9IC
Series:
 • X-AMP
 • C-Load
 • iCoupler
 • LMH
 • Apex Precision Power
 • SoundPlus
 • LMP
 • NanoWatt Analog
 • PICtail
 • iCMOS
 • WEBENCH Buildit Board
 • Automotive, AEC-Q200
 • mCal Technology
 • DigiTrim
 • Circuits from the Lab
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Texas Instruments
 • onsemi
 • Silicon Labs
 • Analog Devices Inc./Maxim Integrated
 • Apex Microtechnology
 • Microchip Technology
 • Semtech Corporation
 • Cirrus Logic Inc.
 • MikroElektronika
 • Renesas Electronics America Inc
 • MaxLinear, Inc.
 • Skyworks Solutions Inc.
 • Schmartboard, Inc.
 • STMicroelectronics
 • Diodes Incorporated
 • Analog Devices Inc.
 • Touchstone Semiconductor
 • ADSANTEC
 • SparkFun Electronics
 • National Semiconductor
thêm dữ liệu
Package:
 • Tray
 • Bag
 • Box
 • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
EVAL-ADHV4702-1CPZ
EVAL-ADHV4702-1CPZ
Utilized IC / Part: ADHV4702-1 Amplifier Type: General Purpose Board Type: Fully Populated Channels per IC: 1 - Single -3db Bandwidth: 10 MHz Slew Rate: 74V/s

196,88000 US$

58

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 196,88000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MAX44284EVKIT#
MAX44284EVKIT#
Utilized IC / Part: MAX44284 Amplifier Type: Current Sense Board Type: Fully Populated Channels per IC: 1 - Single

76,52000 US$

9

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 76,52000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
ADA4530-1R-EBZ-TIA
ADA4530-1R-EBZ-TIA
Utilized IC / Part: ADA4530-1 Amplifier Type: Transimpedance Board Type: Fully Populated Channels per IC: 1 - Single -3db Bandwidth: 5.5 MHz Slew Rate: 1.4V/s

653,40000 US$

8

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 653,40000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DC2808A
DC2808A
Utilized IC / Part: LTC6561 Amplifier Type: Transimpedance Board Type: Fully Populated Channels per IC: 4 - Quad

165,00000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 165,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DC1417A
DC1417A
Utilized IC / Part: LT6230 Amplifier Type: General Purpose Board Type: Fully Populated Channels per IC: 1 - Single Slew Rate: 70V/s

82,50000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 82,50000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
BOB-09816
BOB-09816
Utilized IC / Part: LMV358 Amplifier Type: General Purpose Board Type: Fully Populated Channels per IC: 2 - Dual Slew Rate: 1V/s

5,50000 US$

146

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5,50000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DC2900A
DC2900A
Utilized IC / Part: LTC6561 Amplifier Type: Transimpedance Board Type: Fully Populated Channels per IC: 4 - Quad

185,62000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 185,62000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
LMP8640HV-FEVAL/NOPB
LMP8640HV-FEVAL/NOPB
Utilized IC / Part: LMP8640HV-F Amplifier Type: Current Sense Board Type: Fully Populated Channels per IC: 1 - Single Slew Rate: 1.8V/s

85,75000 US$

5

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 85,75000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
ADA4927-2YCP-EBZ
ADA4927-2YCP-EBZ
Utilized IC / Part: 24-LFCSP Package Amplifier Type: Differential Board Type: Bare (Unpopulated) Channels per IC: 2 - Dual

67,32200 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 67,32200 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
ADA4945-1CP-EBZ
ADA4945-1CP-EBZ
Utilized IC / Part: ADA4945-1 Amplifier Type: Differential Board Type: Fully Populated Channels per IC: 1 - Single -3db Bandwidth: 145 MHz Slew Rate: 600V/s

20,02000 US$

57

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 20,02000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
AD8264-EVALZ
AD8264-EVALZ
Utilized IC / Part: AD8264 Amplifier Type: Variable Gain Board Type: Fully Populated Channels per IC: 4 - Quad -3db Bandwidth: 235 MHz Slew Rate: 380V/s

206,25000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 206,25000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
EK29
EK29
Utilized IC / Part: PB51 Amplifier Type: Power Board Type: Bare (Unpopulated) Channels per IC: 1 - Single

32,96200 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 32,96200 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
LMP8640HV-TEVAL/NOPB
LMP8640HV-TEVAL/NOPB
Utilized IC / Part: LMP8640HV-T Amplifier Type: Current Sense Board Type: Fully Populated Channels per IC: 1 - Single Slew Rate: 1.8V/s

85,75000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 85,75000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
ADA4930-1YCP-EBZ
ADA4930-1YCP-EBZ
Utilized IC / Part: 16-LFCSP Package Amplifier Type: Differential Board Type: Bare (Unpopulated) Channels per IC: 1 - Single

48,64800 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 48,64800 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
EK11
EK11
Utilized IC / Part: PA90, PA91, PA98 Amplifier Type: Power Board Type: Bare (Unpopulated) Channels per IC: 1 - Single

114,73600 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 114,73600 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
AD8306-EVALZ
AD8306-EVALZ
Utilized IC / Part: AD8306 Amplifier Type: Limiting Board Type: Fully Populated Channels per IC: 1 - Single -3db Bandwidth: 850 MHz

258,75000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 258,75000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DC453B-A
DC453B-A
Utilized IC / Part: LT1970A Amplifier Type: Power Board Type: Fully Populated Channels per IC: 1 - Single Slew Rate: 1.6V/s

165,00000 US$

24

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 165,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
EK27
EK27
Utilized IC / Part: PA50, PA52 Amplifier Type: Power Board Type: Bare (Unpopulated) Channels per IC: 1 - Single

222,82000 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 222,82000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DC987B-F
DC987B-F
Utilized IC / Part: LTC6401-14 Amplifier Type: Differential Board Type: Fully Populated Channels per IC: 1 - Single -3db Bandwidth: 2 GHz Slew Rate: 3600V/s

88,00000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 88,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
128915-HMC914LP4E
128915-HMC914LP4E
Utilized IC / Part: HMC914LP4E Amplifier Type: Limiting Board Type: Fully Populated Channels per IC: 1 - Single -3db Bandwidth: 9.5 GHz

770,39000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 770,39000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail