9IC
Series:
 • SGNM-Series 2
 • SGNM-Series 1
 • TZR1
 • TZV2
 • Sapphire Trimmers
 • SGNM-Series 3
 • SURFTRIM GKYB
 • PISTONCAP
 • A1
 • A2
 • A3
 • BFC2 809
 • A4
 • BFC2 808
 • 512
 • SGNM10KV
 • A4_HV
 • 518
 • SGC3S
 • TZB4
 • K_HV
 • ER
 • CTZ, Kyocera
 • TZ03
 • Cera-Trim
 • Giga-Trim
 • SGNMA3T
 • A1_HV
 • AIRTRIM GAA
 • SURFTRIM GKG
 • A
 • Seal-Trim
 • E
 • NT
 • SURFTRIM GKX
 • H
 • JR
 • SURFTRIM GKY
 • K
 • P
 • A2_HV
 • JZ
 • A_HV
 • KE_HV
 • SURFTRIM GKRP
 • TZY2
 • 538
 • KE
 • JZ_HV
 • NMNT
 • Thin-Trim
 • TZS2
 • NMA
 • TZW4
 • GKH
 • GM
 • E_HV
 • FILMTRIM
 • NMP
 • GKU
 • TZC3
 • LXRW
 • GXE
 • GKX
 • A3_HV
 • 2807S
thêm dữ liệu
Mfr:
 • KYOCERA AVX
 • EXXELIA Temex
 • Sprague-Goodman
 • Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components
 • Knowles Voltronics
 • EW Electronics
 • Johanson Manufacturing
 • Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic Components
 • Murata Electronics
thêm dữ liệu
Package:
 • Strip
 • Tray
 • Tape & Reel (TR)
 • Cut Tape (CT)
 • Bulk
thêm dữ liệu
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
BFC280905217
BFC280905217
Capacitance Range: 2 ~ 18pF Voltage - Rated: 300 V Operating Temperature: -40°C ~ 125°C Mounting Type: Through Hole Adjustment Type: Top and Bottom

10,96000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 10,96000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TZ03Z050E169B00
TZ03Z050E169B00
Capacitance Range: 1.5 ~ 5pF Voltage - Rated: 100 V Operating Temperature: -25°C ~ 85°C Mounting Type: Through Hole Adjustment Type: Bottom Dielectric Material: Ceramic

27,77566 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 27,77566 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TZ03Z070E169B00
TZ03Z070E169B00
Capacitance Range: 2 ~ 7pF Voltage - Rated: 100 V Operating Temperature: -25°C ~ 85°C Mounting Type: Through Hole Adjustment Type: Bottom Dielectric Material: Ceramic

57,93000 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 57,93000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
9814
9814
Capacitance Range: 7 ~ 40pF Voltage - Rated: 250 V Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Mounting Type: Through Hole Adjustment Type: Top

25,31000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 25,31000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TZ03Z100E169B00
TZ03Z100E169B00
Capacitance Range: 2.7 ~ 10pF Voltage - Rated: 100 V Operating Temperature: -25°C ~ 85°C Mounting Type: Through Hole Adjustment Type: Bottom Dielectric Material: Ceramic

48,84958 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 48,84958 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
8052
8052
Capacitance Range: 0.8 ~ 10pF Voltage - Rated: 250 V Operating Temperature: -65°C ~ 125°C Mounting Type: Through Hole Adjustment Type: Top Dielectric Material: Air

50,11900 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 501,19000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
GKG10016
GKG10016
Capacitance Range: 3 ~ 10pF Voltage - Rated: 100 V Operating Temperature: -25°C ~ 85°C Mounting Type: Through Hole Adjustment Type: Bottom Dielectric Material: Ceramic

20,66998 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 20,66998 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
5502
5502
Capacitance Range: 1 ~ 20pF Voltage - Rated: 250 V Operating Temperature: -65°C ~ 125°C Mounting Type: Panel Mount Adjustment Type: Top Dielectric Material: Air

46,43000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 46,43000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2320-1R1
2320-1R1
Capacitance Range: 1 ~ 5pF Voltage - Rated: 250 V Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Mounting Type: Surface Mount Adjustment Type: Top Dielectric Material: Ceramic

12,69000 US$

496

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 12,69000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
47273-11R5
47273-11R5
Operating Temperature: -65°C ~ 125°C Mounting Type: Surface Mount Dielectric Material: Alumina

22,32000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 22,32000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TZB4Z100EB10R00
TZB4Z100EB10R00
Capacitance Range: 3 ~ 10pF Voltage - Rated: 100 V Operating Temperature: -25°C ~ 85°C Mounting Type: Surface Mount Adjustment Type: Bottom Adjustment Dielectric Material: Ceramic

39,07418 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 39,07418 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
GKG5R015
GKG5R015
Capacitance Range: 2 ~ 5pF Voltage - Rated: 100 V Operating Temperature: -25°C ~ 85°C Mounting Type: Through Hole Adjustment Type: Top Dielectric Material: Ceramic

0,50640 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,50640 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
GKG10015
GKG10015
Capacitance Range: 3 ~ 10pF Voltage - Rated: 100 V Operating Temperature: -25°C ~ 85°C Mounting Type: Through Hole Adjustment Type: Top Dielectric Material: Ceramic

21,97479 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 21,97479 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
GKG20015
GKG20015
Capacitance Range: 5 ~ 20pF Voltage - Rated: 100 V Operating Temperature: -25°C ~ 85°C Mounting Type: Through Hole Adjustment Type: Top Dielectric Material: Ceramic

0,44981 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,44981 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
GKG30015
GKG30015
Capacitance Range: 6.5 ~ 30pF Voltage - Rated: 100 V Operating Temperature: -25°C ~ 85°C Mounting Type: Through Hole Adjustment Type: Top Dielectric Material: Ceramic

1,70638 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,70638 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
GKY20086
GKY20086
Capacitance Range: 4.5 ~ 20pF Voltage - Rated: 25 V Operating Temperature: -40°C ~ 85°C Mounting Type: Surface Mount Adjustment Type: Top Dielectric Material: Ceramic

24,82098 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 24,82098 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
GKG50015
GKG50015
Capacitance Range: 10 ~ 50pF Voltage - Rated: 100 V Operating Temperature: -25°C ~ 85°C Mounting Type: Through Hole Adjustment Type: Top Dielectric Material: Ceramic

0,44981 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,44981 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
GKG3R015
GKG3R015
Capacitance Range: 1 ~ 3pF Voltage - Rated: 100 V Operating Temperature: -25°C ~ 85°C Mounting Type: Through Hole Adjustment Type: Top Dielectric Material: Ceramic

0,50640 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,50640 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
BFC280811229
BFC280811229
Capacitance Range: 2.5 ~ 22pF Voltage - Rated: 250 V Operating Temperature: -40°C ~ 70°C Mounting Type: Through Hole Adjustment Type: Top and Bottom Dielectric Material: Polypropylene (PP)

3,42342 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4.792,78800 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
AM30
AM30
Capacitance Range: 1.5 ~ 30pF Voltage - Rated: 250 V Operating Temperature: -65°C ~ 125°C Mounting Type: Surface Mount Adjustment Type: Top Dielectric Material: Polytetrafluoroethylene (PTFE)

56,04488 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 896,71800 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail