9IC
Series:
 • L260
 • CBE
 • 422D
 • AdvancedTCA
 • Richco
 • VMEbus
 • CPCI
 • CARD-O-PULLS
 • Vectorbord
 • 426C
 • 426D
 • Keystone
 • VectorPak
 • 422C
 • ServicePLUS
 • 71
 • cPCI
 • Richco, RCP
 • Richco, CBE
 • 280
 • CCK
 • 260
 • ZIF III
 • 340
 • 265
 • Richco, RRP
 • 225
 • WaveLock
 • inpac
 • 40-5
 • CompactPCI
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Schroff
 • Calmark/Birtcher
 • Bivar Inc.
 • Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation
 • CTS Thermal Management Products
 • Vector Electronics
 • Wakefield-Vette
 • Essentra Components
 • Keystone Electronics
thêm dữ liệu
Package:
 • Bag
 • Box
 • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
R1209-062
R1209-062
Accessory Type: Inserter, Extractor For Use With/Related Products: 1/16" (1.6mm) Thick PC Boards Package: Bulk Series: Richco

0,94000 US$

1535

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,94000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
107
107
PCB EXTRACTOR, NYLON

2,26000 US$

3704

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,26000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
20808062
20808062
Accessory Type: Handle For Use With/Related Products: Plug-in Units Package: Bulk

4,15000 US$

93

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4,15000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
8644
8644
Accessory Type: Ejector For Use With/Related Products: Circuit Board Package: Bulk Series: Keystone

1,02000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,02000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
8640
8640
Accessory Type: Ejector For Use With/Related Products: Circuit Board Package: Bulk Series: Keystone

0,64440 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 64,44000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
8641
8641
Accessory Type: Ejector For Use With/Related Products: Circuit Board Package: Bulk Series: Keystone

0,97300 US$

800

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 97,30000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
8642
8642
Accessory Type: Ejector For Use With/Related Products: Circuit Board Package: Bulk Series: Keystone

1,02000 US$

5000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,02000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
CM04
CM04
Accessory Type: Panel, Front For Use With/Related Products: Subrack Systems Package: Bulk Series: VectorPak

15,88000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 15,88000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
CM05
CM05
CARD MOUNTING KIT BRCKT PLASTIC

5,68000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5,68000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
R5022
R5022
HINGED SNAP-ON EJECTOR

4,29030 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4,29030 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail