9IC
Series:
 • Spartan 6 LXT
 • Arria 10 SX
 • SmartFusion
 • Zynq UltraScale+
 • TE0782
 • ispXPLD
 • MachXO3
 • Cyclone IV
 • Agilex F-Series
 • MachXO2
 • ORCA Series 4
 • Spartan-3E
 • Cyclone 10 LP
 • Spartan-3A
 • Virtex-5 LXT
 • ECP2
 • MAX V
 • Stratix IV GX
 • ECP3
 • ECP5
 • PK70
 • Spartan-3AN
 • Agilex I-Series
 • Cyclone II
 • Stratix 10 GX
 • ispMACH 4000V
 • Stratix
 • IGLOO2
 • MachXO
 • XP2
 • TE0808
 • Fusion
 • iCE40 UltraPlus
 • Cyclone III
 • Cyclone V GT
 • Virtex-4
 • Cyclone V GX
 • TE0728
 • TE0729
 • Certus-NX
 • TE0720
 • TE0841
 • Artix-7
 • TE0600
 • iCE40 UltraLite
 • SC
 • Stratix III E
 • Spartan-3
 • Cyclone IV GX
 • Spartan-6
 • XC9500XL
 • Spartan-7
 • Arria V ST
 • Stratix III L
 • Stratix 10 DX
 • MAX 10
 • Virtex-7
 • MAX II
 • ECP5-5G
 • Virtex-5
 • PolarFire
 • TE0714
 • MityDSP-L138F
 • Kintex UltraScale
 • IGLOO
 • Stratix II
 • Bartek
 • ProASIC3
 • ECP
 • Virtex
 • Arria GX
 • Trion
 • Stratix IV
 • CrossLink
 • TE0745
 • MachXO3D
 • Zynq UltraScale+ Kria
 • Spartan 6 LX
 • Stratix 10 SX
 • Virtex 6 LXT
 • Virtex 6 HXT
 • Virtex UltraScale+
 • MitySOM
 • Titanium
 • Virtex-II Pro
 • EC
 • Virtex-5 LX
 • Cyclone IV E
 • iCE40 Ultra, MachXO2
 • GreenPAK
 • IGLOO PLUS
 • ECP2M
 • Intel Cyclone 10 GX
 • ispXPGA
 • iCE40 Ultra
 • Arria 10
 • Stratix 10 TX
 • SmartFusion2
 • Virtex-5 FXT
 • Virtex-E
 • Spartan-II
 • ispMACH4000Z
 • Virtex-5 FXT/LXT
 • Arria II GX
 • iCE40 LP
 • iCE40 LM
 • TE0887
 • Stratix V GT
 • iCE40 HX
 • Stratix V GX
 • Virtex UltraScale
 • Kintex-7
 • Cyclone V E
 • ispMACH4000ZE
 • IGLOO nano
 • STRATIX IV GT
 • Virtex-II
 • Cyclone V SX
 • Versal AI Core
 • Stratix III
 • CoolRunner- II
 • Virtek-II Pro
 • Cyclone V SE
 • CrossLink-NX
 • Arria V GX
 • Cyclone
 • EOS S3
 • Platform Manager 2
 • Virtex 6
 • Kintex UltraScale+
 • Arria 10 GX
 • Zynq-7000
 • XP
 • Stratix 10 AX
 • FPSLIC
thêm dữ liệu
Mfr:
 • FTDI, Future Technology Devices International Ltd
 • Critical Link LLC
 • Mobiveil Technologies
 • Alorium Technology, LLC
 • ARIES Embedded
 • iWave Systems
 • Imperix
 • Microchip Technology
 • Intel
 • Lattice Semiconductor Corporation
 • Seeed Technology Co., Ltd
 • Digilent, Inc.
 • AMD Xilinx
 • WDC
 • SparkFun Electronics
 • DFRobot
 • MYIR Tech Limited
 • Trenz Electronic GmbH
 • Enclustra FPGA Solutions
 • NetBurner Inc.
 • Olimex LTD
 • Adafruit Industries LLC
 • Pimoroni Ltd
 • Earth People Technology
 • Dialog Semiconductor GmbH
 • QuickLogic
 • Terasic Inc.
 • Efinix, Inc.
 • Analog Devices Inc.
 • Dave Embedded Systems
 • ARM
 • Arduino
thêm dữ liệu
Package:
 • Tray
 • Electronic Delivery
 • Bag
 • Box
 • Bulk
thêm dữ liệu
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
LC4256ZE-P-EVN
LC4256ZE-P-EVN
For Use With/Related Products: LC4256ZE-5MN144C Type: CPLD Contents: Board(s), Cable(s)

4.690,21000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4.690,21000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
EK-U1-ZCU208-ES1-G
EK-U1-ZCU208-ES1-G
For Use With/Related Products: XCZU48DR Type: FPGA Contents: Board(s), Cable(s), Power Supply, Accessories

1.756,03000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.756,03000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
LCMXO2280C-M-EVN
LCMXO2280C-M-EVN
For Use With/Related Products: LCMXO2280C-3FTN256C Type: PLD Contents: Board(s), Cable(s)

3.027,33800 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3.027,33800 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
EK-U1-KCU105-G-J
EK-U1-KCU105-G-J
For Use With/Related Products: Kintex UltraScale Type: FPGA Contents: Board(s), Cable(s) - Power Supply Not Included -

3.979,05000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3.979,05000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
LCMXO2280C-C-EVN
LCMXO2280C-C-EVN
For Use With/Related Products: LCMXO2280C-3FTN256C Type: PLD Contents: Board(s), Cable(s), Power Supply

2.620,51400 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2.620,51400 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
EK-U1-ZCU208-G
EK-U1-ZCU208-G
For Use With/Related Products: XCZU48DR Type: FPGA Contents: Board(s), Cable(s), Power Supply, Accessories

6.393,76400 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 6.393,76400 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
EK-U1-KCU116-G-J
EK-U1-KCU116-G-J
For Use With/Related Products: Kintex UltraScale+ Type: FPGA Contents: Board(s), Cable(s) - Power Supply Not Included -

3.979,05000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3.979,05000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
EK-U1-ZCU208-G-J
EK-U1-ZCU208-G-J
For Use With/Related Products: XCZU48DR Type: FPGA Contents: Board(s), Cable(s), Power Supply, Accessories

2.027,84000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2.027,84000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DK-K7-CONN-G-J
DK-K7-CONN-G-J
For Use With/Related Products: Kintex-7 Type: FPGA Contents: Board(s), Cable(s) - Power Supply Not Included -

4.809,30000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4.809,30000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DK-K7-CONN-G
DK-K7-CONN-G
For Use With/Related Products: Kintex-7 Type: FPGA Contents: Board(s), Cable(s), Power Supply

4.915,08000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4.915,08000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
AGLP-EVAL-KIT
AGLP-EVAL-KIT
For Use With/Related Products: AGLP125 Type: FPGA Contents: Board(s), Cable(s), Power Supply, Programmer

2.274,26400 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2.274,26400 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
EK-U1-VCU108-G
EK-U1-VCU108-G
For Use With/Related Products: Virtex UltraScale Type: FPGA Contents: Board(s), Cable(s), Power Supply

8.140,14000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 8.140,14000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DK-V7-VC709-G-J
DK-V7-VC709-G-J
For Use With/Related Products: Virtex-7 Type: FPGA Contents: Board(s), Cable(s) - Power Supply Not Included -

8.296,35000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 8.296,35000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DK-V7-VC709-G
DK-V7-VC709-G
For Use With/Related Products: Virtex-7 Type: FPGA Contents: Board(s), Cable(s), Power Supply

8.479,62000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 8.479,62000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
EK-U1-VCU118-G-J
EK-U1-VCU118-G-J
For Use With/Related Products: Virtex UltraScale+ Type: FPGA Contents: Board(s), Cable(s) - Power Supply Not Included -

9.292,65000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 9.292,65000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
ICE40HX1K-STICK-EVN
ICE40HX1K-STICK-EVN
For Use With/Related Products: iCE40HX Type: FPGA Contents: Board(s)

49,00000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 49,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
CK-V7-VC7203-G-J
CK-V7-VC7203-G-J
For Use With/Related Products: Virtex-7 Type: FPGA Contents: Board(s), Cable(s) - Power Supply Not Included -

10.808,86000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 10.808,86000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DK-NIOS-2C35N
DK-NIOS-2C35N
For Use With/Related Products: Cyclone ll 2C35N Type: FPGA Contents: Board(s), Cable(s), Power Supply

5.185,22000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5.185,22000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
LFE2M50E-S-EVN
LFE2M50E-S-EVN
For Use With/Related Products: LFE2M50E Type: FPGA Contents: Board(s), Cable(s), Power Supply

1.711,95742 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.711,95742 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
LFE3-150EA-IO-EVN
LFE3-150EA-IO-EVN
For Use With/Related Products: LFE3-150EA Type: FPGA Contents: Board(s)

709,77200 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 709,77200 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail