9IC
Series:
 • Snap Dragon
 • AMP
 • 2100
 • S8201R
 • S8211R
 • S8421R
 • 1/3 N
 • S8411R
 • TMJ
 • Vibra-Fit
 • 1599
 • 2400
 • 1100
 • WA-BCMC
 • Gliders
 • S8401
 • Densi-Pak
 • R250
 • WA-BCPH
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Hammond Manufacturing
 • Gearbox Labs
 • Parallax Inc.
 • Renata Batteries
 • Keystone Electronics
 • Seeed Technology Co., Ltd
 • Bulgin
 • MikroElektronika
 • Ming Chiang
 • TE Connectivity AMP Connectors
 • Linx Technologies Inc.
 • SparkFun Electronics
 • DFRobot
 • Challenge Electronics
 • Kitronik Ltd.
 • Adafruit Industries LLC
 • Premium Batteries
 • Smart Prototyping
 • New Age Enclosures
 • Pimoroni Ltd
 • Makeblock Co., LTD.
 • Twin Industries
 • OSEPP Electronics LTD
 • Bud Industries
 • MPD (Memory Protection Devices)
 • Würth Elektronik
 • Harwin Inc.
 • Adam Tech
 • Laird Technologies EMI
thêm dữ liệu
Package:
 • Strip
 • Tray
 • Tube
 • Tape & Reel (TR)
 • Bag
 • Box
 • Bulk
 • Retail Package
thêm dữ liệu
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
1020
1020
Style: Holder (Open) Battery Cell Size: AAA Number of Cells: 1 Termination Style: SMD (SMT) Tab Package: Bulk

3,08000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3,08000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
106
106
Style: Holder (Open) Battery Cell Size: Coin, 20.0mm Number of Cells: 1 Termination Style: PC Pin Battery Series: 2016, 2020, 2025, 2032 Package: Bulk

1,34000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,34000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1079
1079
Style: Holder (Open) Battery Cell Size: CR123A Number of Cells: 2 Termination Style: PC Pin Package: Bulk

4,51000 US$

448

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4,51000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1114
1114
Style: Holder (Open) Battery Cell Size: AA Number of Cells: 2 Termination Style: Solder Lug Package: Bulk

4,58000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4,58000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1066
1066
Style: Holder (Open) Battery Cell Size: Coin, 20.0mm Number of Cells: 1 Termination Style: PC Pin Battery Series: 2025, 2032 Package: Bulk

1,66720 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,66720 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1053
1053
Style: Holder (Open) Battery Cell Size: Coin, 24.5mm Number of Cells: 1 Termination Style: PC Pin Battery Series: 2450 Package: Bulk

1,42000 US$

11830

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,42000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
BH908T-C
BH908T-C
Style: Holder (Open) Battery Cell Size: Coin, 23.0mm Number of Cells: 1 Termination Style: PC Pin Battery Series: 2325, 2330 Package: Bulk

1,45000 US$

41374

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,45000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
500
500
Style: Holder (Open) Battery Cell Size: Coin, 12.0mm Number of Cells: 1 Termination Style: PC Pin Battery Series: 1216, 1220, 1225 Package: Bulk

1,40167 US$

24

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,40167 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
108
108
Style: Holder (Open) Battery Cell Size: 1/2AA Number of Cells: 1 Termination Style: PC Pin Package: Bulk

1,56998 US$

7

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,56998 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
BH501
BH501
Style: Holder (Open) Battery Cell Size: Coin, 12.0mm Number of Cells: 1 Termination Style: PC Pin Battery Series: 1225 Package: Bulk

1,51000 US$

9460

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,51000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1014
1014
Style: Holder (Open) Battery Cell Size: CR123A Number of Cells: 2 Termination Style: SMD (SMT) Tab Package: Bulk

7,59000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 7,59000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
192
192
Style: Holder (Open) Battery Cell Size: AA Number of Cells: 4 Termination Style: Solder Lug Package: Bulk

8,00000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 8,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2174
2174
Style: Holder (Open) Battery Cell Size: C Number of Cells: 2 Termination Style: Solder Lug Package: Bulk

8,49000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 8,49000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1056
1056
Style: Holder (Open) Battery Cell Size: Coin, 12.5mm Number of Cells: 1 Termination Style: SMD (SMT) Tab Battery Series: 1220 Package: Bulk

1,79779 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,79779 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
555
555
Style: Contact Clip Battery Cell Size: Multiple Number of Cells: 1 Termination Style: SMD (SMT) Tab Package: Bulk

0,39000 US$

2

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,39000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
251
251
Style: Holder Clip (No Contacts) Battery Cell Size: AAAA Number of Cells: 1 Package: Bulk

0,39000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,39000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3044
3044
Style: Retainer Battery Cell Size: Coin, 20.0mm Number of Cells: 1 Termination Style: SMD (SMT) Tab Package: Bulk

0,43000 US$

330

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,43000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1060
1060
Style: Holder (Open) Battery Cell Size: Coin, 20.0mm Number of Cells: 1 Termination Style: SMD (SMT) Tab Battery Series: 2032 Package: Bulk

1,70928 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,70928 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
BHAA-3
BHAA-3
Style: Holder (Open) Battery Cell Size: AA Number of Cells: 1 Termination Style: PC Pin Package: Tray

1,63000 US$

5158

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,63000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
636
636
Style: Contact Snap (Positive) Battery Cell Size: 9V Termination Style: PC Pin Package: Bulk

0,51000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,51000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail