
 • Jackrabbit
 • CuBox-i Pro
 • Jetson Nano, NVIDIA
 • Gecko
 • SI-83
 • Osprey
 • Owl
 • Edge Basic
 • MicroSoM i4Pro
 • Ultra
 • ConnectCore 6
 • OP6600
 • SBC BL4S200
 • HIT
 • Raspberry Pi Compute Module 4 - Colophon - CM4102008
 • NEO
 • ASR-3100
 • Komodo
 • Raspberry Pi Compute Module 4 - Colophon - CM4101032
 • Raspberry Pi Compute Module 4 - Colophon - CM4102000
 • conga-QA5
 • TREK
 • Edge Max
 • Smartcat
 • i.MX 8M Plus Quad
 • Viper
 • conga-TCA5
 • NVR
 • Hawk
 • Raspberry Pi Compute Module 4 - Colophon - CM4101008
 • MIC Advanced Flex I/O
 • conga-SMX8
 • Development board
 • MicroSoM A388
 • Raspberry Pi Compute Module 4 - Colophon - CM4101000
 • conga-IA5
 • Python
 • COMET Lake
 • ClearFog
 • Raspberry Pi Compute Module 4 - Colophon - CM4001008
 • SK513-T6KL
 • HummingBoard Gate
 • Nitrogen8M SOM
 • conga-SMX8X
 • Raspberry Pi Compute Module 4 - Colophon - CM4001000
 • SBC BL4S100
 • ROM
 • Raspberry Pi Compute Module 4 - Colophon - CM4101016
 • SolidPC Q4
 • Cubieboard A20
 • Tetra
 • Basic
 • Raspberry Pi Compute Module 4 - Colophon - CM4001016
 • Raspberry Pi 4 Model B
 • conga-PA5
 • Zebra
 • Blox
 • SRP
 • SBC
 • Leopard
 • HERO
 • COMm-33
 • Harrier
 • Cobra
 • Raspberry Pi Zero W
 • UC-3100
 • E3/Core S
 • ConnectCore 6UL
 • Raspberry Pi 400 unit Kit
 • Raspberry Pi Compute Module 3+
 • Blackbird
 • Novasom
 • COMm-26
 • conga-B7AC
 • IPC
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Texas Instruments
 • congatec
 • Advantech Corp
 • Raspberry Pi
 • Acura Embedded Systems
 • ADLINK Technology
 • Trinamic Motion Control GmbH
 • ARIES Embedded
 • iWave Systems
 • UDOO
 • iEi Technology
 • 7STARLAKE
 • TechNexion
 • Moxa
 • Seeed Technology Co., Ltd
 • Phoenix Contact
 • NOVASOM INDUSTRIES
 • Diamond Systems
 • SolidRun LTD
 • VersaLogic Corporation
 • DFRobot
 • MYIR Tech Limited
 • NetBurner Inc.
 • Wandboard.Org
 • AI Blox
 • Adafruit Industries LLC
 • Blaze Technology
 • Digi
 • EMAC, Inc.
 • Acti
 • QNAP
 • NexCOBOT CO., LTD.
 • Archimedes Controls
 • WINSYSTEMS, INC
 • Asus
 • Beacon EmbeddedWorks
 • Khadas
 • HARTING
 • Terasic Inc.
 • iBASE Technology
 • Gateworks Corporation
 • Pi Supply
 • EFCO Technology Corporation
 • National Control Devices
 • XetaWave
 • Flexxon Pte Ltd
 • Boundary Devices
thêm dữ liệu
Package:
 • Tray
 • Box
 • Bulk
 • Retail Package
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
3775
3775
Core Processor: ARM Cortex-A53, VideoCore Speed: 1.4GHz Number of Cores: 4

1.175,68200 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.175,68200 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MBD301
MBD301
Core Processor: AMD Ryzen 3000 Storage Interface: SATA III USB: USB 3.1 (6) Speed: 3GHz

378,79000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 378,79000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
CM3+/8GB
CM3+/8GB
Digital I/O Lines: 48 Core Processor: ARM Cortex-A53, VideoCore Storage Interface: eMMC/SD USB: USB 2.0 (1) Speed: 1.2GHz Number of Cores: 1

30,00000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 30,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
101-0546
101-0546
Digital I/O Lines: 40 Core Processor: Rabbit 2000 Speed: 22.1MHz Number of Cores: 1

599,44520 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 599,44520 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
101-0575
101-0575
Digital I/O Lines: 24 Core Processor: Rabbit 3000 Speed: 29.4MHz Number of Cores: 1

907,48096 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 907,48096 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
101-0697
101-0697
COMPUTER SNGL BD BL2101 BOTT MNT

955,76716 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 955,76716 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PICO-IMX6UL-KIT
PICO-IMX6UL-KIT
Core Processor: ARM Cortex-A7, i.MX6Ultralite Storage Interface: eMMC/SD USB: USB 2.0 (1), USB 2.0 OTG (1) Speed: 528MHz Number of Cores: 1

63,75000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 63,75000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
20-101-0357
20-101-0357
Digital I/O Lines: 10 Core Processor: Rabbit 2000 Speed: 14.74MHz Number of Cores: 1

109,56000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 109,56000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
20-101-0525
20-101-0525
Digital I/O Lines: 26 Core Processor: Rabbit 3000 Speed: 7.4MHz Number of Cores: 1

312,84000 US$

75

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 312,84000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MDL-IDM-L35-B
MDL-IDM-L35-B
Digital I/O Lines: 16 Core Processor: ARM Cortex-M3 Storage Interface: microSD Speed: 50MHz Number of Cores: 1

1.780,06040 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.780,06040 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
WBQUAD
WBQUAD
Core Processor: ARM Cortex-A9, i.MX6Quad Speed: 1.0GHz Number of Cores: 4

877,14160 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 877,14160 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
CM3+/16GB
CM3+/16GB
Digital I/O Lines: 48 Core Processor: ARM Cortex-A53, VideoCore Storage Interface: eMMC/SD USB: USB 2.0 (1) Speed: 1.2GHz Number of Cores: 1

35,00000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 35,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
20-101-0356
20-101-0356
Digital I/O Lines: 10 Core Processor: Rabbit 2000 Speed: 29.5MHz Number of Cores: 1

155,76000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 155,76000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail