9IC
Series:
  • LA6T
  • LER121A
  • LER123A
Mfr:
  • B&K Precision
  • Xeltek Inc.
Package:
  • Box
  • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
851
851
Type: EPROM Eraser Maximum Number Of IC's: 40 Maximum Time: 60 m

0,00000 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
850
850
Type: EPROM Eraser Maximum Number Of IC's: 5 Maximum Time: 15 m

0,00000 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail