9IC
Series:
 • Equibit, PurePath Digital
 • DirectPath, SpeakerGuard
 • MERUS
 • LPAB
 • Boomer
 • PurePath
 • AudioMAX
 • SmartGain
 • DirectDrive, FLEXSOUND
 • JustBoom
 • Overture
 • Precision32
 • PurePath Digital
 • DirectDrive
 • eGaN
 • MPAB
 • NOCAP
 • Popguard
 • DirectPath
 • NanoFree
 • KAB
 • SpeakerGuard
 • PowerTune
 • Sound Terminal
 • PowIRaudio
 • PurePath HD
 • Acoustar
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Texas Instruments
 • Silicon Labs
 • Analog Devices Inc./Maxim Integrated
 • ams
 • Soberton Inc.
 • ISSI, Integrated Silicon Solution Inc
 • Seeed Technology Co., Ltd
 • PUI Audio, Inc.
 • Cirrus Logic Inc.
 • MikroElektronika
 • SparkFun Electronics
 • DFRobot
 • National Semiconductor
 • onsemi
 • Nuvoton Technology Corporation of America
 • Adafruit Industries LLC
 • Richtek USA Inc.
 • Marutsuelec Co., Ltd.
 • Microsemi Corporation
 • Infineon Technologies
 • Dialog Semiconductor GmbH
 • Renesas Electronics America Inc
 • Skyworks Solutions Inc.
 • STMicroelectronics
 • Diodes Incorporated
 • Sure Electronics
 • Analog Devices Inc.
 • EPC
 • Pi Supply
 • Rohm Semiconductor
thêm dữ liệu
Package:
 • Tube
 • Bag
 • Box
 • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
TPA3255EVM
TPA3255EVM
Utilized IC / Part: TPA3255 Amplifier Type: Class D Board Type: Fully Populated Max Output Power x Channels @ Load: 605W x 1 @ 2Ohm; 315W x 2 @ 4Ohm Output Type: 1-Channel (Mono) or 2-Channel (Stereo) Voltage - Supply: 18V ~ 53.5V

241,20000 US$

5

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 241,20000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MAX98502EVKIT#
MAX98502EVKIT#
Utilized IC / Part: MAX98502 Amplifier Type: Class D Board Type: Fully Populated Max Output Power x Channels @ Load: 4.1W x 1 @ 4Ohm Output Type: 1-Channel (Mono) Voltage - Supply: 2.5V ~ 5.5V

76,52000 US$

8

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 76,52000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MAX98300EVKIT+TDFN
MAX98300EVKIT+TDFN
Utilized IC / Part: MAX98300 Amplifier Type: Class D Board Type: Fully Populated Max Output Power x Channels @ Load: 2.6W x 1 @ 4Ohm Output Type: 1-Channel (Mono) Voltage - Supply: 2.6V ~ 5.5V

76,52000 US$

14

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 76,52000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2130
2130
Utilized IC / Part: PAM8302A Amplifier Type: Class D Board Type: Fully Populated Max Output Power x Channels @ Load: 2.5W x 1 @ 4Ohm Output Type: 1-Channel (Mono) Voltage - Supply: 2V ~ 5.5V

3,95000 US$

212

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
EVAL-SSM2377Z
EVAL-SSM2377Z
Utilized IC / Part: SSM2377 Amplifier Type: Class D Board Type: Fully Populated Max Output Power x Channels @ Load: 3.17W x 1 @ 4Ohm Output Type: 1-Channel (Mono) Voltage - Supply: 2.5V ~ 5.5V

78,30000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 78,30000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
NCP2809BGEVB
NCP2809BGEVB
Utilized IC / Part: NCP2809 Amplifier Type: Class AB Board Type: Fully Populated Max Output Power x Channels @ Load: 135mW x 2 @ 16Ohm Output Type: Headphones, 2-Channel (Stereo) Voltage - Supply: 2.2V ~ 5.5V

299,32969 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 299,32969 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TPA6203A1EVM
TPA6203A1EVM
Utilized IC / Part: TPA6203A1 Amplifier Type: Class AB Board Type: Fully Populated Max Output Power x Channels @ Load: 1.25W x 1 @ 8Ohm Output Type: 1-Channel (Mono) Voltage - Supply: 2.5V ~ 5.5V

118,80000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 118,80000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TPA2005D1EVM
TPA2005D1EVM
Utilized IC / Part: TPA2005D1 Amplifier Type: Class D Board Type: Fully Populated Max Output Power x Channels @ Load: 1.45W x 1 @ 8Ohm Output Type: 1-Channel (Mono) Voltage - Supply: 2.5V ~ 5.5V

118,80000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 118,80000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DRV601EVM2
DRV601EVM2
Utilized IC / Part: DRV601 Amplifier Type: Class AB Board Type: Fully Populated Output Type: 2-Channel (Stereo) Voltage - Supply: 1.8V ~ 4.5V

118,80000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 118,80000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DRV603EVM
DRV603EVM
Utilized IC / Part: DRV603 Amplifier Type: Class AB Board Type: Fully Populated Output Type: 2-Channel (Stereo) Voltage - Supply: 3V ~ 4.5V

118,80000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 118,80000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
IRAUDAMP9
IRAUDAMP9
Utilized IC / Part: IRFB4227, IRS2092S Amplifier Type: Class D Board Type: Fully Populated Max Output Power x Channels @ Load: 1.7kW x 1 @ 2Ohm Output Type: 1-Channel (Mono) Voltage - Supply: ±48V ~ 80V

401,45000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 401,45000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TPA2100P1EVM
TPA2100P1EVM
Utilized IC / Part: TPA2100P1 Amplifier Type: Class D Board Type: Fully Populated Output Type: 1-Channel (Mono) Voltage - Supply: 2.5V ~ 5.5V

118,80000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 118,80000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
BOB-11044
BOB-11044
Utilized IC / Part: TPA2005D1 Amplifier Type: Class D Board Type: Fully Populated Max Output Power x Channels @ Load: 1.4W x 1 @ 8Ohm Output Type: 1-Channel (Mono) Voltage - Supply: 2.5V ~ 5.5V

8,50000 US$

39

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 8,50000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DRV632EVM
DRV632EVM
Utilized IC / Part: DRV632 Amplifier Type: Class AB Board Type: Fully Populated Output Type: 2-Channel (Stereo) Voltage - Supply: 3V ~ 3.6V

118,80000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 118,80000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
REFAUDIODMA12070PTOBO1
REFAUDIODMA12070PTOBO1
Utilized IC / Part: MA12070P Amplifier Type: Class D Board Type: Fully Populated Max Output Power x Channels @ Load: 80W x 4 @ 4Ohm Output Type: 2-Channel (Stereo) Voltage - Supply: 5V ~ 26V

61,03000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 61,03000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
STEVAL-CCA044V1
STEVAL-CCA044V1
Utilized IC / Part: TDA7498E Amplifier Type: Class D Board Type: Fully Populated Max Output Power x Channels @ Load: 220W x 1 @ 4Ohm; 160W x 2 @ 4Ohm Output Type: 1-Channel (Mono) or 2-Channel (Stereo) Voltage - Supply: 14V ~ 36V

76,25000 US$

14

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 76,25000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TPA6139A2EVM
TPA6139A2EVM
Utilized IC / Part: TPA6139 Amplifier Type: Class AB Board Type: Fully Populated Max Output Power x Channels @ Load: 25mW x 2 @ 32Ohm Output Type: Headphones, 2-Channel (Stereo) Voltage - Supply: 3V ~ 3.6V

118,80000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 118,80000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TPA6211A1EVM
TPA6211A1EVM
Utilized IC / Part: TPA6211A1 Amplifier Type: Class AB Board Type: Fully Populated Max Output Power x Channels @ Load: 3.1W x 1 @ 3Ohm Output Type: 1-Channel (Mono) Voltage - Supply: 2.5V ~ 5.5V

118,80000 US$

3

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 118,80000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TPA6120A2RGYEVM
TPA6120A2RGYEVM
Utilized IC / Part: TPA6120A2 Amplifier Type: Class AB Board Type: Fully Populated Max Output Power x Channels @ Load: 80mW x 2 @ 600Ohm Output Type: Headphones, 2-Channel (Stereo) Voltage - Supply: 10V ~ 30V, ±5V ~ 15V

118,80000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 118,80000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
LM48580EVM
LM48580EVM
Utilized IC / Part: LM48580 Amplifier Type: Class H Board Type: Fully Populated Output Type: 1-Channel (Mono) Voltage - Supply: 2.5V ~ 5.5V

178,80000 US$

4

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 178,80000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail