9IC
Series:
 • PI Sandwich
 • BC
 • PS
 • UCS
 • Pibow
 • MI:pro
 • 1593HAM
 • Stalker
 • LattePanda
 • SmartiPI
 • Pibow 3 B+
 • BW
 • JustBoom
 • Red Pitaya
 • Skeleton
 • SecurePi
 • MI:power
 • Multicomp
 • 1593HAMEGG
 • Cubietruck
 • 1593
 • qBox
 • Pibow 3 A+
 • Propeller
 • PI Plate
 • qBoxMini
 • PI
 • Parallella-16
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Digiwave
 • Pycom Ltd.
 • OKdo
 • Hammond Manufacturing
 • Raspberry Pi
 • Sierra Wireless by Talon
 • ams
 • UDOO
 • IOT-BOTS.COM
 • Parallax Inc.
 • Seeed Technology Co., Ltd
 • MikroElektronika
 • Phoenix Contact
 • Digilent, Inc.
 • Adapteva Inc.
 • Datawave LLC
 • Red Pitaya d.d.
 • Pololu Corporation
 • SparkFun Electronics
 • DFRobot
 • Kitronik Ltd.
 • Chicago Electronic Distributors
 • Olimex LTD
 • Pi-Top
 • SVTronics Inc.
 • Adafruit Industries LLC
 • Sixfab
 • New Age Enclosures
 • Digi
 • Pimoroni Ltd
 • Bud Industries
 • Khadas
 • Serpac
 • Pi Supply
 • Arduino
 • Micro Connectors, Inc.
thêm dữ liệu
Package:
 • Tray
 • Bag
 • Box
 • Bulk
 • Retail Package
thêm dữ liệu
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
3252
3252
Container Type: Case Material: Plastic, Polycarbonate Design: Hand Held, Split Sides Color: Black, Clear Cover/Door Size / Dimension: 2.756" L x 1.378" W (70.00mm x 35.00mm) Series: PI

4,75000 US$

8

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4,75000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4490
4490
Container Type: Case Material: Plastic, Non Specified Design: Hand Held, Split Sides Color: Translucent - Clear Size / Dimension: 3.110" L x 2.362" W (79.00mm x 60.00mm)

4,95000 US$

44

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1555
1555
Container Type: Case Material: Plastic, Non Specified Design: Hand Held, Split Sides Color: Black, Clear Cover/Door Size / Dimension: 3.600" L x 2.500" W (91.44mm x 63.50mm)

9,95000 US$

227

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 9,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2250
2250
Container Type: Case Material: Plastic, Polycarbonate Design: Hand Held Color: Orange Size / Dimension: 3.622" L x 2.480" W (92.00mm x 63.00mm) Series: PI

5,00000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4096
4096
Container Type: Case Material: Plastic, ABS Design: Cover Included Color: Red Size / Dimension: 2.953" L x 2.559" W (75.00mm x 65.00mm) Series: PI

5,95000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
271
271
Container Type: Case Material: Plastic, ABS Design: Hand Held, Split Sides and End Panel(s) Color: White Size / Dimension: 4.961" L x 3.583" W (126.00mm x 91.00mm)

20,42920 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 20,42920 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4340
4340
Container Type: Case Material: Metal, Aluminum Design: Hand Held Color: Black Size / Dimension: 3.346" L x 2.165" W (85.00mm x 55.00mm)

24,95000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 24,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
337
337
Container Type: Case Material: Plastic, Non Specified Design: Hand Held, Split Sides and End Panel(s) Color: Clear Size / Dimension: 4.961" L x 3.583" W (126.00mm x 91.00mm)

12,11200 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 12,11200 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4341
4341
Container Type: Case Material: Metal, Aluminum Design: Hand Held Color: Black Size / Dimension: 3.346" L x 2.165" W (85.00mm x 55.00mm)

0,99490 US$

5166

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,99490 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
699
699
Container Type: Case Material: Plastic, Non Specified Design: Hand Held, End Panel and Cover Color: Clear Size / Dimension: 3.780" L x 2.756" W (96.00mm x 70.00mm)

8,88939 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 8,88939 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
821
821
Container Type: Case Material: Plastic, Non Specified Design: Hand Held, Split Sides and End Panel(s) Color: Translucent - Gray Size / Dimension: 4.961" L x 3.583" W (126.00mm x 91.00mm)

9,50360 US$

2628

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 9,50360 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
S104
S104
RASPBERRY PI IP65 IOT PROJECT E.

69,00000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 69,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
5605
5605
Container Type: Case Material: Nylon Design: Split Sides Color: Clear Size / Dimension: 3.661" L x 1.457" W (93.00mm x 37.00mm) Series: MI:pro

3,53000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3,53000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4486
4486
Container Type: Case Material: Plastic Design: Hand Held, Split Sides Color: Translucent - Clear

2,95000 US$

9

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2334
2334
Container Type: Case Material: Plastic, Polycarbonate Design: Hand Held Color: Red Size / Dimension: 3.622" L x 2.480" W (92.00mm x 63.00mm) Series: PI

5,00000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4301
4301
Container Type: Case Material: Plastic, ABS Design: Hand Held, Split Sides Color: Red, White Size / Dimension: 3.700" L x 2.700" W (93.98mm x 68.58mm)

6,00000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 6,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2359
2359
Container Type: Case Material: Polycarbonate (PC) Design: Hand Held, Cover Included Color: Smoke Size / Dimension: 2.900" L x 2.500" W (73.66mm x 63.50mm) Series: PI

6,95000 US$

283

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 6,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3771
3771
Container Type: Case Material: Rubber Design: Hand Held Color: Orange Size / Dimension: 2.205" L x 1.772" W (56.00mm x 45.00mm)

6,95000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 6,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3773
3773
Container Type: Case Material: Rubber Design: Hand Held Color: Red Size / Dimension: 2.205" L x 1.772" W (56.00mm x 45.00mm)

6,95000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 6,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3005
3005
Container Type: Case Material: Plastic, Acrylic Design: Hand Held Color: Multiple

7,44000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 7,44000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail