9IC
Series:
 • DIGITUS
 • Trident AI
 • MPro150
 • AutoPilot USB Saber20x
 • AutoPilot Saber20x
 • MPro180
 • 2SEE
 • MPro160
 • Media Display Server
 • PTZ
 • V500
 • IP Camera
 • Navigator AI
 • TeamCam
 • Compassx
 • Shoot 'n Share CP40
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Midas Touch, Inc.
 • Adafruit Industries LLC
 • MediaGlass
 • Amp'ed RF Tech
 • eco4life
 • JOYUSING
 • Acti
 • Alpha Digital
 • OpenNCC
 • Parallax Inc.
 • Tripp Lite
 • VDO360
 • Seeed Technology Co., Ltd
 • AVMATRIX
 • HOMEVISION TECHNOLOGY INC
 • Assmann WSW Components
 • SparkFun Electronics
 • 3M
 • Pi Supply
 • Sanoxy
 • Dahua
 • Industrial Video & Control
thêm dữ liệu
Package:
 • Book
 • Box
 • Bulk
 • Retail Package
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
A71
A71
4MP OUTDOOR DOME WITH D/N, IR, E

362,00000 US$

44

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 362,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Z83
Z83
2MP OUTDOOR ZOOM DOME IP CAMERA

484,00000 US$

37

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 484,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
A86
A86
5MP OUTDOOR ZOOM DOME IP CAMERA

769,00000 US$

44

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 769,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Z710
Z710
8MP OUTDOOR MINI DOME IP CAMERA

374,00000 US$

20

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 374,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
A811
A811
4MP OUTDOOR ZOOM DOME WITH D/N,

593,00000 US$

42

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 593,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
A74
A74
6MP OUTDOOR DOME WITH D/N, IR, E

658,00000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 658,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
A46
A46
5MP ZOOM BULLET IP CAMERA

759,00000 US$

20

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 759,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
A48
A48
2MP ZOOM BULLET IP CAMERA

1.211,00000 US$

5

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.211,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
A81
A81
3MP OUTDOOR ZOOM DOME IP CAMERA

708,00000 US$

18

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 708,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail