9IC
Series:
  • Magnetron
Mfr:
  • TE Connectivity AMP Connectors
  • TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
Package:
  • Tray
  • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
859527-5
859527-5
Style: LGH Connector Type: Receptacle Number of Positions: 6 Shape: Circular Voltage: 27kVDC Mounting Type: Panel Mount

107,26000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 107,26000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
861611-1
861611-1
Style: LGH Connector Type: Receptacle Number of Positions: 1 Shape: Cylindrical Voltage: 20kVDC Mounting Type: Bulkhead

29,42000 US$

1055

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 29,42000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
861647-1
861647-1
Style: LGH Connector Type: Receptacle Number of Positions: 7 Shape: Circular Voltage: 27kVDC Mounting Type: Panel Mount

257,86000 US$

79

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 257,86000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
5-862197-3
5-862197-3
Style: LGH Connector Type: Receptacle Number of Positions: 1 Shape: Circular Voltage: 20kVDC Mounting Type: Free Hanging (In-Line)

26,21700 US$

3

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 26,21700 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
860267-1
860267-1
Style: LGH Connector Type: Plug Number of Positions: 6 Shape: Circular Voltage: 27kVDC Mounting Type: Free Hanging (In-Line)

259,80000 US$

2

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 259,80000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
5-861610-3
5-861610-3
Style: LGH Connector Type: Plug Number of Positions: 1 Shape: Cylindrical Voltage: 20kVDC Mounting Type: Free Hanging (In-Line)

19,35000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 19,35000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
850910-1
850910-1
Style: LGH 2 Connector Type: Receptacle Number of Positions: 1 Shape: Circular Voltage: 30kVDC Mounting Type: Panel Mount

599,68000 US$

13

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 599,68000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
863024-1
863024-1
Style: LGH Connector Type: Plug Number of Positions: 7 Shape: Circular Voltage: 27kVDC Mounting Type: Free Hanging (In-Line)

171,81000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 171,81000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
862794-1
862794-1
Style: LGH Connector Type: Receptacle Number of Positions: 7 Shape: Circular Voltage: 15kVDC Mounting Type: Panel Mount

512,98800 US$

7

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 10.259,76000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
859527-1
859527-1
Style: LGH Connector Type: Receptacle Number of Positions: 6 Shape: Circular Voltage: 27kVDC Mounting Type: Panel Mount

150,86000 US$

121

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 150,86000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
862256-1
862256-1
CONN LGH POTTING SHELL

17,90000 US$

367

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 35,80000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
862544-1
862544-1
CONN LGH POTTING SHELL

17,47000 US$

28

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 34,94000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
864900-2
864900-2
Style: LGH Connector Type: Housing Number of Positions: 6 Shape: Circular Mounting Type: Panel Mount

19,41000 US$

830

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 38,82000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
861753-4
861753-4
Style: LGH Connector Type: Receptacle Number of Positions: 1 Shape: Circular Voltage: 20kVDC Mounting Type: Free Hanging (In-Line)

20,98600 US$

66

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 6.295,80000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
862383-2
862383-2
Style: LGH Connector Type: Housing Number of Positions: 2 Shape: Rectangular Mounting Type: Free Hanging (In-Line)

13,31000 US$

12

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 26,62000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
867157-2
867157-2
Style: LGH Connector Type: Plug Number of Positions: 1 Shape: Cylindrical Voltage: 10kVDC Mounting Type: Free Hanging (In-Line)

58,41000 US$

6

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.460,25000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
5-834333-1
5-834333-1
Style: LGH 1 Connector Type: Receptacle Number of Positions: 1 Shape: Circular Voltage: 20kVDC

51,45000 US$

228

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 51,45000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
859527-2
859527-2
Style: LGH Connector Type: Receptacle Number of Positions: 6 Shape: Circular Voltage: 27kVDC Mounting Type: Panel Mount

212,61000 US$

37

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 212,61000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
865594-1
865594-1
Style: LGH Connector Type: Plug Number of Positions: 7 Shape: Circular Voltage: 15kVDC Mounting Type: Free Hanging (In-Line)

375,39600 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3.753,96000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
863024-1
863024-1
Style: LGH Connector Type: Plug Number of Positions: 7 Shape: Circular Voltage: 27kVDC Mounting Type: Free Hanging (In-Line)

171,81000 US$

245

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 171,81000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail