9IC
Series:
 • QUAD-Mode
 • LYTSwitch-4
 • Smart Talk
 • PowerPSoC
 • CoolMOS
 • WEBENCH Buildit Board
 • PSoC
 • GreenChip
 • STM32
 • Kinetis
 • LEDrivIR
 • Automotive, AEC-Q100
 • TinyWire
 • LinkSwitch-TN
 • LinkSwitch-PL
 • EasyScale
 • HiperLCS, HiperPFS
 • HiperPFS
 • Strata
 • MagIC, LDHM
 • AutoDevKit
 • STM32G4
 • SWIFT, Eco-Mode
 • MxC 200
 • LinkSwitch-PH
 • XCore
 • True Color PWM
 • VIPer plus
 • VIPER
 • LITIX
 • LYTSwitch-0
 • GreenPoint
 • TrueDrive
 • Module
 • RL78
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Texas Instruments
 • Allegro MicroSystems
 • Analog Devices Inc./Maxim Integrated
 • ams
 • Microchip Technology
 • ISSI, Integrated Silicon Solution Inc
 • Cirrus Logic Inc.
 • Digilent, Inc.
 • Panasonic Electronic Components
 • Future Designs Inc.
 • SparkFun Electronics
 • Melexis Technologies NV
 • Helix Semiconductors
 • NXP USA Inc.
 • National Semiconductor
 • onsemi
 • Adafruit Industries LLC
 • Richtek USA Inc.
 • Monolithic Power Systems Inc.
 • Vishay Semiconductor Opto Division
 • Cypress Semiconductor Corp
 • CEL
 • Atmel
 • Microsemi Corporation
 • Infineon Technologies
 • Lumissil Microsystems
 • XMOS
 • Würth Elektronik
 • Renesas Electronics America Inc
 • MaxLinear, Inc.
 • STMicroelectronics
 • Power Integrations
 • Diodes Incorporated
 • Analog Devices Inc.
 • IXYS Integrated Circuits Division
 • Rohm Semiconductor
thêm dữ liệu
Package:
 • Tray
 • Tube
 • Bag
 • Box
 • Bulk
thêm dữ liệu
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
1689
1689
Utilized IC / Part: NeoPixel Outputs and Type: 8, Non-Isolated Supplied Contents: Board(s)

128,69400 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 128,69400 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1453
1453
Outputs and Type: 8, Non-Isolated Voltage - Input: 5V Supplied Contents: Board(s)

81,73968 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 81,73968 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
STR-NCL30160-1A-LED-GEVB
STR-NCL30160-1A-LED-GEVB
Utilized IC / Part: NCL30160 Outputs and Type: 1, Non-Isolated Voltage - Input: 6.3V ~ 40V Supplied Contents: Board(s)

538,50673 US$

5

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 538,50673 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DC1511A-B
DC1511A-B
Utilized IC / Part: LTM8042-1 Outputs and Type: 1, Non-Isolated Voltage - Input: 3V ~ 30V Voltage - Output: 36V Supplied Contents: Board(s)

71,50000 US$

2

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 71,50000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DC395A
DC395A
Utilized IC / Part: LTC3202 Outputs and Type: 1, Non-Isolated Voltage - Input: 3.3V Supplied Contents: Board(s)

137,50000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 137,50000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DC2257A
DC2257A
Utilized IC / Part: LTM8005 Outputs and Type: 1, Non-Isolated Voltage - Input: 6V ~ 27V Voltage - Output: 35V Supplied Contents: Board(s)

77,19000 US$

26

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 77,19000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DC1274A
DC1274A
Utilized IC / Part: LTM8040 Outputs and Type: 1, Non-Isolated Voltage - Input: 4V ~ 36V Voltage - Output: 13V Supplied Contents: Board(s)

71,50000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 71,50000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DC1470A
DC1470A
Utilized IC / Part: LT3743 Outputs and Type: 1, Non-Isolated Voltage - Input: 6V ~ 36V Voltage - Output: 4.5V Supplied Contents: Board(s)

275,00000 US$

12

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 275,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
ADM00435
ADM00435
Utilized IC / Part: MCP1643 Outputs and Type: 1, Non-Isolated Voltage - Input: 0.35V ~ 2.5V Supplied Contents: Board(s)

74,04000 US$

3

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 74,04000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
BOB-10616
BOB-10616
Utilized IC / Part: TLC5940 Voltage - Input: 3V ~ 5.5V Supplied Contents: Board(s)

15,95000 US$

20

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 15,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
EVALLED-ICL8002G-B2
EVALLED-ICL8002G-B2
Utilized IC / Part: ICL8002G Outputs and Type: 1, Non-Isolated Voltage - Input: 90 ~ 132 VAC Voltage - Output: 30V ~ 38V Supplied Contents: Board(s)

150,00000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 150,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
LIGHTING-1-GEVK
LIGHTING-1-GEVK
Utilized IC / Part: FL7760 Outputs and Type: 2, Non-Isolated Voltage - Input: 90 ~ 270 VAC Supplied Contents: Board(s)

669,61474 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 669,61474 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TPS92691EVM-001
TPS92691EVM-001
Utilized IC / Part: TPS92691-Q1 Outputs and Type: 1, Non-Isolated Voltage - Input: 7V ~ 40V Voltage - Output: 2V ~ 65V Supplied Contents: Board(s)

58,80000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 58,80000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
STEVAL-ILL024V1
STEVAL-ILL024V1
Utilized IC / Part: STM32F103VB, STP16DP05 Outputs and Type: 16, Non-Isolated Voltage - Input: 3V ~ 5.5V Voltage - Output: 20V Supplied Contents: Board(s)

53,31800 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 53,31800 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DC1744A
DC1744A
Utilized IC / Part: LT3799 Outputs and Type: 1, Non-Isolated Voltage - Input: 90 ~ 270 VAC Voltage - Output: 5V Supplied Contents: Board(s)

150,00000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 150,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
LM3554TMEEV
LM3554TMEEV
Utilized IC / Part: LM3554 Outputs and Type: 2, Non-Isolated Voltage - Input: 2.7V ~ 5.5V Voltage - Output: 5V Supplied Contents: Board(s)

108,27300 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 108,27300 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DC3008A
DC3008A
Utilized IC / Part: LT8386 Outputs and Type: 1, Non-Isolated Voltage - Input: 4V ~ 56V Voltage - Output: 52V Supplied Contents: Board(s)

259,95000 US$

4

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 259,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
LM3445-120VSMEV/NOPB
LM3445-120VSMEV/NOPB
Utilized IC / Part: LM3445 Outputs and Type: 1, Non-Isolated Voltage - Input: 90 ~ 135 VAC Supplied Contents: Board(s)

175,61000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 175,61000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
LM3445-220VEVAL/NOPB
LM3445-220VEVAL/NOPB
BOARD EVAL LM3445 220V

124,30400 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 124,30400 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DC1124A
DC1124A
Utilized IC / Part: LT3591 Outputs and Type: 1, Non-Isolated Voltage - Input: 3 ~ 9VDC Voltage - Output: 42V Supplied Contents: Board(s)

82,50000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 82,50000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail