9IC
Series:
 • V4KF
 • V4KU
Mfr:
 • Shepherd
 • Cherry Americas LLC
 • Adafruit Industries LLC
 • Panasonic - ATG
 • FEITIAN Technologies
 • ddm hopt+schuler
 • Omron Electronics Inc-EMC Div
 • SparkFun Electronics
 • Parallax Inc.
thêm dữ liệu
Package:
 • Tray
 • Bag
 • Box
 • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
854
854
Card Reader Type: Magnetic - Swipe Interface: PS/2 Card Read/Write Type and Tracks: Read Tracks 1, 2

78,12647 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 78,12647 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
853
853
Card Reader Type: Magnetic - Swipe Interface: PS/2 Card Read/Write Type and Tracks: Read Tracks 1, 2, 3

89,22086 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 89,22086 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail