9IC
Series:
 • FG13-LH
 • 4570
 • EN 630
 • ratiopacPRO
 • Eclipse
 • 3002
 • 3001
 • 4608
 • 4605
 • 4580
 • GN 425.1
 • GN 425.2
 • Alliance Plastics
 • GN 425.3
 • RG
 • 3003
 • GN 565.5
 • GN 667
 • GN 425
 • GN 668
 • GN 426
 • S1
 • GN 666
 • 4590
 • GN 429
 • GN 669
 • GN 427
 • Mesan
 • GN 333.1
 • HMEH
 • 1481
 • M
 • SG
 • SK
 • EN 630.1
 • EN 528
 • FG16-01
 • SS
 • FG16-02
 • ST
 • FG12-LH
 • FG4-T
 • GN 559
 • FG16-04
 • 5451
 • FG16-05
 • FG4-P
 • 0710
 • FG4-E
 • EN 528.1
 • GN 564
 • GN 565
 • EN 528.2
 • EN 528.3
 • SmartRack
 • FG10
 • FG11
 • 5582
 • FG4-LH
 • FG14
 • FG15
 • ATX
 • FG16
 • GN 728
 • 0692
 • MA
 • FG6
 • FG5
 • FG8
 • FG7
 • GN 333
 • MF
 • GN 730
 • FG9
 • MK
 • 4020
 • EK
 • MT
 • 0730
 • 0697
 • 0698
 • inpac
 • 0693
 • 1427
 • GN 565.1
 • GN 565.2
 • MFB
 • SRH
 • MFA
 • MFE
 • UG-03
 • UG-04
 • EN 725
 • multipacPRO
 • 4040
 • 4560
 • GN 426.1
 • RiCase
 • 4555
thêm dữ liệu
Mfr:
 • J.W. Winco
 • Hammond Manufacturing
 • Bivar Inc.
 • Wakefield-Vette
 • Bud Industries
 • Piton Engineering
 • Tripp Lite
 • Keystone Electronics
 • RAF Electronic Hardware
 • Schroff
 • Elesa USA Corporation
 • Essentra Access Solutions
 • Davies Molding, LLC
 • Essentra Components
thêm dữ liệu
Package:
 • Tray
 • Bag
 • Box
 • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
9110
9110
Type: Instrumentation Material: Aluminum Height: 0.625" (15.88mm) Length - Center to Center: 1.250" (31.75mm) Mounting Type: Screw Holes, Back

4,47000 US$

52

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4,47000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
9118
9118
Type: Instrumentation Material: Aluminum Height: 1.000" (25.40mm) Length - Center to Center: 2.000" (50.80mm) Mounting Type: Screw Holes, Back

5,30000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5,30000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
7170
7170
Type: Instrumentation Material: Aluminum Height: 1.000" (25.40mm) Length - Center to Center: 1.250" (31.75mm) Mounting Type: Screw Holes, Back

5,83000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5,83000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
7176
7176
Type: Instrumentation Material: Aluminum Height: 1.500" (38.10mm) Length - Center to Center: 4.000" (101.60mm) Mounting Type: Screw Holes, Back

8,64000 US$

228

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 8,64000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4560
4560
Type: Instrumentation Material: Phenolic Height: 1.750" (44.45mm) Length - Center to Center: 4.250" (107.95mm) Mounting Type: Screw Holes, Front

4,36000 US$

300

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4,36000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
7172
7172
Type: Instrumentation Material: Aluminum Height: 1.000" (25.40mm) Length - Center to Center: 3.000" (76.20mm) Mounting Type: Screw Holes, Back

4,96000 US$

10

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4,96000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
9115
9115
Type: Instrumentation Material: Aluminum Height: 0.750" (19.05mm) Length - Center to Center: 1.750" (44.45mm) Mounting Type: Screw Holes, Back

6,16000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 6,16000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
545
545
Type: Instrumentation Material: Aluminum Height: 2.000" (50.80mm) Length - Center to Center: 4.500" (114.30mm) Mounting Type: Screw Holes, Back

12,71000 US$

15

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 12,71000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
7140
7140
Type: Instrumentation Material: Brass Height: 1.000" (25.40mm) Length - Center to Center: 1.250" (31.75mm) Mounting Type: Screw Holes, Back

6,93000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 6,93000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
540
540
Type: Instrumentation Material: Aluminum Height: 1.750" (44.45mm) Length - Center to Center: 4.500" (114.30mm) Mounting Type: Screw Holes, Back

12,84000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 12,84000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
520
520
Type: Instrumentation Material: Aluminum Height: 1.500" (38.10mm) Length - Center to Center: 4.500" (114.30mm) Mounting Type: Screw Holes, Back

8,64000 US$

6

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 8,64000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
9113
9113
Type: Instrumentation Material: Aluminum Height: 0.625" (15.88mm) Length - Center to Center: 2.000" (50.80mm) Mounting Type: Screw Holes, Back

6,16000 US$

49

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 6,16000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
515
515
Type: Instrumentation Material: Aluminum Height: 1.750" (44.45mm) Length - Center to Center: 3.000" (76.20mm) Mounting Type: Screw Holes, Back

7,18000 US$

22

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 7,18000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
525
525
Type: Instrumentation Material: Aluminum Height: 1.750" (44.45mm) Length - Center to Center: 5.000" (127.00mm) Mounting Type: Screw Holes, Back

8,94000 US$

384

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 8,94000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
9114
9114
Type: Instrumentation Material: Aluminum Height: 0.750" (19.05mm) Length - Center to Center: 1.500" (38.10mm) Mounting Type: Screw Holes, Back

4,83000 US$

108

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4,83000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
510
510
Type: Instrumentation Material: Aluminum Height: 1.500" (38.10mm) Length - Center to Center: 3.500" (88.90mm) Mounting Type: Screw Holes, Back

7,37000 US$

3

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 7,37000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
522
522
Type: Instrumentation Material: Aluminum Height: 1.500" (38.10mm) Length - Center to Center: 5.500" (139.70mm) Mounting Type: Screw Holes, Back

7,23000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 723,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
7150
7150
Type: Instrumentation Material: Brass Height: 1.375" (34.93mm) Length - Center to Center: 4.000" (101.60mm) Mounting Type: Screw Holes, Back

8,29610 US$

2

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 829,61000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
7151
7151
Type: Instrumentation Material: Brass Height: 1.375" (34.93mm) Length - Center to Center: 6.000" (152.40mm) Mounting Type: Screw Holes, Back

8,57640 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 857,64000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4020
4020
Type: Instrumentation Material: Phenolic Height: 0.875" (22.23mm) Mounting Type: Screw Holes, Back

1,57000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,57000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail