9IC
Series:
 • Ripac Eco
 • ratiopacPRO
 • AdvancedTCA
 • CM
 • Ripac Easy
 • VME64x
 • Vectorbord
 • Frame-Loc Rails
 • VectorPak
 • compacPRO
 • ServicePLUS
 • EMC
 • cPCI
 • CompactPCI
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Schroff
 • Vector Electronics
 • Wakefield-Vette
Package:
 • Bag
 • Box
 • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
3686536
3686536
Accessory Type: Micro Switch For Use With/Related Products: Handle, Extractor, Injector Package: Bulk

9,89000 US$

11

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 9,89000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
HA14
HA14
Accessory Type: Pull Type Ejector Handle For Use With/Related Products: Plugbord Package: Box Series: VectorPak

11,58000 US$

2

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 11,58000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
BR64#
BR64#
Accessory Type: Bracket For Use With/Related Products: Card Rack Package: Bulk Series: VectorPak

19,68800 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 19,68800 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4778
4778
TERMINAL PIN .025D X-TRA PLAT

33,58600 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 33,58600 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TS180
TS180
T STRUT 18.00L 5280006 DET1

13,23000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 13,23000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
L20
L20
Accessory Type: Lanyard For Use With/Related Products: CAC1, CAC2, CAC3, HFP52-1 Package: Bulk Series: VectorPak

18,29000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 18,29000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
60807181
60807181
Accessory Type: Bracket For Use With/Related Products: PCB Package: Bag

2,39000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,39000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
69004131
69004131
Accessory Type: Test Socket For Use With/Related Products: FPCS Front Element Systems Package: Bag

7,73000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 7,73000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
CM10
CM10
Accessory Type: Panel, Front For Use With/Related Products: Subrack Systems Package: Bulk Series: VectorPak

9,67000 US$

2

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 9,67000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
A19
A19
Accessory Type: Anvil For Use With/Related Products: Terminals Package: Bulk

34,42000 US$

12

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 34,42000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail