9IC
Series:
 • G83-6104
 • G80-3494
 • G84
 • G86
 • G80-3850
 • G83-6744
 • JK-A0100
 • 2230
 • J82-16001 K-1
 • JK-0800
 • G86-2400
 • G84-4400
 • Strait
 • 6240
 • iPazzPort
 • G80-8113
 • J84-4300
 • J84-2120
 • MX-Board 3.0
 • K400
 • PCA
 • DW 5000
 • G84-5500
 • eVolution Stream XT
 • JK-0720EU
 • DW 9000
 • BLH
 • G80-1800
 • G83-6644
 • G85-23200
 • 2210
 • J86-4400
 • JK-0700
 • EZClean 4100
 • KBD
 • IPC-KB
 • G84-4700
 • JK-8500
 • G84-4420
 • G84-4100
 • G80-3000
 • G83-3000
 • MX BOARD 6.0
 • 2220
 • G81-1800
 • G81-1600
 • G83-13000
 • KBD-6312
 • G80-7040
 • DW 5100
 • G80-11900
 • M85-20850
 • G81-3100
 • 2212
 • SkinnyBoard
 • G84-5400
 • 1200
 • G84-5200
 • Initial
 • eVolution Control XT
 • G80-1865
 • G80
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Advantech Corp
 • Crest Electronics
 • SaniType
 • Raspberry Pi
 • Adafruit Industries LLC
 • Storm Interface
 • Pimoroni Ltd
 • Parallax Inc.
 • iKey, Ltd.
 • Tripp Lite
 • Seeed Technology Co., Ltd
 • Cherry Americas LLC
 • WEC
 • TE Connectivity AMP Connectors
 • PrehKeyTec
 • Siemens
 • U-Reach Data Solutions, Inc
 • TG3 Electronics
 • SparkFun Electronics
 • DFRobot
 • Sanoxy
 • WetKeys Washable Keyboards
 • Man & Machine Inc.
thêm dữ liệu
Package:
 • Bag
 • Box
 • Bulk
 • Retail Package
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
3600
3600
Type: Keyboard (Wireless) Interface: USB Color: Black Number of Keys: 78 Features: Bluetooth, USB Charging Cable

133,64767 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 133,64767 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3601
3601
Type: Keyboard (Wireless) Interface: USB Color: Black Number of Keys: 49 Features: Bluetooth, USB Charging Cable

12,95000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 12,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1736
1736
Type: Keyboard, Mini Interface: USB Color: Black

14,95000 US$

71

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 14,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
922
922
Type: Keyboard, Mini (Wireless) Interface: USB (Wireless) Color: Black Number of Keys: 69 Features: Touchpad, USB Charging Cable

49,95000 US$

16

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 49,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
KP3040
KP3040
Type: Number Pad Interface: USB Color: Silver with Black Keys Number of Keys: 19 Features: USB HUB, 2 Port

123,53648 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 123,53648 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
857
857
Type: Keyboard, Mini Interface: PS/2, USB Color: Black Number of Keys: 83

29,95000 US$

29

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 29,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail