9IC
Series:
 • CommLink
 • denseDAC
 • Popguard
 • microPOWER
 • nanoDAC
 • CommsDAC
 • SpeedPlus
 • DirectPath
 • SoundPlus
 • TxDAC
 • nanoDAC+
 • TxDAC+
 • SoftSpan
 • Circuits from the Lab
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Texas Instruments
 • Adafruit Industries LLC
 • Analog Devices Inc./Maxim Integrated
 • Microchip Technology
 • Asahi Kasei Microdevices/AKM
 • Cirrus Logic Inc.
 • MikroElektronika
 • Renesas Electronics America Inc
 • Digilent, Inc.
 • Analog Devices Inc.
 • SparkFun Electronics
 • NXP USA Inc.
 • National Semiconductor
thêm dữ liệu
Package:
 • Tray
 • Tube
 • Tape & Box (TB)
 • Bag
 • Box
 • Bulk
thêm dữ liệu
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
DC2903A-A
DC2903A-A
Utilized IC / Part: LTC2672 Number of Bits: 16 DAC Type: Current Number of DAC's: 5 Data Interface: Serial

103,12000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 103,12000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
EVAL-AD5362EBZ
EVAL-AD5362EBZ
Utilized IC / Part: AD5362 Number of Bits: 16 DAC Type: Voltage Number of DAC's: 8 Sampling Rate (Per Second): 540k Data Interface: Serial

105,16000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 105,16000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MAX5891EVKIT
MAX5891EVKIT
Utilized IC / Part: MAX5891 Number of Bits: 16 DAC Type: Current/Voltage Number of DAC's: 1 Sampling Rate (Per Second): 600M Data Interface: LVDS

304,19600 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 304,19600 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
AD9748ACP-PCB
AD9748ACP-PCB
Utilized IC / Part: AD9748 Number of Bits: 8 DAC Type: Current Number of DAC's: 1 Sampling Rate (Per Second): 210M Data Interface: Parallel

242,87000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 485,74000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
EVAL-AD5621EBZ
EVAL-AD5621EBZ
Utilized IC / Part: AD5621 Number of Bits: 12 DAC Type: Voltage Number of DAC's: 1 Sampling Rate (Per Second): 1.7M Data Interface: Serial

105,16000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 105,16000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
AD9750-EB
AD9750-EB
Utilized IC / Part: AD9750 Number of Bits: 10 DAC Type: Current Number of DAC's: 1 Sampling Rate (Per Second): 125M Data Interface: Parallel

333,72200 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 333,72200 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
EVAL-AD5422EBZ
EVAL-AD5422EBZ
Utilized IC / Part: AD5422 Number of Bits: 16 DAC Type: Current/Voltage Number of DAC's: 1 Sampling Rate (Per Second): 40k Data Interface: Serial

105,16000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 105,16000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MAX5873EVKIT
MAX5873EVKIT
Utilized IC / Part: MAX5873 Number of Bits: 12 DAC Type: Current Number of DAC's: 2 Sampling Rate (Per Second): 200M Data Interface: CMOS

85,87000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 85,87000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
AD9751-EB
AD9751-EB
Utilized IC / Part: AD9751 Number of Bits: 10 DAC Type: Current Number of DAC's: 1 Sampling Rate (Per Second): 300M Data Interface: Parallel

173,55000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 173,55000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
EVAL-AD5753SDZ
EVAL-AD5753SDZ
Utilized IC / Part: AD5753 Number of Bits: 16 DAC Type: Current/Voltage Number of DAC's: 1 Data Interface: Serial, SPI

103,12000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 103,12000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
EVAL-AD5758SDZ
EVAL-AD5758SDZ
Utilized IC / Part: AD5758 Number of Bits: 16 DAC Type: Current/Voltage Number of DAC's: 1 Data Interface: Serial, SPI

103,12000 US$

4

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 103,12000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
EVAL-AD5660EBZ
EVAL-AD5660EBZ
Utilized IC / Part: AD5660 Number of Bits: 16 DAC Type: Voltage Number of DAC's: 1 Sampling Rate (Per Second): 125k Data Interface: Serial

105,16000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 105,16000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
AD9753-EB
AD9753-EB
Utilized IC / Part: AD9753 Number of Bits: 12 DAC Type: Current Number of DAC's: 1 Sampling Rate (Per Second): 300M Data Interface: Parallel

317,69400 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 317,69400 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DC1466B-C
DC1466B-C
Utilized IC / Part: LTC2636 Number of Bits: 12 DAC Type: Voltage Number of DAC's: 8 Data Interface: MICROWIRE, Serial, SPI

103,12000 US$

3

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 103,12000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
EVAL-AD5390SDZ
EVAL-AD5390SDZ
Utilized IC / Part: AD5390 Number of Bits: 14 DAC Type: Voltage Number of DAC's: 16 Data Interface: IC

105,16000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 105,16000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
AD9755-EB
AD9755-EB
Utilized IC / Part: AD9755 Number of Bits: 14 DAC Type: Current Number of DAC's: 1 Sampling Rate (Per Second): 300M Data Interface: Parallel

124,29600 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 124,29600 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
EVAL-AD5821AEBZ
EVAL-AD5821AEBZ
Utilized IC / Part: AD5821A Number of Bits: 10 DAC Type: Current Number of DAC's: 1 Sampling Rate (Per Second): 400k Data Interface: IC

105,16000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 105,16000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
EVAL-AD5382SDZ
EVAL-AD5382SDZ
Utilized IC / Part: AD5382 Number of Bits: 14 DAC Type: Voltage Number of DAC's: 32 Sampling Rate (Per Second): 125k Data Interface: IC, SPI, DSP

105,16000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 105,16000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
EVAL-AD5504EBZ
EVAL-AD5504EBZ
Utilized IC / Part: AD5504 Number of Bits: 12 DAC Type: Voltage Number of DAC's: 4 Sampling Rate (Per Second): 16M Data Interface: SPI, DSP

105,16000 US$

2

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 105,16000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MAX5862EVKIT#
MAX5862EVKIT#
Utilized IC / Part: MAX5862 Number of Bits: 14 Number of DAC's: 2 Sampling Rate (Per Second): 4.6G Data Interface: SPI

390,77000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 390,77000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail