9IC
Series:
 • FemtoCharge
 • ZoomingADC
 • PICkit
 • microPOWER
 • CapturePLUSII
 • isoPower
 • IsoPower, iCoupler
 • PICtail
 • iCMOS
 • TxDAC
 • SoftSpan
 • PulSAR
 • Circuits from the Lab
 • Flash
 • Burr-Brown
 • EasyBoard
 • iCoupler
 • SpeedPlus
 • SoftCell
 • Easy Drive
 • CommsADC
 • ResolutionPLUS
 • Legion
 • Module
 • Trēo
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Texas Instruments
 • onsemi
 • Adafruit Industries LLC
 • Analog Devices Inc./Maxim Integrated
 • ams
 • Photosound Technologies
 • Microchip Technology
 • Nightshade Electronics
 • Asahi Kasei Microdevices/AKM
 • Semtech Corporation
 • Cirrus Logic Inc.
 • MikroElektronika
 • Renesas Electronics America Inc
 • MaxLinear, Inc.
 • Digilent, Inc.
 • STMicroelectronics
 • Analog Devices Inc.
 • Touchstone Semiconductor
 • DFRobot
 • Harris Corporation
 • Rohm Semiconductor
 • NXP USA Inc.
 • National Semiconductor
thêm dữ liệu
Package:
 • Tray
 • Bag
 • Box
 • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
1083
1083
Utilized IC / Part: ADS1015 Number of Bits: 12 Sampling Rate (Per Second): 3.3k Number of A/D Converters: 1 Data Interface: IC, Serial Supplied Contents: Board(s)

9,95000 US$

32

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 9,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
EVAL-AD4115SDZ
EVAL-AD4115SDZ
Utilized IC / Part: AD4115 Number of Bits: 24 Sampling Rate (Per Second): 125k Number of A/D Converters: 1 Data Interface: Serial, SPI Supplied Contents: Board(s)

99,00000 US$

23

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 99,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
ADS1281EVM-PDK
ADS1281EVM-PDK
Utilized IC / Part: ADS1281 Number of Bits: 31 Sampling Rate (Per Second): 4k Number of A/D Converters: 1 Data Interface: Serial Supplied Contents: Board(s)

178,80000 US$

22

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 178,80000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DC1564A-A
DC1564A-A
Utilized IC / Part: LTC2157-14 Number of Bits: 14 Sampling Rate (Per Second): 250M Number of A/D Converters: 2 Data Interface: Parallel, Serial, SPI Supplied Contents: Board(s)

220,00000 US$

52

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 220,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
EVAL-ADAQ23875FMCZ
EVAL-ADAQ23875FMCZ
Utilized IC / Part: ADAQ23875 Number of Bits: 16 Sampling Rate (Per Second): 15M Number of A/D Converters: 1 Data Interface: Serial LVDS Supplied Contents: Board(s)

153,66000 US$

2

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 153,66000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
ADS124S08EVM
ADS124S08EVM
Utilized IC / Part: ADS124S08 Number of Bits: 24 Sampling Rate (Per Second): 4k Number of A/D Converters: 1 Data Interface: SPI Supplied Contents: Board(s)

118,80000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 118,80000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
EVAL-AD1871EBZ
EVAL-AD1871EBZ
Utilized IC / Part: AD1871 Number of Bits: 24 Sampling Rate (Per Second): 96k Number of A/D Converters: 2 Data Interface: SPI Supplied Contents: Board(s)

257,50000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 257,50000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
ADC122S706EB/NOPB
ADC122S706EB/NOPB
Utilized IC / Part: ADC122S706 Number of Bits: 12 Sampling Rate (Per Second): 500k ~ 1M Number of A/D Converters: 2 Data Interface: Serial Supplied Contents: Board(s)

80,00000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 160,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
EVAL-AD5590EBZ
EVAL-AD5590EBZ
Utilized IC / Part: AD5590 Number of Bits: 12 Sampling Rate (Per Second): 1M Number of A/D Converters: 1 Data Interface: Serial Supplied Contents: Board(s), Cable(s)

168,89000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 168,89000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
EVAL-AD7768FMCZ
EVAL-AD7768FMCZ
Utilized IC / Part: AD7768 Number of Bits: 24 Sampling Rate (Per Second): 256k Number of A/D Converters: 8 Data Interface: SPI Supplied Contents: Board(s)

158,70000 US$

23

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 158,70000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
ADC08351EVM
ADC08351EVM
Utilized IC / Part: ADC08351 Number of Bits: 8 Number of A/D Converters: 1 Data Interface: CMOS Supplied Contents: Board(s)

298,80000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 298,80000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
EVAL-CN0254-SDPZ
EVAL-CN0254-SDPZ
Utilized IC / Part: AD7689, AD8605, AD8608, ADP3336, ADuM3471 Number of Bits: 16 Sampling Rate (Per Second): 250k Number of A/D Converters: 1 Data Interface: Serial Supplied Contents: Board(s)

89,72000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 89,72000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
EVAL-AD7172-4SDZ
EVAL-AD7172-4SDZ
Utilized IC / Part: AD7172-4 Number of Bits: 24 Sampling Rate (Per Second): 31.25k Number of A/D Converters: 1 Data Interface: DSP, MICROWIRE, QSPI, Serial, SPI Supplied Contents: Board(s), Power Supply

91,79000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 91,79000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
ADC08200EVM
ADC08200EVM
Utilized IC / Part: ADC08200 Number of Bits: 8 Sampling Rate (Per Second): 200M Number of A/D Converters: 1 Data Interface: CMOS Supplied Contents: Board(s)

298,80000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 298,80000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DDC264EVM
DDC264EVM
Utilized IC / Part: DDC264 Number of Bits: 20 Sampling Rate (Per Second): 6.25k Number of A/D Converters: 64 Data Interface: Serial Supplied Contents: Board(s)

358,80000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 358,80000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
AD9467-FMC-250EBZ
AD9467-FMC-250EBZ
Utilized IC / Part: AD9467-250 Number of Bits: 16 Sampling Rate (Per Second): 250M Number of A/D Converters: 1 Data Interface: SPI Supplied Contents: Board(s)

477,30000 US$

4

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 477,30000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
AD9279-65EBZ
AD9279-65EBZ
Utilized IC / Part: AD9279 Number of Bits: 12 Sampling Rate (Per Second): 80M Number of A/D Converters: 8 Data Interface: Serial Supplied Contents: Board(s)

299,06000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 299,06000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1085
1085
Utilized IC / Part: ADS1115 Number of Bits: 16 Sampling Rate (Per Second): 860 Number of A/D Converters: 1 Data Interface: IC, Serial Supplied Contents: Board(s)

14,95000 US$

257

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 14,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
ADS54J60EVM
ADS54J60EVM
Utilized IC / Part: ADS54J60 Number of Bits: 16 Sampling Rate (Per Second): 1G Number of A/D Converters: 2 Data Interface: JESD204B, Serial Supplied Contents: Board(s), Cable(s)

958,80000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 958,80000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
AD9253-125EBZ
AD9253-125EBZ
Utilized IC / Part: AD9253 Number of Bits: 14 Sampling Rate (Per Second): 125M Number of A/D Converters: 4 Data Interface: LVDS, Serial, SPI Supplied Contents: Board(s)

299,06000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 299,06000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail