9IC
Series:
 • RS
 • IP Desktop
 • PC
 • IP Ultima
 • Combatstick 568
 • IP Launch
 • VM Desktop
 • Fighterstick Pro
thêm dữ liệu
Mfr:
 • CH Products
 • Sanoxy
 • APEM Inc.
Package:
 • Bulk
 • Retail Package
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
PC2430
PC2430
Type: Controller Interface: USB Axis: 2 Series: PC

464,96000 US$

7

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 464,96000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail