9IC
Series:
  • Mesan
Mfr:
  • Essentra Access Solutions
Package:
  • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
30403198
30403198
Material: Steel, Zinc Plated Type: Cam Without Stopper Cam Length: 1.772" (45.00mm) Cam Width: 0.748" (19.00mm) Cam Height: -0.157" (-4.00mm) Package: Bulk

0,92000 US$

422

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,92000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail