9IC
Series:
 • NP-7294S
 • NP-71x4S
 • NP-6XXC
 • NP-7274S
 • PVM
 • TRu Touch
 • BM
 • INOSP
 • UPOS-M15
 • Q
 • NP-9xx-MA
 • NP-7254S
 • TMT
 • RM
 • NP-5xxm
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Advantech Corp
 • VarTech Systems
 • Adafruit Industries LLC
 • TPK America LLC
 • Dynics
 • Lilliput Electronics (USA) Inc.
 • Triplett
 • Tripp Lite
 • TE Application Tooling
 • Seeed Technology Co., Ltd
 • Phoenix Contact
 • Powerbx Inc.
 • Monitech Industrial Inc
 • iBASE Technology
 • Sungale
 • Maple Systems Inc
 • IVC Displays, Inc.
 • Aven Tools
 • Xenarc Technologies
 • Vantron Technology
thêm dữ liệu
Package:
 • Box
 • Bulk
 • Retail Package
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
947
947
Diagonal Screen Size: 7.00" (177.80mm) Interface: NTSC, PAL Touchscreen: Non-Touch

1.206,54489 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.206,54489 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
A5
A5
Diagonal Screen Size: 5.00" (127.00mm) Dot Pixels: 1920 x 1080 Interface: HDMI Touchscreen: Non-Touch

149,00000 US$

25

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 149,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
A11
A11
Diagonal Screen Size: 10.10" (256.54mm) Dot Pixels: 1920 x 1200 Interface: HDMI, SDI, USB, VGA Touchscreen: Non-Touch

349,00000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 349,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
A12
A12
Diagonal Screen Size: 12.50" (317.50mm) Dot Pixels: 3840 x 2160 Interface: HDMI, SDI Touchscreen: Non-Touch

599,00000 US$

2

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 599,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1033
1033
Diagonal Screen Size: 7.00" (177.80mm) Dot Pixels: 1280 x 800 Interface: HDMI, NTSC, PAL, VGA Touchscreen: Non-Touch

159,95000 US$

29419

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 159,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1652
1652
DISPLAYPORT MON 9.7" 2048X1536

224,95000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 224,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail