9IC
Series:
 • DT225
 • LP
 • R200
 • MW 8
 • AZURO
 • M-5400
 • MW-2800
 • P
 • R
 • 2200
 • MW 2400
 • Gentix
 • LIFE NANO
 • LP150
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Advantech Corp
 • SaniType
 • Raspberry Pi
 • Adafruit Industries LLC
 • Storm Interface
 • Schurter Inc.
 • Parallax Inc.
 • Brady Corporation
 • Tripp Lite
 • APEM Inc.
 • Cherry Americas LLC
 • Interlink Electronics
 • U-Reach Data Solutions, Inc
 • TG3 Electronics
 • Digifast
 • Sanoxy
 • WetKeys Washable Keyboards
 • Man & Machine Inc.
thêm dữ liệu
Package:
 • Bag
 • Box
 • Bulk
 • Retail Package
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
2025
2025
USB WIRED MOUSE

7,50000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 7,50000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
837
837
TRACKPAD CAP MCU-FRIENDLY PS/2

27,50000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 27,50000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail