9IC
Mfr:
 • congatec
 • Quatech-Division of B&B Electronics
 • Advantech Corp
 • iEi Technology
 • Seeed Technology Co., Ltd
 • MaxLinear, Inc.
 • iBASE Technology
 • Diamond Systems
 • Broadcom Limited
 • Gateworks Corporation
 • VersaLogic Corporation
 • IVC Displays, Inc.
 • ICP DAS USA INC
 • SYS TEC electronic
 • à la mods
thêm dữ liệu
Package:
 • Tray
 • Bag
 • Box
 • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành

Trống

Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail