9IC
Series:
 • RDWK
 • GN 722.3
 • MHK
 • GN 722.2
 • GN 702
 • GN 218
 • Mesan
 • SmartZone
 • GN 720
 • GN 115
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Altech Corporation
 • J.W. Winco
 • Panduit Corp
 • Hammond Manufacturing
 • Integra Enclosures
 • Elesa USA Corporation
 • DFRobot
 • Essentra Access Solutions
thêm dữ liệu
Package:
 • Bag
 • Box
 • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
171
171
Type: Sliding Lock Material: Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) Panel Cutout Dimensions: Rectangular - 37.30mm x 25.30mm Mounting Type: Clip In

1,66000 US$

114

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,66000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
271
271
Type: Sliding Lock Material: Polyamide (PA6), Nylon 6, Glass Filled Panel Cutout Dimensions: Rectangular - 37.30mm x 25.30mm Mounting Type: Clip In

1,04000 US$

85

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,04000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
421045
421045
LPR, LEVERS, LEVERS

0,65000 US$

100

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,65000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
7905
7905
CKE., LOCKING BOLT, LOCKING BOLT

56,47000 US$

100

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 56,47000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
6254
6254
BPS, BALL CATCH, BALL CATCH

1,23000 US$

100

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 12,30000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
421502
421502
CSMH, COMPRESSION LATCHES, COMPR

67,55000 US$

100

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 67,55000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
51916
51916
LEVER LATCH PANEL MNT POLY FLUSH

--

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail