9IC
Mfr:
  • Terasic Inc.
  • Keystone Electronics
Package:
  • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
9200
9200
BRACKET COMPUTER EISA/ISA OR PCI

2,49000 US$

12

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,49000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
9203
9203
BRACKET COMPUTER PCI

2,82000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,82000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
9231
9231
COMPUTER BRACKET STD BLANK

2,42000 US$

5160

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,42000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
9201
9201
BRACKET COMPUTER W/RIB EISA/ISA

2,49000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,49000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
9202
9202
COMPUTER BRACKET

2,82000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,82000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
9230
9230
COMPUTER BRACKET STD BLANK

2,42000 US$

12843

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,42000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
9205
9205
COMPUTER BRACKET STD BLANK

2,73000 US$

866

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 273,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
9208
9208
COMPUTER BRACKET STD BLANK

2,73000 US$

1000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 273,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
9220
9220
BRACKET COMPUTER SECURITY

5,25000 US$

367

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 525,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
9206
9206
COMPUTER BRACKET STD BLANK

3,10600 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3,10600 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail