9IC
Series:
 • 111
 • iMax B6mini
 • Snap Dragon
 • TP-BC
 • GV-5-MOD
 • HD
 • FlexMod
 • MBC
 • SR
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Abeeway
 • Littelfuse Inc.
 • Bel Power Solutions
 • CTR Electronics
 • Patco Electronics
 • Comet America, LP
 • Keystone Electronics
 • Phoenix Contact
 • Remington Industries
 • Genasun
 • Power XP
 • Panasonic - BSG
 • B B Battery
 • Tycon Systems Inc.
 • Shallco
 • ROBOTIS
 • WirthCo
 • MEAN WELL USA Inc.
 • Tripp Lite
 • ACL Staticide Inc
 • iFixit
 • MPD (Memory Protection Devices)
 • Switch Components
 • Lumberg Automation
 • 3M
thêm dữ liệu
Package:
 • Bag
 • Box
 • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
4005
4005
For Use With/Related Products: Lead Acid Battery Chargers Accessory Type: Cable - Connector, Ring Lugs Package: Bulk

41,34000 US$

10

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 41,34000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
48051
48051
For Use With/Related Products: 12V Battery Accessory Type: Diode Battery Isolator Package: Bulk

182,92000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 182,92000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
60
60
For Use With/Related Products: Standardized AA, C, D Cell Battery Holder Accessory Type: Insulated Washer (Black) Package: Bulk

0,22000 US$

58

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,22000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
48090
48090
BAT ISOL GRD 90 HENCOL 30

96,36750 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 770,94000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
8080
8080
BATT TERMINAL CLEANER POWER-PEN

75,53400 US$

122

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 75,53400 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4026
4026
INSULATOR TUBE FOR 2185 HOLDER

89,79800 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 89,79800 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
117
117
For Use With/Related Products: Batteries Accessory Type: Insulator Package: Bulk

0,11000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,11000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
121
121
For Use With/Related Products: Batteries Accessory Type: Insulator Package: Bulk

0,11000 US$

91

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,11000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1029C
1029C
For Use With/Related Products: 36-1029-ND Accessory Type: Retainer Package: Bulk

0,74000 US$

20012

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,74000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
111
111
For Use With/Related Products: Coin Cell Batteries Accessory Type: Insulator Package: Bulk Series: 111

0,11000 US$

10

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,11000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
119
119
For Use With/Related Products: Batteries Accessory Type: Insulator Package: Bulk

0,11000 US$

10

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,11000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
63
63
For Use With/Related Products: D Cell Battery Holders Accessory Type: Retainer Package: Bulk

0,40000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,40000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
108C
108C
For Use With/Related Products: 36-108-ND Accessory Type: Retainer Package: Bulk

0,52526 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,52526 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1012C
1012C
For Use With/Related Products: 36-1012-ND, 36-1012TR-ND, 36-1013-ND Accessory Type: Retainer Package: Bulk

0,79000 US$

28200

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,79000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1024C
1024C
For Use With/Related Products: 1/2 AA, AA Cell Battery Holders Accessory Type: Retainer Package: Bulk

0,79000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,79000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
BSR
BSR
For Use With/Related Products: 9V Battery Snap Accessory Type: Rivet Package: Bulk

0,32000 US$

13525

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,32000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail