9IC
Series:
 • MAVRK
 • BBP
 • Enpirion
 • Strata
 • Ripple Blocker
 • OPTIREG
 • VIP
 • HELDO
 • RedyKit
 • FlexCap
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Texas Instruments
 • onsemi
 • Nisshinbo Micro Devices Inc.
 • Analog Devices Inc./Maxim Integrated
 • Richtek USA Inc.
 • ams
 • Monolithic Power Systems Inc.
 • Microchip Technology
 • Microsemi Corporation
 • Bud Industries
 • Infineon Technologies
 • Intel
 • Seeed Technology Co., Ltd
 • MikroElektronika
 • Renesas Electronics America Inc
 • MaxLinear, Inc.
 • Schmartboard, Inc.
 • STMicroelectronics
 • Diodes Incorporated
 • Analog Devices Inc.
 • SparkFun Electronics
 • DFRobot
 • Rohm Semiconductor
 • National Semiconductor
thêm dữ liệu
Package:
 • Bag
 • Box
 • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
TLS850B0TB33BOARDTOBO1
TLS850B0TB33BOARDTOBO1
Utilized IC / Part: TLS850B0TBV33 Regulator Type: Positive Fixed Board Type: Fully Populated Channels per IC: 1 - Single Voltage - Input: 3V ~ 40V Voltage - Output: 3.3V

28,75000 US$

3

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 28,75000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TLS850B0TE33BOARDTOBO1
TLS850B0TE33BOARDTOBO1
Utilized IC / Part: TLS850B0TEV33 Regulator Type: Positive Fixed Board Type: Fully Populated Channels per IC: 1 - Single Voltage - Input: 3V ~ 40V Voltage - Output: 3.3V

28,75000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 28,75000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TLS850B0TE50BOARDTOBO1
TLS850B0TE50BOARDTOBO1
Utilized IC / Part: TLS850B0TEV50 Regulator Type: Positive Fixed Board Type: Fully Populated Channels per IC: 1 - Single Voltage - Input: 3V ~ 40V Voltage - Output: 5V

30,00000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 30,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TLS715B0TSNPBOARDTOBO1
TLS715B0TSNPBOARDTOBO1
Utilized IC / Part: TLS715B0NAV50 Regulator Type: Positive Fixed Board Type: Fully Populated Channels per IC: 1 - Single Voltage - Input: 4V ~ 40V Voltage - Output: 5V

30,00000 US$

2

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 30,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
ADM00808
ADM00808
Utilized IC / Part: MCP1810 Regulator Type: Positive Fixed Board Type: Fully Populated Channels per IC: 1 - Single Voltage - Input: 2.5V ~ 5.5V Voltage - Output: 3.3V

34,76000 US$

4

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 34,76000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TLS105B0MBBOARDTOBO1
TLS105B0MBBOARDTOBO1
Utilized IC / Part: TLS105B0MB Regulator Type: Positive Adjustable Board Type: Fully Populated Channels per IC: 1 - Single Voltage - Input: 4V ~ 45V Voltage - Output: 2V ~ 14V

36,52950 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 36,52950 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
ADP166UJ-EVALZ
ADP166UJ-EVALZ
Utilized IC / Part: ADP166 Regulator Type: Positive Adjustable Board Type: Fully Populated Channels per IC: 1 - Single Voltage - Input: 2.2V ~ 5.5V Voltage - Output: 3.3V

39,00000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 39,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
ADP166CP-EVALZ
ADP166CP-EVALZ
Utilized IC / Part: ADP166 Regulator Type: Positive Adjustable Board Type: Fully Populated Channels per IC: 1 - Single Voltage - Input: 2.2V ~ 5.5V Voltage - Output: 2.3V

42,90000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 42,90000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
ADP121UJZ-REDYKIT
ADP121UJZ-REDYKIT
Utilized IC / Part: ADP121 Regulator Type: Positive Fixed Board Type: Fully Populated Channels per IC: 1 - Single Voltage - Input: 2.3V ~ 5.5V Voltage - Output: 2.8V, 3.3V

46,35000 US$

2

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 46,35000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
ADM7154RD-1.8EVALZ
ADM7154RD-1.8EVALZ
Utilized IC / Part: ADM7154 Regulator Type: Positive Fixed Board Type: Fully Populated Channels per IC: 1 - Single Voltage - Input: 2.3V ~ 5.5V Voltage - Output: 1.8V

49,00000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 49,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TPS72728YFFEVM-407
TPS72728YFFEVM-407
Utilized IC / Part: TPS72728 Regulator Type: Positive Fixed Board Type: Fully Populated Channels per IC: 1 - Single Voltage - Input: 2V ~ 5.5V Voltage - Output: 2.8V

20,59000 US$

15

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 20,59000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
ADP7118CP-EVALZ
ADP7118CP-EVALZ
Utilized IC / Part: ADP7118 Regulator Type: Negative Adjustable Board Type: Fully Populated Channels per IC: 1 - Single Voltage - Input: 2.7V ~ 20V Voltage - Output: 3.3V

53,90000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 53,90000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
ADP1761-1.3-EVALZ
ADP1761-1.3-EVALZ
Utilized IC / Part: ADP1761 Regulator Type: Positive Fixed Board Type: Fully Populated Channels per IC: 1 - Single Voltage - Output: 1.3V

53,90000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 53,90000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TLS810D1LDV33BOARDTOBO1
TLS810D1LDV33BOARDTOBO1
Utilized IC / Part: TLS810D1 Regulator Type: Positive Fixed Board Type: Fully Populated Channels per IC: 1 - Single Voltage - Input: 3V ~ 42V Voltage - Output: 3.3V

57,50000 US$

3

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 57,50000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DEMOBOARDTLS202A1TOBO1
DEMOBOARDTLS202A1TOBO1
Utilized IC / Part: TLS202A1 Regulator Type: Positive Adjustable Board Type: Fully Populated Channels per IC: 1 - Single Voltage - Input: 2.7V ~ 18V Voltage - Output: 3.3V

57,50000 US$

2

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 57,50000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TPS7A3301EVM-061
TPS7A3301EVM-061
Utilized IC / Part: TPS7A3301 Regulator Type: Negative Adjustable Board Type: Fully Populated Channels per IC: 1 - Single Voltage - Input: -3V ~ -36V Voltage - Output: -15V

23,40000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 23,40000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
LP38859-1.2EVAL
LP38859-1.2EVAL
Utilized IC / Part: LP38859 Regulator Type: Positive Fixed Board Type: Fully Populated Channels per IC: 1 - Single Voltage - Input: 3V ~ 5.5V Voltage - Output: 1.2V

25,74000 US$

11

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 25,74000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
LP3991TL-1.5EV
LP3991TL-1.5EV
Utilized IC / Part: LP3991 Regulator Type: Positive Fixed Board Type: Fully Populated Channels per IC: 1 - Single Voltage - Input: 1.65V ~ 4V Voltage - Output: 1.5V

29,25000 US$

12

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 29,25000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TC1016/17EV
TC1016/17EV
Utilized IC / Part: TC1016, TC1017 Regulator Type: Positive Fixed Board Type: Fully Populated Channels per IC: 1 - Single Voltage - Input: 2.7V ~ 6V Voltage - Output: 1.8V, 3V

45,00000 US$

16

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 45,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
UC385EVM-207
UC385EVM-207
Utilized IC / Part: UC385 Regulator Type: Positive Adjustable Board Type: Fully Populated Channels per IC: 1 - Single Voltage - Input: 1.7V ~ 7.5V Voltage - Output: 1.2V

58,80000 US$

3

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 58,80000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail