9IC
Mfr:
 • NOVASOM工业
 • Trinamic运动控制有限公司
 • 信标嵌入工程
 • Acura嵌入式系统
 • Wakefield-Vette
 • TechNexion
 • B&B电子Quatech部门
 • 股份有限公司EMAC。
 • Blaze技术
 • NexCOBOT有限公司。
 • 卡达斯
 • Seeed科技有限公司
 • 阿基米德控制
 • Pi供应
 • 国家控制装置
 • AI Blox
 • 股份有限公司MaxLinear。
 • 哈廷
 • 凌华科技
 • IVC显示器,股份有限公司。
 • ARIES嵌入式
 • iEi技术
 • QNAP
 • NetBurner股份有限公司。
 • WINSYSTEMS, INC
 • Flexxon私人有限公司
 • 康佳特
 • 钻石系统
 • U-Reach数据解决方案公司
 • 美国公司
 • MYIR技术有限公司
 • àla mods
 • 博通有限公司
 • iBASE技术
 • 活动
 • 菲尼克斯电气
 • 乌多
 • iWave系统
 • 7STARLAKE
 • 树莓派
 • 华硕
 • Terasic股份有限公司。
 • VersaLogic公司
 • Gateworks公司
 • 拆解
 • DFRobot
 • Wandboard.Org
 • 边界设备
 • Advantech公司
 • 四零四科技
 • 德州仪器
 • 数字
 • 阿达弗瑞工业有限责任公司
 • EFCO技术公司
 • SYS TEC电子
 • XetaWave
 • SolidRun有限公司
thêm dữ liệu
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
3775
3775
Core Processor: ARM Cortex-A53, VideoCore Speed: 1.4GHz Number of Cores: 4

1.175,68200 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.175,68200 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MBD301
MBD301
Core Processor: AMD Ryzen 3000 Storage Interface: SATA III USB: USB 3.1 (6) Speed: 3GHz

378,79000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 378,79000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
CM3+/8GB
CM3+/8GB
Digital I/O Lines: 48 Core Processor: ARM Cortex-A53, VideoCore Storage Interface: eMMC/SD USB: USB 2.0 (1) Speed: 1.2GHz Number of Cores: 1

30,00000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 30,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
101-0546
101-0546
Digital I/O Lines: 40 Core Processor: Rabbit 2000 Speed: 22.1MHz Number of Cores: 1

599,44520 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 599,44520 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
101-0575
101-0575
Digital I/O Lines: 24 Core Processor: Rabbit 3000 Speed: 29.4MHz Number of Cores: 1

907,48096 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 907,48096 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
101-0697
101-0697
COMPUTER SNGL BD BL2101 BOTT MNT

955,76716 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 955,76716 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1702002605
1702002605
POWER CBL FOR 1757002742 EU PLUG

5,37000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5,37000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
IP211
IP211
1 PCIE(8X) + 1 PCIE(1X) RISER CA

23,57000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 23,57000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PICO-IMX6UL-KIT
PICO-IMX6UL-KIT
Core Processor: ARM Cortex-A7, i.MX6Ultralite Storage Interface: eMMC/SD USB: USB 2.0 (1), USB 2.0 OTG (1) Speed: 528MHz Number of Cores: 1

63,75000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 63,75000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
20-101-0357
20-101-0357
Digital I/O Lines: 10 Core Processor: Rabbit 2000 Speed: 14.74MHz Number of Cores: 1

109,56000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 109,56000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
20-101-0525
20-101-0525
Digital I/O Lines: 26 Core Processor: Rabbit 3000 Speed: 7.4MHz Number of Cores: 1

312,84000 US$

75

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 312,84000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MDL-IDM-L35-B
MDL-IDM-L35-B
Digital I/O Lines: 16 Core Processor: ARM Cortex-M3 Storage Interface: microSD Speed: 50MHz Number of Cores: 1

1.780,06040 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.780,06040 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
WBQUAD
WBQUAD
Core Processor: ARM Cortex-A9, i.MX6Quad Speed: 1.0GHz Number of Cores: 4

877,14160 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 877,14160 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
CM3+/16GB
CM3+/16GB
Digital I/O Lines: 48 Core Processor: ARM Cortex-A53, VideoCore Storage Interface: eMMC/SD USB: USB 2.0 (1) Speed: 1.2GHz Number of Cores: 1

35,00000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 35,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
20-101-0356
20-101-0356
Digital I/O Lines: 10 Core Processor: Rabbit 2000 Speed: 29.5MHz Number of Cores: 1

155,76000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 155,76000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1960047669N001
1960047669N001
CPU COOLER LGA1156 4U/WM CHASSIS

50,54000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 50,54000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail